תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת בית משפט שלום הרצליה
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה05/06/2017 תאריך סגירה17/10/2017

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 מנורה חברה לביטוח בע"מ

שחקנים חוזרים

פלוני ומנורה חברה לביטוח בע"מ 5932 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
מנורה חברה לביטוח בע"מ ודורית קורץ 8 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-9 ביוני 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים