תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. זכריה בית משפט שלום עכו
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה03/05/2018 תאריך סגירה10/07/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 שומרה חב' לביטוח בע"מ מיכל כץ

ישיבות

סוג תאריך התחלה סיום פרוטוקול מצב גורם
דיון בחישובי נזק ושמיעת הצעת פשרה 08/09/2019 10:45 11:00 בוטל אביגיל זכריה
קדם משפט 31/03/2019 09:30 09:40 כן התקיים אביגיל זכריה
קדם משפט 14/11/2018 10:45 10:55 כן התקיים אביגיל זכריה

שחקנים חוזרים

שומרה חב' לביטוח בע"מ ופלוני 5739 תיקים
פלוני וכב' השו' א. זכריה 301 תיקים
פלוני ומיכל כץ 264 תיקים
שומרה חב' לביטוח בע"מ ומיכל כץ 247 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
שומרה חב' לביטוח בע"מ וכב' השו' א. זכריה 28 תיקים
מיכל כץ וכב' השו' א. זכריה 8 תיקים
כב' השו' א. זכריה ודורית קורץ 4 תיקים
שומרה חב' לביטוח בע"מ ודורית קורץ 3 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-11 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים