תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' חטיפי אלקיים בע"מ ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' מ. מזרחי בית משפט שלום רמלה
מצב סגור תוצאה נמחק
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין נזקי גוף (ח)
תאריך פתיחה03/09/2019 תאריך סגירה04/02/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 חטיפי אלקיים בע"מ
נתבע 2 הכשרה היישוב חברה לביטוח

שחקנים חוזרים

פלוני והכשרה היישוב חברה לביטוח 6168 תיקים
פלוני וכב' השו' מ. מזרחי 333 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
כב' השו' מ. מזרחי והכשרה היישוב חברה לביטוח 44 תיקים
הכשרה היישוב חברה לביטוח ודורית קורץ 6 תיקים
פלוני וחטיפי אלקיים בע"מ 4 תיקים
כב' השו' מ. מזרחי ודורית קורץ 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-23 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים