כניסה

תולעת המשפט

השימוש באתר הוא בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

הנך מאשר שקראת את התנאים, הבנת אותם ואתה מסכים להם.

אתר תולעת המשפט מופעל על ידי תולעת יודעת בע"מ (ח.פ. 516711694), להלן "האתר" או "תולעת המשפט" או "מפעילי האתר" או "הנהלת האתר" וכיוצא באלה.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת ללא הודעה או התראה מראש.

הנך מתחייב לבדוק את תנאי האתר בכל שימוש.

תולעת המשפט מספק כלי תצוגה, הנגשה, חיפוש, שכבות מידע וארכיון למידע ממשלתי, שיפוטי וציבורי.

פריטי המידע באתר מועלים מעת לעת באמצעות תוכנת מחשב אשר סורקות אתרים ממשלתיים. מעת לעת מחושבים ומתעדכנים הקשרים הפנימיים, ספירות, ריכוזי מידע, שכבות מידע, ורשימות של פריטים בעלי מאפיין משותף.

מקורות המידע של תולעת המשפט הם, בין היתר, אתר נט המשפט, אתר בית המשפט העליון וכן אתרים ומקורות נוספים. האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ולגרוע מקורות מידע בכל עת ללא הודעה. ייתכן כי חלק מהמקורות יתווספו חלקית או הדרגתית ולא באופן מלא.

סביב נתונים אלו נבנו יכולות נוספת כמו קישור בין פריטי המידע, חיפוש, שכבות מידע, ארכיון ועוד. פונקציונליות האתר תשתנה מעת לעת כפי שימצאו לנכון מפעילי האתר.

בבואך להשתמש במידע שבאתר זה עליך לקחת בחשבון מספר עקרונות:

עידכון: תולעת המשפט איננה יכולה ואיננה מתיימרת להתעדכן בזמן אמת עם האתרים הממשלתיים. ייתכן כי הנתונים עודכנו, שונו ואף נמחקו כליל מאז הועלו לתולעת המשפט.

דיוק: טעות לעולם חוזרת. ייתכנו תקלות מחשב, תקלות תוכנה, תקלות רשת, תקלות איחסון או איחזור מידע, וטעויות אנוש הן בתולעת המשפט והן באתרים מהם נשאב המידע.

שלמות ומיצוי: תולעת המשפט איננה יכולה ואיננה מתיימרת לשקף את מצבם של כל פריטי המידע, ואף לא חלק משמעותי מהם. גם בפרט מידע ספציפי ייתכנו חוסרים ופערים. מגבלת משאבים, ריבוי ערכאות ומערכות ממשלתיות, תקלות, והעובדה שחלק מהמידע חסוי, מונעים מתולעת המשפט להציג את כל המידע או את כל פרטי המידע.

זהות הגורמים: תולעת המשפט איננה יכולה ואיננה מתיימרת לזהות את הגורמים השונים המשתתפים בכל תיק (שופטים, בעלי דין, באי כחם) או בכל פרט מידע. לעיתים שם של גורם כתוב בצורה שונה, ויש לפעמים שלגורמים שונים שם זהה. אי לכך אין לראות בשום מידע המופיע בתולעת המשפט כמתייחס לאדם, תאגיד או ישות כלשהם.

תוכן: תולעת המשפט אינה מתיימרת ואיננה יכולה לאמת עובדתית או משפטית את התוכן המוצג באתר. ייתכן שהאתר מפרסם מידע שגוי עובדתית או משפטית מסיבות רבות, ובהן: ביטול או שינוי של החלטה, דעת מיעוט, עיון חוזר, דיון נוסף, החלטת ביניים, ערעור, שינוי הדין, טעות מנהלית טעות שיפוטית, ענייני פרוצדורה ועוד ועוד. אין לראות בתוכן המוצג באתר כהבעת דעה או נקיטת עמדה או ייעוץ לגופו של אדם או לגופו של עניין אלא אך ורק הצגה של מסמכים ומידע שנוצרו על ידי גורמים ממשלתיים ושיפוטיים.

ייתכן כי ריכוזי מידע, רשימות, ותוצאות חיפוש מתייחסים לגורמים שונים בעלי אותו שם.

ייתכן כי האתר וכן ריכוזי מידע, רשימות, ותוצאות חיפוש, לא ממצים את כל פרטי המידע הקיימים על אדם או ישות ספציפית.

ייתכן כי האתר וריכוזי מידע, רשימות, ותוצאות חיפוש מציגים מידע שנאסף על פני נקודות זמן שונות ואינם מייצגים את מצב העניינים המלא או החלקי לאשורו בנקודת זמן כלשהי.

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תולעת המשפט או מפעיליו בגין תכנים, מידע, חוסרים, אי דיוק, אי עידכון, כפילות, טעות או כל פגם או פער אחר במידע או בדרך הצגתו הנמצא באתר.

למרות האמור לעיל ניתן לפנות לאתר ולבקש כי מידע יתעדכן על מנת לשקף מידע חדש שהתווסף או השתנה. במקרה כזה ישתדלו מפעילי האתר לעדכן את המידע, אולם אין כל הבטחה כי כך יהיה ואין התחייבות כלשהי לעדכן את המידע בכל מסגרת זמן או בכלל.

ייתכן והאתר ימשיך להציג גם מצבי עבר של פרטי מידע, או מצבים היסטוריים של המידע והתפתחותם לאורך זמן.

האתר משמש גם כארכיון וייתכן כי האתר ימשיך להציג מידע או מסמכים אף שאינם זמינים עוד במקור ממנו נשאבו.

האתר שומר ומציג מידע ללא הגבלת זמן.

האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף באופן פרטני תיקים שאינם זמינים בנט המשפט שיובאו לידיעתו.

השימוש באתר מותר לכל מטרה חוקית, ולמטרות חוקיות בלבד. באחריות המשתמש לאמת את המידע ולוודא שהוא נכון ומתאים לצרכיו ולשימוש המיועד.

אין לראות באמור באתר או במידע המוצג בו משום ייעוץ מקצועי, ייעוץ משפטי או המלצה לעשות או להימנע מלעשות דבר, עסקה, התקשרות, העסקה, מכירה, קניה, שכירות או לעשות או להימנע מלעשות כל פעולה אחרת ביחס למידע או לישויות המוצגות באתר. אין לראות באתר כנקיטת עמדה או הבעת דעה לגופו של אדם או לגופו של מקרה, אלא רק כהצגת מידע שפורסם קודם לכן על ידי גורמים ממשלתיים ושיפוטיים.

בכל שימוש, פרסום, ציטוט או שיתוף של האתר או של התוכן המוצג בו, לרבות קישוריות, אין לייחס לאתר או למפעיליו, גם לא בצורה משתמעת או על דרך של מצג, הסכמה, אישור, אישרור או שיתוף בשימוש שנעשה.

השימוש באתר מותר אך ורק באמצעות דפדפן סטנדרטי ותיקני לגלישה כללית באינטרנט. אין לעשות שימוש באתר באמצעות בוטים, עכבישים,תולעים, אוטומציות, תוספים לכריית מידע, סקריפטים, תוכנות ייחודיות או כלי מפתחים.

השימוש באתר מותר אך ורק באמצעות הממשק למשתמש הקצה של הדפדפן. אסור להשתמש באתר על מנת להתחכות אחרי דרכי פעולתו, או דרכי פעולת הקוד שלו, לרבות קוד צד דפדפן, או על מנת להתחקות או ליירט את התקשורת עם השרת. אסור לשנות או לשבש את התקשורת או את הקלט או כתובות url של האתר. ההינדוס לאחור אסור.

אסור השימוש לצורך העתקת מידע רחב היקף או גירוד של האתר.

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום משתמשים, כתובות IP, קבוצות כתובת ואף מדינות לפי שיקול דעתם הבלעדי, מכל סיבה המותרת בחוק, ואף ללא סיבה כלשהי.

הושקעו מאמצים רבים שהאתר יהיה ידידותי ונגיש. האתר מציג מסמכי מקור שלא תמיד תואמים קוראי מסך או נגישים. ניתן לפנות לאתר בנושא נגישות בכל עת ונשמח לבצע את התאמות על מנת לשרת קהל רחב ככל האפשר.

האתר הוא אתר בשירות עצמי ואינו מספק שירותי תמיכה ועזרה.

האתר דורש הרשמה ויצירת חשבון באמצעות אימיילף טלפון, או פרטי הזדהות ופרטי קשר אחרים. החשבונות הוא אישי ובלתי ניתן להעברה. הנך מתחייב להזין מידע מלא ואמתיתי עליך ועל פרטי הקשר שלך. אסור להשתמש בפרטי קשר (אימייל, טלפון וכו') של אחרים. אסור ליצור חשבונות אימייל מלאכותיים זמניים, כפולים או שכל מטרתם היא הרשמה לאתר. אסור להזין חשבונות מרובים או עם שינויים או וריאציות של אותה כתובת.

אם יצירת החשבון הנך מסכים לקבל דואר, שיחות, אסמסים או פניות מכל סוג של האתר (למעט פניות פרסומיות או שיווקיות) בנושאים טכניים הקשורים בחשבונך.

השימוש באתר הוא בתשלום מהראשון במרץ 2024. אין לעשות כל שימוש באתר לצרכי עבודה ללא מנוי בתשלום בתוקף. מוסכם וידוע כי תיתכן גישה ללא תשלום לחלקים מהאתר לצרכי התנסות והיכרות, אולם כל שימוש אחר, לרבות עבודה, לימודים, ומחקר או כל שימוש לצרכי מטרה אמיתית שאינה בדיקת האתר או התנסות חייבת בתשלום.

האתר לא שומר מידע על גלישתה ושימוש באתר לפי חשבון אך עשוי לעשות זאת בעתיר, ורשאי לעשות זאת ללא התראה עם שינוי מתאים של תנאי אלו.

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות, להפסיק ולחדש את פעילות האתר בכל עת ללא הודעה מראש. מוסכם כי אין כל ערובה לזמינות האתר, ביצועים, או לשעות או זמני פעילות. האתר יכול להיות לא זמין בכל עת בגלל תקלות או הפסקות יזומות ואפשר שאתר יחדש את פעילותו בכל זמן לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר.

ייתכן והאתר כולל קישורים למקורות חיצונים ובמקרים אלה לא יהיו לאתר או מי מבעליו או מפעילו כל אחריות ביחס לאותם קישורים ולאתר אליו מפנים.

תוכן נוסף

האתר מאפשר לבעלי גישה לתיק בנט המשפט לפרסם מסמכים מתוך תיקי נט המשפט (להלן "תוכן נוסף") לאתר לצורך העשרת המידע והצגת תמונה רחבה יותר על פרטי המידע באתר.

האתר מוודא שמקור המסמך הוא בנט המשפט ושמדובר במסמך שלם ומקורי, ומצרף אותו לתיק הרלבנטי תחת כותרת תוכן נוסף. אין האתר אחראי לתוכן זה. אין האתר אחראי לתמונה החדשה שמצטיירת על התיק ומצבו לאחר העלאת מסמכים על ידי בעלי דין.

מובן ומוסכם כי אין חובה להעלות את המסמכים לפי סדר חשיבות או סדר כרונולוגי, או סדר כלשהו. אף אין חובה להעלות את כל המסמכים הקיימים בתיק או לחזור ולהעלות מסמכים בעתיד ככל שהטיפול בתיק מתקדם. ברור ומוסכם כי המסמכים שיבחר צד להליך להעלות עלולים להציג תמונה חלקית ו/או מוטית ו/או סובייקטיבית של ההליך המשפטי.

תולעת המשפט אינה יודעת ואינה יכולה לדעת מי הצד להליך שהעלה את המסמכים וייתכן שחלק מהמסמכים, אפילו בתיק אחד, הועלו על ידי גורמים שונים.

העלאת תוכן נוסף מותרת רק לבעלי דין או לבאי כחם או למי שיש להם גישה למידע על פי דין. אין להעלות תוכן שלגביו צו איסור פרסום או מכיל פרטים האסורים בפרסום. העלאת תוכן מותר רק לתיקים שמוצגים באתר.

אין להעלות בתור תוכן נוסף חוות דעת רפואיות או כתבי טענות או פרוטקולים או כל מסמך אחר שהעניין המרכזי בו הוא עניין שברפואה, גם לא על ידי האדם שהמידע מתייחס אליו או בהסכמתו. במידה ויועלו, האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר אותם ללא התראה מראש.

האתר שומר לעצמו הזכות לפרסם או להעלות בעצמו תוכן נוסף שפורסם בתפוצה רחבה קודם לכן בתקשורת או באתרים משפטיים אחרים. במקרה זה התוכן יסומן כתוכן מערכת.

הגורם ששלח תוכן נוסף לאתר, רשאי לחזור בו בכל עת ולדרוש שהתוכן שהוא שלח יוסר. האתר עשוי, על פי שיקולו ובהחלטתו בלבד, לדרוש מהפונה הצהרה בכתב שהוא הגורם שהעלה את המסמך.

השולח חומר לאתר נותן את הסכמתו המפורשת כי תולעת המשפט וגם צדדים שלישיים יעשו בו שימוש, יפיצו ויפרסמו אותו בכפוף לתנאים אלו.

השימוש, פרסום והפצה על ידי צד ג' של תוכן נוסף מותר אך ורק לפי מסמכים שלמים ללא שינוי או עריכה. ציטוט חלקי מותר בכפוף לציון מקור לפי כללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית.

השימוש, הפרסום וההפצה ייעשו לפי כל דין. הפרסום באתר תולעת המשפט של תוכן נוסף, והשימוש על ידי צד ג', הוא בכפוף לזכויות, ובהן זכויות יוצרים, קניין רוחני, סימני מסחר, וכיוצא באלה של המסמך, התוכן, הנספחים שלו. העלאת תוכן לתולעת המשפט אינו משנה מזכויות אלו אשר שמורות לבעלי הזכויות המקוריים.

ערוצי עידכון

האתר מפעיל ערוצי עידכון באמצעות רסס (rss) וכן ערוצי עידכון באמצעות רשתות חברתיות טלגרם וטויטר.

השימוש בכלי rss הוא בכפוף לכל תנאי האתר.

פרטיות

אתר תולעת המשפט, אוסף מידע שאינו מזוהה באופן אישי מהסוג שדפדפני אינטרנט ושרתים עושים בהם שימוש בדרך כלל, כמו סוג הדפדפן, שפה, האתר המפנה, המועד כתובת אינטרנט וכדומה.

מטרת האיסוף היא להבין טוב יותר את המבקרים באתר ולאתר ולתקן תקלות. כך גם עשוי להיות שימוש בעוגיות (Cookies), שהם קבצים המאוחסנים במחשבו של המבקר ומאפשרים לבצע מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר.

באפשרות המבקר, להגדיר בדפדפן כי הוא יימנע משמירת הקבצים במחשב המבקר ובכך לחסום אפשרות מעקב זו.

האתר משתמש בגוגל אנליטיקס לאיסוף סטטיסטיקות על דפוסי הגלישה בו.

האתר משתמש בשירות auth0 לניהול חשבונות.

הרשימה לעיל אינה ממצה ויתכן ויש באתר מוצרים נוספים של צדדים שלישיים.

האתר שומר יומני גישה בצד השרת ("לוגים") לתקופה שלו תעלה על 60 יום.

מדיניות הסרת מידע

אתר תולעת המשפט לא נמצא בהסכם עם הגורמים שמפרסמים את המידע או עם נושאי המידע ומכאן שהסכמתם אינה תנאי לפרסום המידע ואי הסכמתם לא יוביל, כשלעצמו, להסרת המידע.

אתר תולעת המשפט לא יסיר מידע שהתפרסם קודם בתפוצה רחבה או על ידי גורמים רשמיים.

תוכף נוסף: אם מסמך נמסר על ידי אדם מסויים לאתר ומתפרסם באתר לראשונה, אותו אדם רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת והמסמך שמסר יוסר מהאתר.

מעבר לכך אין אדם רשאי לדרוש הסרת מידע שלא התקבל ממנו או שלא נדרשה הסכמתו לשם הפרסום.

למען הסר ספק, האתר יכבד צווי איסור פרסום וצווים שיפוטיים שיובאו לידיעתו.

האתר לא ישא בכל אחריות בשל פרסומים של צדדים שלישיים שפרסמו את המידע או הפיצו אותו או נחשפו אליו בזמן שהיה זמין באתר תולעת המשפט.

בתיקים פליליים מסוג ת"פ, כאשר התוצאה המופיעה בנט המשפט הינה "אי כשירות לעמוד לדין", אין אנו מציגים את שם הנאשם. בתיקים אחרים, גם כאשר בית המשפט הגיע לתוצאה דומה אולם סיום ההליך לא מסווג בנט המשפט כ"אי כשירות לעמוד לדין", האתר כן יציג את שם הנאשם. כמו כן, האתר ימשיך להציג את שם הנאשם בתיקים אחרים בהם הוא קשור, לרבות תיקים נלווים להליך הפלילי העיקרי כגון ערעורים, מעצרים וכיוצא באלה.

בתיקים מסווגים בנט המשפט כתיקים מסוג נזק גוף, אין האתר מציג את שם התובע. אולם, בתיקים אחרים שאינם מסווגים כך, האתר יציג את שם התובע, אף כאשר מבחינת תוכן התיק מדובר בנושאים קרובים או דומים לנזקי גוף. כמו כן, ימשיך להיות מוצג שם התובע בהליכים קשורים כמו הליכים אחרים של התובע, ובהם ערעורים ותיקים קשורים.

אין האתר אחראי על מידע שמתקבל או נחשף מהצלבת מידע בין חלקים שונים של האתר או מהצלבה עם מקורות חיצוניים או מאגרי מידע אחרים צביוריים או פרטיים.

כאשר מידע מתעדכן בתולעת המשפט, מתווסף, או נגרע, ייתכן פרק זמן של מספר שבועות עד שהשינוי מופיע בתוצאות החיפוש במנועי חיפוש אינטרנטיים. האתר לא מסיר מידע ממנועי חיפוש ולא מעניק עזרה או תמיכה בהסרת מידע ממנועי חיפוש. המידע במנועי חיפוש חיצוניים ובדפי התוצאות שלהם מוצג על אחריותן של החברות שמפעילות את מנועי החיפוש ונמצא בשליטתן.

האתר מספק עזרה בהכנה ועימוד של מסמכים משפטיים. על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לוודא את נכונות המסמך ותכונו התאמתם למטרותיו של המשתמש.

השימוש בחינם אסור לגורמי שלטון בישראל החל מה-1 באוגוסט 2023

החל מה-1 באוגוסט 2023 השימוש באתר בחינם אסור לרשויות מדינת ישראל, גורמי ממשל או שלטון בישראל וכל מי שפועל מטעמן, לרבות: כל רשויות השלטון, משרדי ממשלה, יחידות סמך, חברות ממשלתיות, גופים סטטוטוריים, רשויות מקומיות, חברות עירוניות, גופי צבא, ביטחון, מודיעין, ביטחון פנים, אכיפה, חירום והצלה, הכנסת וחברי הכנסת, הרשות השופטת לרבות סגל שיפוטי, וכו' (להלן "הרשויות").

השימוש בחינם אסור ממקומות עבודה של הרשויות, ממחשבי הרשויות או למטרות של הרשויות.

יחידות המעוניינות להשתמש באתר למטרות עבודה נדרשות לפנות ולהסדיר תשלום כתנאי לשימוש באתר.

חישובי הלוח העברי מתבצעים בעזרת האתר hebcal.

כל הזכויות שמורות לתולעת המשפט.

יצירת קשר

האימייל שלנו הוא tolaat33@gmail.com. אנו משתדלים לענות לכל פניה תוך 7 ימים. בפניות בקשר למידע ספציפי באתר יש חובה לכלול קישורית לדף המדובר.


חיפוש תקנון פרסם כתבי טענות ופרוטוקולים