תולעת המשפט חיפוש

ת"פ 67104-01-20 : מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם בית משפט המחוזי ירושלים
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק תיק פלילי (ת"פ)
תאריך פתיחה28/01/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מאשימה 1 מדינת ישראל ליאת בן-ארי יהונתן תדמור
נאשם 1 בנימין נתניהו יוסף אשכנזי עמית חדד
נאשם 2 שאול אלוביץ' ג'ק חן מיכל רוזן עוזר
נאשם 3 איריס אלוביץ' ג'ק חן מיכל רוזן עוזר
נאשם 4 ארנון מוזס נוית נגב איריס סבאג
מבקש 1 יעקב גרסון
מבקש 1 אבישי גרינצייג
מבקש 2 חן מענית -עיתונאית גלובס
מבקש 3 גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ
מבקש 4 יורם מושקט
מבקש 1 תמר אלמוג
מבקש 2 כאן חדשות
מבקש 2 אביעד גליקמן - ערוץ 13
מבקש 1 ניר גונטז'
מבקש 1 אברה בלוך אביעד ויסולי
מבקש 2 אלי ציפורי אביעד ויסולי
מבקש 3 נאמני ארץ ישראל בליכוד אביעד ויסולי
מבקש 1 אוהד גולן
מבקש 1 שלום סגל
מבקש 2 ניר גונטז'
מבקש 1 עמותת התמנון -מידע ציבורי לכל (ע"ר580690386)
מבקש 2 עמיחי וורמס
מבקש 3 גיא זומר
מבקש 1 יוסף צ'רניק

החלטות

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
05/02/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תשובת המדינה מחוזי י-ם 1
21/05/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה באמצעות המזכירות מחוזי י-ם 1
15/03/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
21/05/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
21/05/2020 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לפטור מהתייצבות מחוזי י-ם 3
21/05/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה מחוזי י-ם 1
24/05/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
31/05/2020 החלטה שניתנה ע"י אהרן פרקש מחוזי י-ם 2
04/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 עיון בתיק מחוזי י-ם 2
09/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה לתיקון פרוטוקול מחוזי י-ם 2
10/06/2020 החלטה על בקשה של גיא זומר מתן החלטה מחוזי י-ם 1
14/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 עיון בתיק מחוזי י-ם 2
21/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה מחוזי י-ם 1
05/12/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
10/08/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה מחוזי י-ם 2
16/09/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה עיון בחומר חקירה מחוזי י-ם 1
26/10/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה מטעם מבקשי העיון להליך ראוי וקיום חובת תום לב מחוזי י-ם 1
27/10/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה מחוזי י-ם 1
08/11/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה עד 15 מחוזי י-ם 1
08/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה לתיקון כתב האישום 8.11.2020 מחוזי י-ם 1
09/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה מתוקנת בעניין הנוכחים בדיון הקבוע ליום 15.11.2020 מחוזי י-ם 1
09/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הבהרת המאשימה בהתאם להחלטת בית המשפט מחוזי י-ם 1
09/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה מתוקנת בעניין הנוכחים בדיון הקבוע ליום 15.11.2020 מחוזי י-ם 1
11/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה מטעם המאשימה ונאשם 1 לעיון מחדש - נוכחות בדיו מחוזי י-ם 1
12/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה לתיקון כתב אישום מחוזי י-ם 1
17/11/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה מטעם מבקש העיון למתן החלטה בעניין הודעת עיון (מס’ 85) מחוזי י-ם 1
18/11/2020 החלטה על בקשה של נאשם 3 תשובת הנאשמת 3 לתגובת המאשימה בדיון מחוזי י-ם 1
18/11/2020 החלטה על בקשה של נאשם 2 תשובת הנאשם 2 לתגובת המאשימה בדיון מחוזי י-ם 1
19/11/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 4
19/11/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה מחוזי י-ם 1
19/11/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה מחוזי י-ם 1
11/01/2021 החלטה - קביעת מועדים מחוזי י-ם 1
25/11/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
26/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעת עדכון מטעם המאשימה מחוזי י-ם 1
30/11/2020 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה מטעם באי כוח העותר בקשר עם העתירה לגילוי ראיה חסויה מחוזי י-ם 1
01/12/2020 עיון בחומר חקירה מחוזי י-ם 6
01/12/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 הודעת עיון בתיק בית המשפט מחוזי י-ם 1
01/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה מחוזי י-ם 1
01/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש מסמכים חסרים מטעם המדינה מחוזי י-ם 1
02/12/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
06/12/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה ובקשה מטעם המאשימה מחוזי י-ם 1
07/12/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 2
14/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש כ"א מתוקן מחוזי י-ם 10
15/12/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשת ארכה להוצאת תעודת חיסיון 14.12.2020 מחוזי י-ם 1
15/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה מחוזי י-ם 1
06/01/2021 עיון בחומרי חקירה - החלטה משלימה מחוזי י-ם 3
29/12/2020 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לביטול אישום מחמת היעדר אישור היועץ המשפטי לממשלה לפי הוראת סעיף 17 לחוק יסוד: הממשלה מחוזי י-ם 1
29/12/2020 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה דחופה להארכת מעוד להגשת ערר לפי סעיף 74 מחוזי י-ם 1
29/12/2020 הוראה לנאשם 2 להגיש תשובה לאישום עד 10:00 מחוזי י-ם 1
30/12/2020 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה בהסכמה להארכת מועד להגשת מענה לכתב האישום מחוזי י-ם 1
03/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
04/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
04/01/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה מחוזי י-ם 1
06/01/2021 האישור היועמ"ש - החלטה מחוזי י-ם 2
08/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
10/01/2021 הוראה לנאשם 3 להגיש תשובה לאישום מחוזי י-ם 1
11/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1
11/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן מחוזי י-ם 1

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי י-ם 08/02/2021 09:00 11:00 דיון - תשובה לאישום רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 13/01/2021 09:00 15:00 דיון - תשובה לאישום רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/12/2020 12:00 12:10 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/12/2020 10:00 12:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/11/2020 13:00 14:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן התקיים
מחוזי י-ם 15/11/2020 09:00 12:30 דיון גילוי חומר חקירה והסרת חיסיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/07/2020 09:00 10:00 תזכורת בנוכחות הצדדים - לפני אב"ד בלבד רבקה פרידמן-פלדמן התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2020 15:30 16:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2020 15:00 15:30 הקראה רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/03/2020 15:00 15:30 הקראה רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה

תוכן גולשים 🛈

מסמכים שנשלחו לתולעת המשפט על ידי צדדים או בעלי עניין בהליך (בהרצה).
עמודים תאריך העלאה כותרת
5 26/05/2019 מסמך מסמך 1
77 01/12/2019 מסמך מסמך 2
2 28/01/2020 מסמך מסמך 3
1 10/02/2020 מסמך מסמך 4
1 20/02/2020 מסמך מסמך 5
1 23/02/2020 מסמך מסמך 6
1 25/02/2020 מסמך מסמך 7
1 01/03/2020 מסמך מסמך 8
2 04/03/2020 מסמך מסמך 9
2 05/03/2020 מסמך מסמך 10
1 08/03/2020 מסמך מסמך 11
2 09/03/2020 מסמך מסמך 12
2 09/03/2020 מסמך מסמך 13
1 09/03/2020 מסמך מסמך 14
79 12/03/2020 מסמך מסמך 15
2 13/03/2020 מסמך מסמך 16
3 13/03/2020 מסמך מסמך 17
4 13/03/2020 מסמך מסמך 18
1 13/03/2020 מסמך מסמך 19
1 13/03/2020 מסמך מסמך 20
1 13/03/2020 מסמך מסמך 21
2 13/03/2020 מסמך מסמך 22
3 13/03/2020 מסמך מסמך 23
2 13/03/2020 מסמך מסמך 24
3 13/03/2020 מסמך מסמך 25
3 13/03/2020 מסמך מסמך 26
2 13/03/2020 מסמך מסמך 27
2 13/03/2020 מסמך מסמך 28
4 24/05/2020 אחר (מהמזכירות) מסמך 29
2 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 30
5 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 31
2 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 32
6 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 33
2 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 34
3 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 35
4 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 36
2 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 37
1 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 38
1 24/05/2020 אחר (מהמזכירות) מסמך 39
3 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 40
3 24/05/2020 ייפוי כוח מסמך 41
2 24/05/2020 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 42
9 24/05/2020 פרוטוקול מסמך 43
5 25/05/2020 בקשה בתיק מסמך 44
6 26/05/2020 בקשה בתיק מסמך 45
1 31/05/2020 החלטה מסמך 46
2 03/06/2020 בקשה בתיק מסמך 47
2 04/06/2020 החלטה מסמך 48
1 04/06/2020 החלטה מסמך 49
2 08/06/2020 בקשה בתיק מסמך 50
2 08/06/2020 החלטה מסמך 51
3 10/06/2020 בקשה בתיק מסמך 52
1 10/06/2020 אישור פקס מסמך 53
2 10/06/2020 החלטה מסמך 54
1 10/06/2020 החלטה מסמך 55
22 14/06/2020 פרוטוקול מסמך 56
3 14/06/2020 בקשה בתיק מסמך 57
5 14/06/2020 בקשה בתיק מסמך 58
1 14/06/2020 החלטה מסמך 59
2 14/06/2020 החלטה מסמך 60
4 16/06/2020 אישור פקס מסמך 61
2 19/06/2020 החלטה מסמך 62
5 22/06/2020 בקשה בתיק מסמך 63
2 22/06/2020 החלטה מסמך 64
13 19/07/2020 פרוטוקול מסמך 65
1 26/07/2020 בקשה בתיק מסמך 66
3 26/07/2020 בקשה בתיק מסמך 67
2 29/07/2020 בקשה בתיק מסמך 68
1 29/07/2020 החלטה מסמך 69
8 30/07/2020 בקשה בתיק מסמך 70
4 02/08/2020 בקשה בתיק מסמך 71
4 11/08/2020 בקשה בתיק מסמך 72
3 11/08/2020 בקשה בתיק מסמך 73
2 16/08/2020 החלטה מסמך 74
2 23/08/2020 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 75
2 26/08/2020 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 76
8 02/09/2020 בקשה בתיק מסמך 77
4 02/09/2020 תגובה/תשובה מסמך 78
1 02/09/2020 בקשה בתיק מסמך 79
4 13/09/2020 בקשה בתיק מסמך 80
2 13/09/2020 בקשה בתיק מסמך 81
2 13/09/2020 בקשה בתיק מסמך 82
4 13/09/2020 תגובה/תשובה מסמך 83
25 13/09/2020 בקשה בתיק מסמך 84
206 13/09/2020 בקשה בתיק מסמך 85
66 13/09/2020 אחר (מהאתר) מסמך 86
1 15/09/2020 ייפוי כוח מסמך 87
117 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 88
17 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 89
23 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 90
57 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 91
2 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 92
5 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 93
6 17/09/2020 בקשה בתיק מסמך 94
3 23/09/2020 בקשה בתיק מסמך 95
5 23/09/2020 אחר (מהאתר) מסמך 96
1 23/09/2020 החלטה מסמך 97
1 26/09/2020 תגובה/תשובה מסמך 98
5 29/09/2020 בקשה בתיק מסמך 99
2 03/10/2020 בקשה בתיק מסמך 100
133 25/10/2020 בקשה בתיק מסמך 101
92 25/10/2020 בקשה בתיק מסמך 102
14 27/10/2020 בקשה בתיק מסמך 103
6 04/11/2020 אישור פקס מסמך 104
13 04/11/2020 בקשה בתיק מסמך 105
11 04/11/2020 בקשה בתיק מסמך 106
7 04/11/2020 אישור פקס מסמך 107
1 05/11/2020 החלטה מסמך 108
1 05/11/2020 החלטה מסמך 109
14 10/11/2020 אחר (מהאתר) מסמך 110
2 10/11/2020 בקשה בתיק מסמך 111
2 10/11/2020 בקשה בתיק מסמך 112
2 10/11/2020 בקשה בתיק מסמך 113
2 10/11/2020 בקשה בתיק מסמך 114
2 10/11/2020 תגובה/תשובה מסמך 115
2 11/11/2020 בקשה בתיק מסמך 116
25 16/11/2020 בקשה בתיק מסמך 117
2 16/11/2020 בקשה בתיק מסמך 118
40 16/11/2020 בקשה בתיק מסמך 119
14 16/11/2020 אחר (מהאתר) מסמך 120
60 16/11/2020 פרוטוקול מסמך 121
1 16/11/2020 החלטה מסמך 122
1 16/11/2020 החלטה מסמך 123
1 16/11/2020 החלטה מסמך 124
1 16/11/2020 החלטה מסמך 125
1 16/11/2020 החלטה מסמך 126
1 16/11/2020 החלטה מסמך 127
1 16/11/2020 החלטה מסמך 128
5 22/11/2020 אישור פקס מסמך 129
1 22/11/2020 אישור פקס מסמך 130
2 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 131
3 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 132
3 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 133
2 22/11/2020 תשובה לבקשה מסמך 134
2 22/11/2020 תשובה לבקשה מסמך 135
3 22/11/2020 תשובה לבקשה מסמך 136
3 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 137
3 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 138
2 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 139
10 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 140
6 27/11/2020 בקשה בתיק מסמך 141
2 27/11/2020 בקשה בתיק מסמך 142
19 27/11/2020 בקשה בתיק מסמך 143
2 27/11/2020 בקשה בתיק מסמך 144
3 27/11/2020 בקשה בתיק מסמך 145
1 01/12/2020 בקשה בתיק מסמך 146
19 07/12/2020 פרוטוקול מסמך 147
14 07/12/2020 אחר (מהאתר) מסמך 148
36 07/12/2020 בקשה בתיק מסמך 149
3 07/12/2020 בקשה בתיק מסמך 150
4 07/12/2020 בקשה בתיק מסמך 151
174 12/12/2020 טענות מקדמיות מסמך 152
5 15/12/2020 בקשה בתיק מסמך 153
2 15/12/2020 בקשה בתיק מסמך 154
4 15/12/2020 בקשה בתיק מסמך 155
2 15/12/2020 בקשה בתיק מסמך 156
6 15/12/2020 בקשה בתיק מסמך 157
24 15/12/2020 תגובה/תשובה מסמך 158
2 16/12/2020 בקשה בתיק מסמך 159
2 20/12/2020 בקשה בתיק מסמך 160
9 20/12/2020 בקשה בתיק מסמך 161
80 27/12/2020 בקשה לביטול כתב אישום מסמך 162
6 28/12/2020 בקשה מסמך 163
3 29/12/2020 החלטה מסמך 164
2 29/12/2020 בקשה בתיק מסמך 165
10 29/12/2020 אישור פקס מסמך 166
2 29/12/2020 בקשה בתיק מסמך 167
2 29/12/2020 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 168
3 29/12/2020 בקשה בתיק מסמך 169
80 29/12/2020 בקשה בתיק מסמך 170
8 30/12/2020 מכתב מסמך 171
57 30/12/2020 כתב חשדות מסמך 172
2 30/12/2020 מכתב מסמך 173
2 30/12/2020 מכתב מסמך 174
1 30/12/2020 מכתב מסמך 175
17 30/12/2020 מכתב מסמך 176
24 30/12/2020 מכתב מסמך 177
92 03/01/2021 כתב אישום מתוקן מסמך 178
2 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 179
2 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 180
2 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 181
1 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 182
1 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 183
2 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 184
92 05/01/2021 אחר (מהאתר) מסמך 185
10 05/01/2021 אישור פקס מסמך 186
92 05/01/2021 כתב אישום מסמך 187
10 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 188
92 05/01/2021 אחר (מהאתר) מסמך 189
2 05/01/2021 בקשת הבהרה מסמך 190
7 05/01/2021 בקשת הבהרה מסמך 191
5 06/01/2021 בקשה בתיק מסמך 192
2 06/01/2021 בקשה בתיק מסמך 193
3 06/01/2021 בקשה בתיק מסמך 194
81 18/01/2021 בקשת מסמך 195
10 18/01/2021 בקשת מסמך 196
98 18/01/2021 בקשת מסמך 197
16 18/01/2021 בקשת מסמך 198
7 18/01/2021 אחר (מהאתר) מסמך 199
5 18/01/2021 בקשה בתיק מסמך 200
2 18/01/2021 בקשה בתיק מסמך 201
2 18/01/2021 בקשה בתיק מסמך 202
24 18/01/2021 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 203
15 18/01/2021 בקשה בתיק מסמך 204
12 18/01/2021 בקשה בתיק מסמך 205
2 20/01/2021 בקשה בתיק מסמך 206
15 20/01/2021 בקשה בתיק מסמך 207
12 20/01/2021 בקשה בתיק מסמך 208
81 20/01/2021 בקשה בתיק מסמך 209
10 20/01/2021 בקשה בתיק מסמך 210
98 20/01/2021 בקשה בתיק מסמך 211
26 20/01/2021 בקשה בתיק מסמך 212

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
סגור המחוזי ירושלים צ"א 67146-01-20 אחר .

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל וליאת בן-ארי 473 תיקים
מדינת ישראל ויוסף אשכנזי 308 תיקים
עמית חדד ומדינת ישראל 76 תיקים
מדינת ישראל ויהונתן תדמור 56 תיקים
מדינת ישראל ואביעד ויסולי 49 תיקים
יורם מושקט וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 46 תיקים
נוית נגב ומדינת ישראל 46 תיקים
מדינת ישראל וג'ק חן 26 תיקים
מדינת ישראל ויורם מושקט 25 תיקים
מיכל רוזן עוזר ומדינת ישראל 21 תיקים
נוית נגב וליאת בן-ארי 18 תיקים
שלום סגל ומדינת ישראל 12 תיקים
מדינת ישראל ויעקב גרסון 11 תיקים
מדינת ישראל ואיריס סבאג 11 תיקים
עמית חדד ויוסף אשכנזי 6 תיקים
מיכל רוזן עוזר וליאת בן-ארי 5 תיקים
מדינת ישראל וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 5 תיקים
ליאת בן-ארי וג'ק חן 5 תיקים
יורם מושקט ואלי ציפורי 4 תיקים
יורם מושקט ויוסף אשכנזי 4 תיקים
עמית חדד וליאת בן-ארי 4 תיקים
יורם מושקט ואביעד ויסולי 4 תיקים
ליאת בן-ארי ואיריס סבאג 3 תיקים
יוסף אשכנזי וגיא זומר 3 תיקים
יוסף אשכנזי ואביעד ויסולי 3 תיקים
מדינת ישראל ואוהד גולן 3 תיקים
גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ ואלי ציפורי 3 תיקים
מדינת ישראל ואלי ציפורי 3 תיקים
ליאת בן-ארי ויוסף אשכנזי 3 תיקים
נוית נגב ויהונתן תדמור 3 תיקים
שאול אלוביץ' ומדינת ישראל 3 תיקים
ארנון מוזס ואביעד ויסולי 2 תיקים
מיכל רוזן עוזר ויהונתן תדמור 2 תיקים
נוית נגב וג'ק חן 2 תיקים
בנימין נתניהו ואביעד ויסולי 2 תיקים
יוסף אשכנזי וג'ק חן 2 תיקים
אלי ציפורי ואביעד ויסולי 2 תיקים
תמר אלמוג ויורם מושקט 2 תיקים
שאול אלוביץ' ויהונתן תדמור 2 תיקים
יהונתן תדמור וארנון מוזס 2 תיקים
ליאת בן-ארי ויהונתן תדמור 2 תיקים
עמית חדד ויורם מושקט 2 תיקים
מיכל רוזן עוזר וג'ק חן 2 תיקים
תמר אלמוג ומדינת ישראל 2 תיקים
עמית חדד ובנימין נתניהו 2 תיקים
אלי ציפורי ואבישי גרינצייג 2 תיקים
מדינת ישראל ובנימין נתניהו 2 תיקים
יהונתן תדמור ואיריס סבאג 2 תיקים
מדינת ישראל ואבישי גרינצייג 2 תיקים
יוסף אשכנזי וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
מדינת ישראל וארנון מוזס 2 תיקים
גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ ואביעד ויסולי 2 תיקים
נוית נגב ואיריס סבאג 2 תיקים
ליאת בן-ארי וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
נוית נגב וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
יוסף אשכנזי ואוהד גולן 2 תיקים
נוית נגב וארנון מוזס 2 תיקים
נוית נגב ויוסף אשכנזי 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-14 ביולי 2020.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-20 בינואר 2021.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-14 בינואר 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים