כניסה

תולעת המשפט חיפוש

ת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם בית משפט המחוזי ירושלים
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק תיק פלילי (ת"פ)
תאריך פתיחה28/01/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מאשימה 1 מדינת ישראל יהונתן תדמור
נאשם 1 בנימין נתניהו בעז בן צור עמית חדד
נאשם 2 שאול אלוביץ' ג'ק חן
נאשם 3 איריס אלוביץ' ג'ק חן נעה כהן פירר
נאשם 4 ארנון מוזס נוית נגב איריס ניב סבאג

החלטות

תאריך תיאור מס' עמודים
28/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/02/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תשובת המדינה 1
09/03/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה באמצעות המזכירות 1
15/03/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/05/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 3
20/05/2020 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לפטור מהתייצבות 1
21/05/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 1
24/05/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
31/05/2020 החלטה שניתנה ע"י אהרן פרקש 2
04/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 עיון בתיק 2
08/06/2020 הוראה לנאשם 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 1
10/06/2020 החלטה על בקשה של גיא זומר מתן החלטה 2
14/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 עיון בתיק 1
21/06/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 1
26/07/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
10/08/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
16/09/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה עיון בחומר חקירה 1
26/10/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה מטעם מבקשי העיון להליך ראוי וקיום חובת תום לב 1
27/10/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
08/11/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה עד 15 1
08/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה לתיקון כתב האישום 8.11.2020 1
09/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה מתוקנת בעניין הנוכחים בדיון הקבוע ליום 15.11.2020 1
09/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הבהרת המאשימה בהתאם להחלטת בית המשפט 1
09/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה מתוקנת בעניין הנוכחים בדיון הקבוע ליום 15.11.2020 1
11/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה מטעם המאשימה ונאשם 1 לעיון מחדש - נוכחות בדיו 1
12/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה לתיקון כתב אישום 1
17/11/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה מטעם מבקש העיון למתן החלטה בעניין הודעת עיון (מס’ 85) 1
18/11/2020 החלטה על בקשה של נאשם 3 תשובת הנאשמת 3 לתגובת המאשימה בדיון 1
18/11/2020 החלטה על בקשה של נאשם 2 תשובת הנאשם 2 לתגובת המאשימה בדיון 4
19/11/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/11/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
19/11/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
24/11/2020 החלטה - קביעת מועדים 1
25/11/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/11/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעת עדכון מטעם המאשימה 1
30/11/2020 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה מטעם באי כוח העותר בקשר עם העתירה לגילוי ראיה חסויה 6
01/12/2020 עיון בחומר חקירה 1
01/12/2020 החלטה על בקשה של מבקש 1 הודעת עיון בתיק בית המשפט 1
01/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
01/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש מסמכים חסרים מטעם המדינה 1
02/12/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/12/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה ובקשה מטעם המאשימה 2
07/12/2020 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 10
14/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש כ"א מתוקן 1
15/12/2020 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשת ארכה להוצאת תעודת חיסיון 14.12.2020 1
15/12/2020 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 3
29/12/2020 עיון בחומרי חקירה - החלטה משלימה 1
29/12/2020 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לביטול אישום מחמת היעדר אישור היועץ המשפטי לממשלה לפי הוראת סעיף 17 לחוק יסוד: הממשלה 1
29/12/2020 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה דחופה להארכת מעוד להגשת ערר לפי סעיף 74 1
29/12/2020 הוראה לנאשם 2 להגיש תשובה לאישום עד 10:00 1
30/12/2020 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה בהסכמה להארכת מועד להגשת מענה לכתב האישום 1
03/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/01/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 2
06/01/2021 האישור היועמ"ש - החלטה 1
08/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/01/2021 הוראה לנאשם 3 להגיש תשובה לאישום 1
11/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/01/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש חומרים מטעם המדינה(תיק 1000 הי 1
17/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובות הצדדים לבקשת העיון 1
20/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש חומרים מטעם המדינה(תיק 1000 הי 1
20/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 4 תגובת נאשם 4 לכתב האישום 1
20/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תג' המדינה בעניין מועד שמיעת ע 1
20/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה מחיקת סעיפים 1
20/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה ביטול אישום 1
20/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 תשובה לאישום מטעם הנאשם 1 1
20/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 2 תשובת הנאשם 2 לכתב האישום 1
20/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 3 מענה הנאשמת 3 לכתב האישום 1
25/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת המאשימה 3
26/01/2021 החלטה בעניין התאגידים 1
26/01/2021 החלטה בדבר הגבלת נוכחים באולם 2
27/01/2021 החלטה בבקשה לעיון בנט המשפט 2
28/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בענין העברת חומרים לעיון בית המשפט על ידי המאשימה 1
31/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
31/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
31/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
31/01/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
31/01/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לקביעת דיון 1
02/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת הצדדים 5
03/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תרשומות מטעם המאשימה 1
03/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
04/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
07/02/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה על מסירת חומרים לעיון בית המשפט 1
07/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 2
08/02/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/02/2021 החלטה בבקשה למתן הוראות 1
08/02/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה לסילוק על הסף 1
08/02/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה דחופה לאפשר נוכחות עתונאים באולם 1
08/02/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש הבהרת המאשימה (תיק 1000 הישן) 1
08/02/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/02/2021 החלטה בבקשה לשידור הדיונים 1
11/02/2021 החלטה בבקשה לעיון בתיק 1
11/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
11/02/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה מטעם המבקש בנוגע לבקשה למחיקת סעיפים מנספח א' לכתב האישום 1
17/02/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה משלימה של המאשימה בנוגע להגשת המוצגים 2
17/02/2021 עיון בחומר חקירה בן כספית 1
17/02/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה ובקשה מטעם הנאשם 1 1
17/02/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בעניין סריקת המוצגים לנט המשפט 2
21/02/2021 החלטה לגבי תיק 1000 הישן 1
21/02/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 8
22/02/2021 החלטה לגבי אישור היועמ"ש לחקירה 1
22/02/2021 החלטה לגבי מועדי הוכחות 2
22/02/2021 החלטה בבקשה לפסילת ראיות 2
25/02/2021 החלטה בבקשה לפרסם תיעוד קולי וחזותי 1
25/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
26/02/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת הצדדים ורשת מדיה 1
01/03/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה_הגשת קלסר מוצגים 1.3.2021 1
02/03/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה בעניין הגשת קלסר מוצגים 1
02/03/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לקביעת דיון בעתירה הנוספת לגילוי ראיות חסויות 1
02/03/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/03/2021 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת עו"ד חדד 2
04/03/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 4
07/03/2021 החלטת השופט יעקובי בבקשה להתרת פרסום קטעים מהחקירה 1
10/03/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 תשובת המאשימה לבקשת נאשם 1 לקבלת חומרי חקירה 1
14/03/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לפטור מהתייצבות 1
15/03/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה 1
15/03/2021 הוראה לנאשם 1 להגיש הבהרה מטעם עו"ד חדד 1
16/03/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בהסכמה לדחיית מועד הדיון 1
16/03/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/03/2021 הוראה לנאשם 1 להגיש מסמכים מושחרים מאת ב"כ נא 1 1
23/03/2021 החלטה בדבר הגבלת נוכחים 1
24/03/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת הפרקליטות 1
24/03/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
31/03/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תג המאשימה 1
31/03/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 תגובת המאשימה לבקשות הנאשמים ביחס לראיון העד ישועה 1
01/04/2021 החלטה בבקשה לשידור דיונים 1
01/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/04/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תג המאשימה 2
04/04/2021 החלטה בבקשה לצילום הדיונים 1
05/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 1
05/04/2021 הוראה למבקש 1 להגיש תגובת המבקשים 1
05/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/04/2021 החלטה על בקשה של נאשם 4 בקשה בהסכמה לפטור את הנאשם 4 מהתייצבות לחלק מהדיונים בתיק 1
05/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן החלטה 1
05/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 1
05/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה דחופה בשל פגיעה חמורה בפומביות הדיון 2
06/04/2021 החלטה לגבי ראיון עדים וצווי חיפוש 1
06/04/2021 החלטה משלימה לגבי ריענון זיכרון 1
06/04/2021 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה דחופה מטעם נאשמים 2-3 למתן הוראות למזכירות 1
06/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן החלטה 1
06/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן הוראות / הבהרה 1
07/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה לחתימת פרוטוקלים 1
07/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 5
14/04/2021 החלטה בבקשה לפרסום קטעי ווידאו ואודיו 1
19/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
20/04/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/04/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 בקשה נוספת לפומביות הדיון ומניעת הטרדה מאיימת 1
03/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
04/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
12/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
25/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
31/05/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/06/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 2
02/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
07/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/06/2021 החלטה על בקשה של מבקש 1 מתן החלטה 2
08/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 4
09/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
09/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
14/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
15/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
16/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/06/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה מוסכמת בעניין מתווה החיפוש במדיה דיגיטלית 1
28/06/2021 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשמים 2
29/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/06/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/07/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה להארכת מועד מטעם המאשימה 1
15/07/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 ביטול מועדי דיון 1
29/08/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה 1
30/08/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה המאשימה 1
31/08/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
10/09/2021 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה בהסכמה מטעם הנאשמת 3 1
12/09/2021 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה לקיום דיון בעקבות תגובת המאשימה מיום 9.9.2021 1
13/09/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/09/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
14/09/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 6
26/09/2021 החלטה בהתנגדות להשלמת חקירה 2
29/09/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/10/2021 החלטה על בקשה של נאשם 3 בקשה בהסכמה מטעם הנאשמת 3 1
04/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/10/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/11/2021 הוראה לנאשם 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 1
08/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/11/2021 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה לפתיחת תיק במערכת נט המשפט 1
15/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/11/2021 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לדחיית מועדי הדיון הקרובים 2
16/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/11/2021 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
23/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
30/11/2021 בקשה לדלתיים סגורות 1
30/11/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/12/2021 החלטה 1.12.2021 1
06/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 5
15/12/2021 החלטה בתיק התל"פ בבקשה לפרסום תיעוד חזותי של חקירת עד 1
15/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/12/2021 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/01/2022 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה לביטול דיונים 1
31/01/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/02/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
03/02/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
07/02/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/02/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/02/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה עד 14 1
10/02/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה עד 14 1
13/02/2022 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשמים עד 18 1
13/02/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה עד 16 1
15/02/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לקבלת חומרי חקירה ורשימה עדכנית של חומר שנאסף 1
17/02/2022 החלטה על בקשה של נאשם 3 עתירה לגילוי ראיה ובקשה לגילוי חומר חקירה מטעם נאשמים 3-1 1
20/02/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/02/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/02/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/03/2022 החלטה על בקשה של נאשם 3 הודעת עדכון דחופה מטעם נאשמים 3-2 3
06/03/2022 החלטה בעניין חיפוש בטלפון 1
06/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/03/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה באמצעות המזכירות 1
10/03/2022 החלטה בעניין הגשת ראיות 6
10/03/2022 החלטה בבקשה להסרת חיסיון ומסירת חומר חקירה 1
14/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/03/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/04/2022 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשם 1 1
26/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/04/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/05/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בהסכמה להארכת מועד קצרה להגשת השלמה לתשובה לבקשה לתיקון כתב האישום 1
11/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/05/2022 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובה 1
17/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/05/2022 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה על ביצוע השלמת חקירה 1
25/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/05/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה (גילוי ראיה) 1
30/05/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה ונאשם 1 8
31/05/2022 בקשה לתיקון כתב אישום - מועד פגישת ההנחיה והוספת עדים 1
31/05/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/06/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה ועו"ד בן צור 1
13/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/06/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת פרקליטות 1
16/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/06/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 3
30/06/2022 החלטה בעתירה לגילוי ראיה בעניין בן כספית 1
04/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/07/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת הצדדים עד 10 1
06/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
11/07/2022 החלטה הדוחה התנגדות לתוספת בעדות הדס קליין 1
11/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/07/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/07/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה 1
26/07/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
08/08/2022 הוראה לבא כוח נאשמים להגיש תגובת עו"ד חדד 1
14/08/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לקביעת ישיבת תזכורת בעניין סדר שמיעת המשפט והעדים 1
06/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/09/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לפי סעיף 108 - מסמכים המצויים ברשותה של עדת התביעה הדס קליין 1
19/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/09/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/09/2022 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה משותפת לקביעת מועדים בנושא סדר שמיעת עדים 1
03/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/09/2022 החלטה מפרוטוקול 1
06/09/2022 החלטה מפרוטוקול 1
23/10/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לשינוי סיווג פרוטוקולים מיום 12.9.2022 ו-13.9.2022 ופרסומם לעיון הצדדים 1
24/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/10/2022 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה לבית המשפט בנוגע לדיון הקבוע ליום 31.10.2022 2
30/10/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/10/2022 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לביטול מועד הדיון הקבוע ליום 31.10.2022 1
02/11/2022 החלטה לגבי מקום ראיון העד ארנון מילצ'ן 1
02/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 4
02/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/11/2022 הוראה לנאשם 2 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 1
06/11/2022 החלטה לגבי סדר העדים 1
06/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 5
08/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/11/2022 קבלת מסמכים מהדס קליין 1
10/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/11/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המדינה 1
14/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/11/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/12/2022 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/12/2022 הוראה למאשימה 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 2
04/01/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 2
05/01/2023 דיונים לפי סעיף 144 לחסד"פ 1
05/01/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה חפץ ושוורץ 1
05/01/2023 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם 1
08/01/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
09/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/01/2023 החלטה על בקשה של נאשם 3 הודעה מטעם הנאשמים 1
15/01/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה בעניין העדה יעל מלם יפה 1
15/01/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה בעניין העד קובסניאנו 1
15/01/2023 החלטה על בקשה של נאשם 3 הודעה מטעם הנאשמים 1
15/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 3
18/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/01/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה בעניין רשימת עדי התביעה הנותרים 1
18/01/2023 החלטה לפי סעיף 74 פרוטוקול ישיבה 1
19/01/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מעודכנת בעניין רשימת עדי התביעה הנותרים 1
19/01/2023 החלטה על בקשה של נאשם 3 הודעה מטעם הנאשמים 1
22/01/2023 החלטה על בקשה של נאשם 3 עמדת הנאשמים 3-2 להגשת הודעות חלף חקירה ראשית 1
22/01/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה בנוגע להגשת תיעוד חקירות חלף חקירה ראשית 1
22/01/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה מטעם נאשם 1 1
23/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
31/01/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/02/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 עמדת המאשימה ביחס למסירת זהות המשתתפים 1
01/02/2023 החלטה על בקשה של נאשם 4 עמדת הנאשם 4 לגבי הגשת הודעות חלף חקירה ראשית 1
06/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/02/2023 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם 1
13/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/02/2023 הוראה לבא כוח נאשמים להגיש תגובת ב"כ נאשם 2 1
27/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/02/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/03/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשמים 1
01/03/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/03/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בהסכמה לביטול הדיון 1
27/03/2023 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם 1
27/03/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת הצדדים עד 13 1
28/03/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה בקשר לדיון הקבוע ליום 29.3.2023 1
28/03/2023 החלטה על בקשה של נאשם 4 בקשה בהסכמה מטעם ב"כ נ' 4 בעניין סדר הדיונים לפי ס 144 ביום 29.3.23 1
28/03/2023 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם 1
30/03/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לפרסום פרוטוקולים 1
16/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה-קבלת פרוטוקולים 1
16/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה-גילוי מסמכים 1
16/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה-צו להמצאת מסמכים 1
16/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה-קבלת מסמכים 74 1
16/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה-קבלת מסמכים בן כ 1
17/04/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/04/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/04/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/04/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/04/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/04/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תג' המאשימה-קבלת מסמכים מהעדה 1
25/04/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת ב"כ המבקש 1 1
30/04/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשם 1 1
01/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/05/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה לבקשת פרוטו' 1
09/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
09/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/05/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש עמדת הצדדים 1
16/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/05/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה ובקשה לשינוי מועד דיון 1
17/05/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 תגובה לבקשה בנושא קבלת התקשרויות בין תנצ כורש לעוד בלכר 2
17/05/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה לבית משפט בעניין בדיקה בתיקים קשורים 1
22/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/05/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת המבקש 1
24/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/05/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשת דחייה עדות מילצן 1
29/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
31/05/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה בעניין סדר העדים 1
04/06/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש עמדת ב"כ הנאשמים 1
05/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/06/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש עמדת הפרקליטות 1
12/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה בעניין דחיית מועד עדותו של העד ברוך שי 1
12/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה להגשת ראיות מוסכמות 1
13/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
15/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה בדבר עדות מילצ'ן 1
15/06/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 הודעה ביחס להדלפה נוספת ובקשה להורות למאשימה לקיים את החלטתו של בית המשפט הנכבד 1
18/06/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה למתן החלטה 1
18/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשת דחייה להמצאת אסמכתא של שלטונות בריטניה 1
19/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/06/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה דחופה לקביעת ניסוי כלים 1
20/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/06/2023 עובדות מוסכמות איה בן פורת 1
21/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
21/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/06/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש עמדת המאשימה 1
25/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/06/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת המשיבים 1
26/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
27/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
28/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/06/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 1
29/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
29/06/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
02/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
03/07/2023 החלטה על בקשה של נאשם 4 בקשה להחזר הוצאות הנאשם 4 ביחס לעדותו של מר ארנון מילצ'ן 1
04/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
05/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
10/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
19/07/2023 החלטה לגבי הוספת יום דיונים שבועי 1
26/07/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה להורות לתובעים למסור את החומרים הנדרשים למומחה לצורך השלמת חוות הדעת 1
27/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/07/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה להגשה ולסימון של מוצג 2
27/07/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש הגשת מסמך באישור/דחייה 1
27/07/2023 החלטה בעניין הגשת מסרונים של נאשם 2 1
27/07/2023 החלטה לגבי החזר הוצאות לנאשם 4 1
27/07/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/08/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת המאשימה 1
07/08/2023 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
10/08/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/09/2023 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשת אורכה בעניין העברת פרוטוקולים מדיוני היועץ המשפטי לממשלה 1
06/09/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשם 2
06/09/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הנאשמים 1
06/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/09/2023 החלטה לגבי מסמכי PastPages 2
11/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/09/2023 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הסנגורים 1
13/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
20/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/09/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/10/2023 החלטה שניתנה ע"י משה בר-עם 1
02/10/2023 החלטה שניתנה ע"י משה בר-עם 1
04/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
05/12/2023 החלטה לצמצום ימי דיונים במלחמה 1
05/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
13/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
19/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
25/12/2023 החלטה לגבי מתכונת הדיונים מינואר 2024 1
26/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/12/2023 החלטה על בקשה של נאשם 4 בקשה מטעם נאשמים בפרשות 1000-2000 לקבוע דיון קצר לשמיעת עמדותיהם בנושא מתכונת הדיונים בפרשות אלה 1
27/12/2023 החלטה על בקשה של נאשם 1 שינוי מועד דיון / שעת דיון - בלתי מיוצגים 1
27/12/2023 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
01/01/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעה 1
02/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/01/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשת ארכה להגשת עמדת המאשימה 1
04/01/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה מטעם המאשימה בעניין מוצגי הגנה שהוגשו בחקירת רפק שרלי הרדן 1
08/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
08/01/2024 החלטה (2) לגבי מתכונת הדיונים מינואר 2024 1
09/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
11/01/2024 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לעניין תחילת שעת תחילת הדיון 1
15/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
16/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
17/01/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה 1
18/01/2024 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת הסנגורים 1
18/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
18/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
22/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
23/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
24/01/2024 הוראה לנאשם 1 להגיש תגובת ההגנה 1
29/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
30/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
31/01/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
04/02/2024 החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה לדחיה קצרה של המועד להגשת התנגדות לשמיעת עדותו של עו"ד איל ינוi 1
05/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
06/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
07/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
12/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
12/02/2024 הוראה למאשימה 1 להגיש תגובת המאשימה 1
13/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
14/02/2024 הוראה לנאשם 1 להגיש טענות ההגנה 1
19/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
20/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 2
20/02/2024 החלטה לגבי הגשת הקלטות, תמלילי ינון מגל, עדות רובינשטיין 1
21/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
26/02/2024 החלטה על בקשה של מאשימה 1 הודעה על תכנית עדים עדכנית 25.2.2024 1
26/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1
27/02/2024 החלטה שניתנה ע"י רבקה פרידמן-פלדמן 1

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי י-ם 03/04/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 02/04/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 01/04/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 27/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 26/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 20/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 19/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 18/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 13/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 12/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 11/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 10/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/03/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 06/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 05/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נקבע
מחוזי י-ם 04/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 03/03/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 28/02/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 28/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 28/02/2024 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/02/2024 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 27/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 26/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 25/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 21/02/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/02/2024 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 18/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 14/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 14/02/2024 08:30 08:50 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/02/2024 09:30 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 13/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 12/02/2024 09:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 11/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 07/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/02/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 31/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/01/2024 08:30 08:50 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 23/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/01/2024 08:30 08:40 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/01/2024 08:30 08:40 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/01/2024 09:00 09:30 דיון אחר פלילי רבקה פרידמן-פלדמן בוטל
מחוזי י-ם 09/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/01/2024 08:30 08:40 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/01/2024 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/01/2024 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/01/2024 08:40 08:50 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 27/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 26/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/12/2023 10:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 19/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/12/2023 10:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 13/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/12/2023 08:30 08:50 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 05/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/12/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 28/11/2023 09:00 15:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 27/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 22/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 21/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 20/11/2023 09:00 09:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 15/11/2023 09:00 09:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 14/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 13/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 08/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 07/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 06/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 01/11/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 31/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 30/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 25/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 24/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 23/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 18/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 17/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 16/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם לא התקיים
מחוזי י-ם 11/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 10/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 09/10/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 27/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 20/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/09/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 05/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 05/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 04/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 04/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 03/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 03/07/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 03/07/2023 08:30 12:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/07/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 29/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 28/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 28/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 27/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 27/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 27/06/2023 08:30 12:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 26/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 25/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 22/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 22/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/06/2023 12:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 21/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/06/2023 12:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 20/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/06/2023 12:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 19/06/2023 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 19/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 18/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 18/06/2023 12:00 18:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 14/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 13/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/06/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/05/2023 10:00 13:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 17/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 16/05/2023 10:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 03/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/05/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/04/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/04/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/04/2023 08:30 08:40 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/04/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/04/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/04/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/04/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/03/2023 09:00 15:30 דיון אחר פלילי עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 28/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 27/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 15/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 08/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 07/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/03/2023 09:00 15:30 דיון לפי סעיף 144 עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 01/03/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/02/2023 12:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 14/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/02/2023 08:30 08:50 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/02/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/01/2023 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/01/2023 08:30 08:40 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/01/2023 09:00 12:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 03/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 02/01/2023 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 28/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/12/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 15/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/11/2022 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/11/2022 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/11/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/10/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 26/10/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/10/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/10/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/10/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/09/2022 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/09/2022 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/09/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/09/2022 08:50 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 19/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/07/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/07/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן בוטל
מחוזי י-ם 13/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/07/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 27/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 22/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 21/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 20/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 15/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 07/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/06/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2022 09:15 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 23/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 18/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/05/2022 09:15 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 09/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/05/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 11/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/04/2022 11:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 05/04/2022 11:00 16:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 05/04/2022 10:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 04/04/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/03/2022 09:00 13:45 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 16/03/2022 09:00 12:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/03/2022 10:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 14/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/03/2022 11:00 15:30 דיון אחר פלילי רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/03/2022 09:00 15:30 דיון אחר פלילי רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 01/03/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 22/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 21/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 16/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 15/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 14/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 09/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 08/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 07/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 01/02/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 31/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 25/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 24/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 19/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 18/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/01/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/01/2022 11:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 17/01/2022 09:00 13:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 17/01/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/01/2022 11:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה
מחוזי י-ם 11/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/01/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/01/2022 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 04/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 03/01/2022 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 29/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 21/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 13/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/12/2021 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/12/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/12/2021 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 30/11/2021 08:30 09:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 22/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 16/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/11/2021 09:00 12:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 09/11/2021 08:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 08/11/2021 08:30 16:00 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/11/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 27/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/10/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 29/09/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/09/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/09/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 20/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 19/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 14/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 13/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 12/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 07/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 05/07/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 30/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 29/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 28/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 23/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 22/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 21/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 16/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 14/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 09/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 08/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 02/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 01/06/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 31/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 26/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 25/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 18/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 11/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 10/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 04/05/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 03/05/2021 09:00 12:00 דיון - בקשות 207, 221, 213 רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 28/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 27/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 26/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 21/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 20/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 07/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 05/04/2021 09:00 15:30 הוכחות רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/03/2021 11:30 12:30 דיון - עתירה לגילוי ראיה חסויה רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 08/02/2021 09:00 11:00 דיון - תשובה לאישום רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 13/01/2021 09:00 15:00 דיון - תשובה לאישום רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם בוטל
מחוזי י-ם 06/12/2020 12:00 12:10 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 06/12/2020 10:00 12:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 15/11/2020 13:00 14:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן התקיים
מחוזי י-ם 15/11/2020 09:00 12:30 דיון גילוי חומר חקירה והסרת חיסיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 19/07/2020 09:00 10:00 תזכורת בנוכחות הצדדים - לפני אב"ד בלבד רבקה פרידמן-פלדמן התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2020 15:30 16:00 דיון רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 24/05/2020 15:00 15:30 הקראה רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 17/03/2020 15:00 15:30 הקראה רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם נדחה

תוכן נוסף

מסמכים שהועלו לתולעת המשפט על ידי צדדים להליך או פורסמו בהרחבה ברשת
עמודים תאריך העלאה כותרת
5 26/05/2019 מסמך מסמך 1 (תוכן מערכת)
77 01/12/2019 מסמך מסמך 2 (תוכן מערכת)
2 28/01/2020 מסמך מסמך 3 (תוכן מערכת)
1 10/02/2020 מסמך מסמך 4 (תוכן מערכת)
1 20/02/2020 מסמך מסמך 5 (תוכן מערכת)
1 23/02/2020 מסמך מסמך 6 (תוכן מערכת)
1 25/02/2020 מסמך מסמך 7 (תוכן מערכת)
1 01/03/2020 מסמך מסמך 8 (תוכן מערכת)
2 04/03/2020 מסמך מסמך 9 (תוכן מערכת)
2 05/03/2020 מסמך מסמך 10 (תוכן מערכת)
1 08/03/2020 מסמך מסמך 11 (תוכן מערכת)
2 09/03/2020 מסמך מסמך 12 (תוכן מערכת)
2 09/03/2020 מסמך מסמך 13 (תוכן מערכת)
1 09/03/2020 מסמך מסמך 14 (תוכן מערכת)
79 12/03/2020 מסמך מסמך 15 (תוכן מערכת)
2 13/03/2020 מסמך מסמך 16 (תוכן מערכת)
3 13/03/2020 מסמך מסמך 17 (תוכן מערכת)
4 13/03/2020 מסמך מסמך 18 (תוכן מערכת)
1 13/03/2020 מסמך מסמך 19 (תוכן מערכת)
1 13/03/2020 מסמך מסמך 20 (תוכן מערכת)
1 13/03/2020 מסמך מסמך 21 (תוכן מערכת)
2 13/03/2020 מסמך מסמך 22 (תוכן מערכת)
3 13/03/2020 מסמך מסמך 23 (תוכן מערכת)
2 13/03/2020 מסמך מסמך 24 (תוכן מערכת)
3 13/03/2020 מסמך מסמך 25 (תוכן מערכת)
3 13/03/2020 מסמך מסמך 26 (תוכן מערכת)
2 13/03/2020 מסמך מסמך 27 (תוכן מערכת)
2 13/03/2020 מסמך מסמך 28 (תוכן מערכת)
4 24/05/2020 אחר (מהמזכירות) מסמך 29 (תוכן מערכת)
2 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 30 (תוכן מערכת)
5 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 31 (תוכן מערכת)
2 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 32 (תוכן מערכת)
6 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 33 (תוכן מערכת)
2 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 34 (תוכן מערכת)
3 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 35 (תוכן מערכת)
4 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 36 (תוכן מערכת)
2 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 37 (תוכן מערכת)
1 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 38 (תוכן מערכת)
1 24/05/2020 אחר (מהמזכירות) מסמך 39 (תוכן מערכת)
3 24/05/2020 בקשה בתיק מסמך 40 (תוכן מערכת)
3 24/05/2020 ייפוי כוח מסמך 41 (תוכן מערכת)
2 24/05/2020 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 42 (תוכן מערכת)
9 24/05/2020 פרוטוקול מסמך 43 (תוכן מערכת)
5 25/05/2020 בקשה בתיק מסמך 44 (תוכן מערכת)
6 26/05/2020 בקשה בתיק מסמך 45 (תוכן מערכת)
1 31/05/2020 החלטה מסמך 46 (תוכן מערכת)
2 03/06/2020 בקשה בתיק מסמך 47 (תוכן מערכת)
2 04/06/2020 החלטה מסמך 48 (תוכן מערכת)
1 04/06/2020 החלטה מסמך 49 (תוכן מערכת)
2 08/06/2020 בקשה בתיק מסמך 50 (תוכן מערכת)
2 08/06/2020 החלטה מסמך 51 (תוכן מערכת)
3 10/06/2020 בקשה בתיק מסמך 52 (תוכן מערכת)
1 10/06/2020 אישור פקס מסמך 53 (תוכן מערכת)
2 10/06/2020 החלטה מסמך 54 (תוכן מערכת)
1 10/06/2020 החלטה מסמך 55 (תוכן מערכת)
22 14/06/2020 פרוטוקול מסמך 56 (תוכן מערכת)
3 14/06/2020 בקשה בתיק מסמך 57 (תוכן מערכת)
5 14/06/2020 בקשה בתיק מסמך 58 (תוכן מערכת)
1 14/06/2020 החלטה מסמך 59 (תוכן מערכת)
2 14/06/2020 החלטה מסמך 60 (תוכן מערכת)
4 16/06/2020 אישור פקס מסמך 61 (תוכן מערכת)
2 19/06/2020 החלטה מסמך 62 (תוכן מערכת)
5 22/06/2020 בקשה בתיק מסמך 63 (תוכן מערכת)
2 22/06/2020 החלטה מסמך 64 (תוכן מערכת)
13 19/07/2020 פרוטוקול מסמך 65 (תוכן מערכת)
1 26/07/2020 בקשה בתיק מסמך 66 (תוכן מערכת)
3 26/07/2020 בקשה בתיק מסמך 67 (תוכן מערכת)
2 29/07/2020 בקשה בתיק מסמך 68 (תוכן מערכת)
1 29/07/2020 החלטה מסמך 69 (תוכן מערכת)
8 30/07/2020 בקשה בתיק מסמך 70 (תוכן מערכת)
4 02/08/2020 בקשה בתיק מסמך 71 (תוכן מערכת)
4 11/08/2020 בקשה בתיק מסמך 72 (תוכן מערכת)
3 11/08/2020 בקשה בתיק מסמך 73 (תוכן מערכת)
2 16/08/2020 החלטה מסמך 74 (תוכן מערכת)
2 23/08/2020 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 75 (תוכן מערכת)
2 26/08/2020 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 76 (תוכן מערכת)
8 02/09/2020 בקשה בתיק מסמך 77 (תוכן מערכת)
4 02/09/2020 תגובה/תשובה מסמך 78 (תוכן מערכת)
1 02/09/2020 בקשה בתיק מסמך 79 (תוכן מערכת)
4 13/09/2020 בקשה בתיק מסמך 80 (תוכן מערכת)
2 13/09/2020 בקשה בתיק מסמך 81 (תוכן מערכת)
2 13/09/2020 בקשה בתיק מסמך 82 (תוכן מערכת)
4 13/09/2020 תגובה/תשובה מסמך 83 (תוכן מערכת)
25 13/09/2020 בקשה בתיק מסמך 84 (תוכן מערכת)
206 13/09/2020 בקשה בתיק מסמך 85 (תוכן מערכת)
66 13/09/2020 אחר (מהאתר) מסמך 86 (תוכן מערכת)
1 15/09/2020 ייפוי כוח מסמך 87 (תוכן מערכת)
117 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 88 (תוכן מערכת)
17 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 89 (תוכן מערכת)
23 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 90 (תוכן מערכת)
57 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 91 (תוכן מערכת)
2 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 92 (תוכן מערכת)
5 15/09/2020 בקשה בתיק מסמך 93 (תוכן מערכת)
6 17/09/2020 בקשה בתיק מסמך 94 (תוכן מערכת)
3 23/09/2020 בקשה בתיק מסמך 95 (תוכן מערכת)
5 23/09/2020 אחר (מהאתר) מסמך 96 (תוכן מערכת)
1 23/09/2020 החלטה מסמך 97 (תוכן מערכת)
1 26/09/2020 תגובה/תשובה מסמך 98 (תוכן מערכת)
5 29/09/2020 בקשה בתיק מסמך 99 (תוכן מערכת)
2 03/10/2020 בקשה בתיק מסמך 100 (תוכן מערכת)
133 25/10/2020 בקשה בתיק מסמך 101 (תוכן מערכת)
92 25/10/2020 בקשה בתיק מסמך 102 (תוכן מערכת)
14 27/10/2020 בקשה בתיק מסמך 103 (תוכן מערכת)
6 04/11/2020 אישור פקס מסמך 104 (תוכן מערכת)
13 04/11/2020 בקשה בתיק מסמך 105 (תוכן מערכת)
11 04/11/2020 בקשה בתיק מסמך 106 (תוכן מערכת)
7 04/11/2020 אישור פקס מסמך 107 (תוכן מערכת)
1 05/11/2020 החלטה מסמך 108 (תוכן מערכת)
1 05/11/2020 החלטה מסמך 109 (תוכן מערכת)
14 10/11/2020 אחר (מהאתר) מסמך 110 (תוכן מערכת)
2 10/11/2020 בקשה בתיק מסמך 111 (תוכן מערכת)
2 10/11/2020 בקשה בתיק מסמך 112 (תוכן מערכת)
2 10/11/2020 בקשה בתיק מסמך 113 (תוכן מערכת)
2 10/11/2020 בקשה בתיק מסמך 114 (תוכן מערכת)
2 10/11/2020 תגובה/תשובה מסמך 115 (תוכן מערכת)
2 11/11/2020 בקשה בתיק מסמך 116 (תוכן מערכת)
25 16/11/2020 בקשה בתיק מסמך 117 (תוכן מערכת)
2 16/11/2020 בקשה בתיק מסמך 118 (תוכן מערכת)
40 16/11/2020 בקשה בתיק מסמך 119 (תוכן מערכת)
14 16/11/2020 אחר (מהאתר) מסמך 120 (תוכן מערכת)
60 16/11/2020 פרוטוקול מסמך 121 (תוכן מערכת)
1 16/11/2020 החלטה מסמך 122 (תוכן מערכת)
1 16/11/2020 החלטה מסמך 123 (תוכן מערכת)
1 16/11/2020 החלטה מסמך 124 (תוכן מערכת)
1 16/11/2020 החלטה מסמך 125 (תוכן מערכת)
1 16/11/2020 החלטה מסמך 126 (תוכן מערכת)
1 16/11/2020 החלטה מסמך 127 (תוכן מערכת)
1 16/11/2020 החלטה מסמך 128 (תוכן מערכת)
5 22/11/2020 אישור פקס מסמך 129 (תוכן מערכת)
1 22/11/2020 אישור פקס מסמך 130 (תוכן מערכת)
2 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 131 (תוכן מערכת)
3 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 132 (תוכן מערכת)
3 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 133 (תוכן מערכת)
2 22/11/2020 תשובה לבקשה מסמך 134 (תוכן מערכת)
2 22/11/2020 תשובה לבקשה מסמך 135 (תוכן מערכת)
3 22/11/2020 תשובה לבקשה מסמך 136 (תוכן מערכת)
3 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 137 (תוכן מערכת)
3 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 138 (תוכן מערכת)
2 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 139 (תוכן מערכת)
10 22/11/2020 בקשה בתיק מסמך 140 (תוכן מערכת)
6 27/11/2020 בקשה בתיק מסמך 141 (תוכן מערכת)
2 27/11/2020 בקשה בתיק מסמך 142 (תוכן מערכת)
19 27/11/2020 בקשה בתיק מסמך 143 (תוכן מערכת)
2 27/11/2020 בקשה בתיק מסמך 144 (תוכן מערכת)
3 27/11/2020 בקשה בתיק מסמך 145 (תוכן מערכת)
1 01/12/2020 בקשה בתיק מסמך 146 (תוכן מערכת)
19 07/12/2020 פרוטוקול מסמך 147 (תוכן מערכת)
14 07/12/2020 אחר (מהאתר) מסמך 148 (תוכן מערכת)
36 07/12/2020 בקשה בתיק מסמך 149 (תוכן מערכת)
3 07/12/2020 בקשה בתיק מסמך 150 (תוכן מערכת)
4 07/12/2020 בקשה בתיק מסמך 151 (תוכן מערכת)
174 12/12/2020 טענות מקדמיות מסמך 152 (תוכן מערכת)
5 15/12/2020 בקשה בתיק מסמך 153 (תוכן מערכת)
2 15/12/2020 בקשה בתיק מסמך 154 (תוכן מערכת)
4 15/12/2020 בקשה בתיק מסמך 155 (תוכן מערכת)
2 15/12/2020 בקשה בתיק מסמך 156 (תוכן מערכת)
6 15/12/2020 בקשה בתיק מסמך 157 (תוכן מערכת)
24 15/12/2020 תגובה/תשובה מסמך 158 (תוכן מערכת)
2 16/12/2020 בקשה בתיק מסמך 159 (תוכן מערכת)
2 20/12/2020 בקשה בתיק מסמך 160 (תוכן מערכת)
9 20/12/2020 בקשה בתיק מסמך 161 (תוכן מערכת)
80 27/12/2020 בקשה לביטול כתב אישום מסמך 162 (תוכן מערכת)
6 28/12/2020 בקשה מסמך 163 (תוכן מערכת)
3 29/12/2020 החלטה מסמך 164 (תוכן מערכת)
2 29/12/2020 בקשה בתיק מסמך 165 (תוכן מערכת)
10 29/12/2020 אישור פקס מסמך 166 (תוכן מערכת)
2 29/12/2020 בקשה בתיק מסמך 167 (תוכן מערכת)
2 29/12/2020 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 168 (תוכן מערכת)
3 29/12/2020 בקשה בתיק מסמך 169 (תוכן מערכת)
80 29/12/2020 בקשה בתיק מסמך 170 (תוכן מערכת)
8 30/12/2020 מכתב מסמך 171 (תוכן מערכת)
57 30/12/2020 כתב חשדות מסמך 172 (תוכן מערכת)
2 30/12/2020 מכתב מסמך 173 (תוכן מערכת)
2 30/12/2020 מכתב מסמך 174 (תוכן מערכת)
1 30/12/2020 מכתב מסמך 175 (תוכן מערכת)
17 30/12/2020 מכתב מסמך 176 (תוכן מערכת)
24 30/12/2020 מכתב מסמך 177 (תוכן מערכת)
92 03/01/2021 כתב אישום מתוקן מסמך 178 (תוכן מערכת)
2 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 179 (תוכן מערכת)
2 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 180 (תוכן מערכת)
2 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 181 (תוכן מערכת)
1 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 182 (תוכן מערכת)
1 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 183 (תוכן מערכת)
2 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 184 (תוכן מערכת)
92 05/01/2021 אחר (מהאתר) מסמך 185 (תוכן מערכת)
10 05/01/2021 אישור פקס מסמך 186 (תוכן מערכת)
92 05/01/2021 כתב אישום מסמך 187 (תוכן מערכת)
10 05/01/2021 בקשה בתיק מסמך 188 (תוכן מערכת)
92 05/01/2021 אחר (מהאתר) מסמך 189 (תוכן מערכת)
2 05/01/2021 בקשת הבהרה מסמך 190 (תוכן מערכת)
7 05/01/2021 בקשת הבהרה מסמך 191 (תוכן מערכת)
5 06/01/2021 בקשה בתיק מסמך 192 (תוכן מערכת)
2 06/01/2021 בקשה בתיק מסמך 193 (תוכן מערכת)
3 06/01/2021 בקשה בתיק מסמך 194 (תוכן מערכת)
81 18/01/2021 בקשת מסמך 195 (תוכן מערכת)
10 18/01/2021 בקשת מסמך 196 (תוכן מערכת)
98 18/01/2021 בקשת מסמך 197 (תוכן מערכת)
16 18/01/2021 בקשת מסמך 198 (תוכן מערכת)
5 18/01/2021 בקשה בתיק מסמך 199 (תוכן מערכת)
2 18/01/2021 בקשה בתיק מסמך 200 (תוכן מערכת)
2 18/01/2021 בקשה בתיק מסמך 201 (תוכן מערכת)
24 18/01/2021 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 202 (תוכן מערכת)
15 18/01/2021 בקשה בתיק מסמך 203 (תוכן מערכת)
12 18/01/2021 בקשה בתיק מסמך 204 (תוכן מערכת)
2 20/01/2021 בקשה בתיק מסמך 205 (תוכן מערכת)
26 20/01/2021 בקשה בתיק מסמך 206 (תוכן מערכת)
2 25/01/2021 תגובה/תשובה מסמך 207 (תוכן מערכת)
5 25/01/2021 בקשה בתיק מסמך 208 (תוכן מערכת)
27 25/01/2021 אחר (מהאתר) מסמך 209 (תוכן מערכת)
5 25/01/2021 תגובה/תשובה מסמך 210 (תוכן מערכת)
2 25/01/2021 תגובה/תשובה מסמך 211 (תוכן מערכת)
4 25/01/2021 בקשה בתיק מסמך 212 (תוכן מערכת)
8 25/01/2021 בקשה בתיק מסמך 213 (תוכן מערכת)
10 25/01/2021 אחר (מהאתר) מסמך 214 (תוכן מערכת)
5 25/01/2021 בקשת מסמך 215 (תוכן מערכת)
2 28/01/2021 בקשה בתיק מסמך 216 (תוכן מערכת)
2 28/01/2021 בקשה בתיק מסמך 217 (תוכן מערכת)
18 28/01/2021 בקשה בתיק מסמך 218 (תוכן מערכת)
2 28/01/2021 תגובה/תשובה מסמך 219 (תוכן מערכת)
2 28/01/2021 בקשה בתיק מסמך 220 (תוכן מערכת)
8 28/01/2021 בקשה מסמך 221 (תוכן מערכת)
7 28/01/2021 בקשה מסמך 222 (תוכן מערכת)
41 31/01/2021 בקשה בתיק מסמך 223 (תוכן מערכת)
2 05/02/2021 תגובה/תשובה מסמך 224 (תוכן מערכת)
2 05/02/2021 בקשה בתיק מסמך 225 (תוכן מערכת)
1 05/02/2021 בקשה בתיק מסמך 226 (תוכן מערכת)
3 05/02/2021 בקשה בתיק מסמך 227 (תוכן מערכת)
3 05/02/2021 תגובה/תשובה מסמך 228 (תוכן מערכת)
5 05/02/2021 תגובה/תשובה מסמך 229 (תוכן מערכת)
8 05/02/2021 בקשה בתיק מסמך 230 (תוכן מערכת)
4 05/02/2021 תגובה/תשובה מסמך 231 (תוכן מערכת)
7 05/02/2021 בקשה בתיק מסמך 232 (תוכן מערכת)
140 05/02/2021 בקשה בתיק מסמך 233 (תוכן מערכת)
6 05/02/2021 תגובה/תשובה מסמך 234 (תוכן מערכת)
3 05/02/2021 תגובה/תשובה מסמך 235 (תוכן מערכת)
5 05/02/2021 בקשה מסמך 236 (תוכן מערכת)
2 05/02/2021 בקשה מסמך 237 (תוכן מערכת)
2 05/02/2021 בקשה מסמך 238 (תוכן מערכת)
2 05/02/2021 בקשה מסמך 239 (תוכן מערכת)
1 05/02/2021 בקשה מסמך 240 (תוכן מערכת)
1 08/02/2021 בקשה בתיק מסמך 241 (תוכן מערכת)
3 08/02/2021 בקשה בתיק מסמך 242 (תוכן מערכת)
3 08/02/2021 בקשה בתיק מסמך 243 (תוכן מערכת)
2 08/02/2021 תגובה/תשובה מסמך 244 (תוכן מערכת)
7 08/02/2021 בקשה בתיק מסמך 245 (תוכן מערכת)
1 08/02/2021 בקשה בתיק מסמך 246 (תוכן מערכת)
2 08/02/2021 בקשה בתיק מסמך 247 (תוכן מערכת)
1 08/02/2021 בקשה מסמך 248 (תוכן מערכת)
2 10/02/2021 בקשה בתיק מסמך 249 (תוכן מערכת)
3 10/02/2021 בקשה בתיק מסמך 250 (תוכן מערכת)
121 11/02/2021 פרוטוקול מסמך 251 (תוכן מערכת)
1 11/02/2021 בקשה בתיק מסמך 252 (תוכן מערכת)
1 11/02/2021 בקשה בתיק מסמך 253 (תוכן מערכת)
3 11/02/2021 בקשה בתיק מסמך 254 (תוכן מערכת)
2 15/02/2021 בקשה בתיק מסמך 255 (תוכן מערכת)
2 15/02/2021 בקשה בתיק מסמך 256 (תוכן מערכת)
1 15/02/2021 בקשה בתיק מסמך 257 (תוכן מערכת)
64 21/02/2021 מסמך מסמך 258 (תוכן מערכת)
2 21/02/2021 מסמך מסמך 259 (תוכן מערכת)
8 22/02/2021 מסמך מסמך 260 (תוכן מערכת)
1 22/02/2021 מסמך מסמך 261 (תוכן מערכת)
2 22/02/2021 מסמך מסמך 262 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 263 (תוכן מערכת)
5 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 264 (תוכן מערכת)
10 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 265 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 266 (תוכן מערכת)
5 15/03/2021 תגובה/תשובה מסמך 267 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 268 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 269 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 270 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 271 (תוכן מערכת)
4 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 272 (תוכן מערכת)
1 15/03/2021 אישור פקס מסמך 273 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 274 (תוכן מערכת)
16 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 275 (תוכן מערכת)
1 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 276 (תוכן מערכת)
3 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 277 (תוכן מערכת)
1 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 278 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 279 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 280 (תוכן מערכת)
1 15/03/2021 אישור פקס מסמך 281 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 282 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 283 (תוכן מערכת)
43 15/03/2021 תגובה/תשובה מסמך 284 (תוכן מערכת)
1 15/03/2021 בקשה בתיק מסמך 285 (תוכן מערכת)
2 15/03/2021 אחר (מהאתר) מסמך 286 (תוכן מערכת)
5 15/03/2021 תגובה/תשובה מסמך 287 (תוכן מערכת)
45 15/03/2021 מסמך מסמך 288 (תוכן מערכת)
10 15/03/2021 מסמך מסמך 289 (תוכן מערכת)
7 24/03/2021 מסמך מסמך 290 (תוכן מערכת)
24 24/03/2021 מסמך מסמך 291 (תוכן מערכת)
17 25/03/2021 מסמך מסמך 292 (תוכן מערכת)
11 25/03/2021 מסמך מסמך 293 (תוכן מערכת)
94 30/03/2021 מסמך מסמך 294 (תוכן מערכת)
1 04/04/2021 תגובה/תשובה מסמך 295 (תוכן מערכת)
2 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 296 (תוכן מערכת)
2 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 297 (תוכן מערכת)
2 04/04/2021 תגובה/תשובה מסמך 298 (תוכן מערכת)
1 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 299 (תוכן מערכת)
8 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 300 (תוכן מערכת)
10 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 301 (תוכן מערכת)
2 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 302 (תוכן מערכת)
5 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 303 (תוכן מערכת)
6 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 304 (תוכן מערכת)
1 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 305 (תוכן מערכת)
4 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 306 (תוכן מערכת)
13 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 307 (תוכן מערכת)
24 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 308 (תוכן מערכת)
9 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 309 (תוכן מערכת)
1 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 310 (תוכן מערכת)
29 04/04/2021 בקשה בתיק מסמך 311 (תוכן מערכת)
2 04/04/2021 מסמך מסמך 312 (תוכן מערכת)
5 04/04/2021 מסמך מסמך 313 (תוכן מערכת)
12 05/04/2021 מסמך מסמך 314 (תוכן מערכת)
9 06/04/2021 מסמך מסמך 315 (תוכן מערכת)
2 06/04/2021 מסמך מסמך 316 (תוכן מערכת)
2 06/04/2021 מסמך מסמך 317 (תוכן מערכת)
125 10/04/2021 מסמך מסמך 318 (תוכן מערכת)
1 10/04/2021 בקשה בתיק מסמך 319 (תוכן מערכת)
125 10/04/2021 פרוטוקול מסמך 320 (תוכן מערכת)
15 10/04/2021 תגובה/תשובה מסמך 321 (תוכן מערכת)
1 10/04/2021 בקשה בתיק מסמך 322 (תוכן מערכת)
1 10/04/2021 בקשה בתיק מסמך 323 (תוכן מערכת)
2 10/04/2021 אישור פקס מסמך 324 (תוכן מערכת)
5 10/04/2021 בקשה בתיק מסמך 325 (תוכן מערכת)
1 10/04/2021 בקשה בתיק מסמך 326 (תוכן מערכת)
2 10/04/2021 בקשה בתיק מסמך 327 (תוכן מערכת)
2 10/04/2021 בקשה בתיק מסמך 328 (תוכן מערכת)
2 10/04/2021 בקשה בתיק מסמך 329 (תוכן מערכת)
11 10/04/2021 בקשה בתיק מסמך 330 (תוכן מערכת)
1 10/04/2021 בקשה בתיק מסמך 331 (תוכן מערכת)
2 10/04/2021 בקשה בתיק מסמך 332 (תוכן מערכת)
22 11/04/2021 מסמך מסמך 333 (תוכן מערכת)
142 11/04/2021 מסמך מסמך 334 (תוכן מערכת)
153 13/04/2021 מסמך מסמך 335 (תוכן מערכת)
147 18/04/2021 מסמך מסמך 336 (תוכן מערכת)
69 22/04/2021 מסמך מסמך 337 (תוכן מערכת)
90 22/04/2021 מסמך מסמך 338 (תוכן מערכת)
147 22/04/2021 מסמך מסמך 339 (תוכן מערכת)
153 22/04/2021 פרוטוקול מסמך 340 (תוכן מערכת)
69 22/04/2021 פרוטוקול מסמך 341 (תוכן מערכת)
7 22/04/2021 מוצג מסמך 342 (תוכן מערכת)
2 22/04/2021 אישור פקס מסמך 343 (תוכן מערכת)
22 22/04/2021 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 344 (תוכן מערכת)
4 22/04/2021 מסמך מסמך 345 (תוכן מערכת)
77 25/04/2021 מסמך מסמך 346 (תוכן מערכת)
12 02/05/2021 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 347 (תוכן מערכת)
153 02/05/2021 פרוטוקול מסמך 348 (תוכן מערכת)
69 02/05/2021 פרוטוקול מסמך 349 (תוכן מערכת)
147 02/05/2021 פרוטוקול מסמך 350 (תוכן מערכת)
77 02/05/2021 פרוטוקול מסמך 351 (תוכן מערכת)
7 06/05/2021 אישור פקס מסמך 352 (תוכן מערכת)
1 06/05/2021 אישור פקס מסמך 353 (תוכן מערכת)
30 06/05/2021 פרוטוקול מסמך 354 (תוכן מערכת)
4 06/05/2021 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 355 (תוכן מערכת)
3 06/05/2021 בקשה בתיק מסמך 356 (תוכן מערכת)
164 19/05/2021 פרוטוקול מסמך 357 (תוכן מערכת)
79 19/05/2021 פרוטוקול מסמך 358 (תוכן מערכת)
183 19/05/2021 פרוטוקול מסמך 359 (תוכן מערכת)
114 19/05/2021 מסמך מסמך 360 (תוכן מערכת)
163 23/05/2021 מסמך מסמך 361 (תוכן מערכת)
98 23/05/2021 פרוטוקול מסמך 362 (תוכן מערכת)
1 23/05/2021 החלטה מסמך 363 (תוכן מערכת)
1 23/05/2021 החלטה מסמך 364 (תוכן מערכת)
2 23/05/2021 החלטה מסמך 365 (תוכן מערכת)
1 23/05/2021 החלטה מסמך 366 (תוכן מערכת)
1 23/05/2021 החלטה מסמך 367 (תוכן מערכת)
1 23/05/2021 החלטה מסמך 368 (תוכן מערכת)
1 23/05/2021 החלטה מסמך 369 (תוכן מערכת)
2 23/05/2021 החלטה מסמך 370 (תוכן מערכת)
1 29/05/2021 מוצג מסמך 371 (תוכן מערכת)
4 29/05/2021 מוצג מסמך 372 (תוכן מערכת)
1 29/05/2021 מוצג מסמך 373 (תוכן מערכת)
168 29/05/2021 פרוטוקול מסמך 374 (תוכן מערכת)
21 01/06/2021 מסמך מסמך 375 (תוכן מערכת)
170 06/06/2021 מסמך מסמך 376 (תוכן מערכת)
140 06/06/2021 מסמך מסמך 377 (תוכן מערכת)
139 06/06/2021 מסמך מסמך 378 (תוכן מערכת)
146 06/06/2021 מסמך מסמך 379 (תוכן מערכת)
149 06/06/2021 מסמך מסמך 380 (תוכן מערכת)
7 07/06/2021 מסמך מסמך 381 (תוכן מערכת)
167 08/06/2021 מסמך מסמך 382 (תוכן מערכת)
3 11/06/2021 מסמך מסמך 383 (תוכן מערכת)
168 14/06/2021 מסמך מסמך 384 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 385 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 386 (תוכן מערכת)
2 15/06/2021 החלטה מסמך 387 (תוכן מערכת)
5 15/06/2021 החלטה מסמך 388 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 389 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 390 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 391 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 392 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 393 (תוכן מערכת)
2 15/06/2021 החלטה מסמך 394 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 395 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 396 (תוכן מערכת)
2 15/06/2021 החלטה מסמך 397 (תוכן מערכת)
4 15/06/2021 החלטה מסמך 398 (תוכן מערכת)
2 15/06/2021 החלטה מסמך 399 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 400 (תוכן מערכת)
2 15/06/2021 החלטה מסמך 401 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 402 (תוכן מערכת)
2 15/06/2021 החלטה מסמך 403 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 404 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 405 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 406 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 407 (תוכן מערכת)
2 15/06/2021 החלטה מסמך 408 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 409 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 410 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 411 (תוכן מערכת)
2 15/06/2021 החלטה מסמך 412 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 413 (תוכן מערכת)
1 15/06/2021 החלטה מסמך 414 (תוכן מערכת)
168 15/06/2021 פרוטוקול מסמך 415 (תוכן מערכת)
3 15/06/2021 בקשה בתיק מסמך 416 (תוכן מערכת)
3 15/06/2021 בקשה בתיק מסמך 417 (תוכן מערכת)
2 15/06/2021 מוצג מסמך 418 (תוכן מערכת)
7 15/06/2021 מוצג מסמך 419 (תוכן מערכת)
168 18/06/2021 מסמך מסמך 420 (תוכן מערכת)
140 19/06/2021 מסמך מסמך 421 (תוכן מערכת)
142 20/06/2021 מסמך מסמך 422 (תוכן מערכת)
137 21/06/2021 מסמך מסמך 423 (תוכן מערכת)
90 23/06/2021 מסמך מסמך 424 (תוכן מערכת)
-1 24/06/2021 מסמך מסמך 425 (תוכן מערכת)
2 24/06/2021 מסמך מסמך 426 (תוכן מערכת)
4 27/06/2021 מסמך מסמך 427 (תוכן מערכת)
3 28/06/2021 מסמך מסמך 428 (תוכן מערכת)
4 28/06/2021 מסמך מסמך 429 (תוכן מערכת)
135 30/06/2021 מסמך מסמך 430 (תוכן מערכת)
3 04/07/2021 מסמך מסמך 431 (תוכן מערכת)
2 04/07/2021 מסמך מסמך 432 (תוכן מערכת)
3 04/07/2021 מסמך מסמך 433 (תוכן מערכת)
1 05/07/2021 החלטה מסמך 434 (תוכן מערכת)
3 29/08/2021 מסמך מסמך 435 (תוכן מערכת)
6 30/08/2021 מסמך מסמך 436 (תוכן מערכת)
10 30/08/2021 מסמך מסמך 437 (תוכן מערכת)
10 09/09/2021 מסמך מסמך 438 (תוכן מערכת)
2 13/09/2021 תשובה לבקשה מסמך 439 (תוכן מערכת)
5 13/09/2021 בקשה בתיק מסמך 440 (תוכן מערכת)
3 13/09/2021 בקשה בתיק מסמך 441 (תוכן מערכת)
10 13/09/2021 תשובה לבקשה מסמך 442 (תוכן מערכת)
7 13/09/2021 אחר (מהאתר) מסמך 443 (תוכן מערכת)
1 13/09/2021 בקשה בתיק מסמך 444 (תוכן מערכת)
6 13/09/2021 בקשה בתיק מסמך 445 (תוכן מערכת)
3 13/09/2021 בקשה בתיק מסמך 446 (תוכן מערכת)
2 13/09/2021 בקשה בתיק מסמך 447 (תוכן מערכת)
4 13/09/2021 החלטה/פס"ד של העליון מסמך 448 (תוכן מערכת)
2 13/09/2021 בקשה בתיק מסמך 449 (תוכן מערכת)
3 13/09/2021 בקשה בתיק מסמך 450 (תוכן מערכת)
2 13/09/2021 תגובה/תשובה מסמך 451 (תוכן מערכת)
135 13/09/2021 פרוטוקול מסמך 452 (תוכן מערכת)
6 26/09/2021 מסמך מסמך 453 (תוכן מערכת)
129 04/10/2021 מסמך מסמך 454 (תוכן מערכת)
166 04/10/2021 מסמך מסמך 455 (תוכן מערכת)
2 05/10/2021 תגובה/תשובה מסמך 456 (תוכן מערכת)
4 05/10/2021 בקשה בתיק מסמך 457 (תוכן מערכת)
10 05/10/2021 תגובה/תשובה מסמך 458 (תוכן מערכת)
1 05/10/2021 מוצג מסמך 459 (תוכן מערכת)
1 05/10/2021 בקשה בתיק מסמך 460 (תוכן מערכת)
129 05/10/2021 פרוטוקול מסמך 461 (תוכן מערכת)
166 05/10/2021 פרוטוקול מסמך 462 (תוכן מערכת)
162 12/10/2021 מסמך מסמך 463 (תוכן מערכת)
196 12/10/2021 מסמך מסמך 464 (תוכן מערכת)
147 12/10/2021 מסמך מסמך 465 (תוכן מערכת)
146 24/10/2021 מסמך מסמך 466 (תוכן מערכת)
190 24/10/2021 מסמך מסמך 467 (תוכן מערכת)
201 24/10/2021 מסמך מסמך 468 (תוכן מערכת)
180 31/10/2021 מסמך מסמך 469 (תוכן מערכת)
177 01/11/2021 מסמך מסמך 470 (תוכן מערכת)
177 01/11/2021 פרוטוקול מסמך 471 (תוכן מערכת)
180 01/11/2021 פרוטוקול מסמך 472 (תוכן מערכת)
197 01/11/2021 פרוטוקול מסמך 473 (תוכן מערכת)
146 01/11/2021 פרוטוקול מסמך 474 (תוכן מערכת)
190 01/11/2021 פרוטוקול מסמך 475 (תוכן מערכת)
141 01/11/2021 פרוטוקול מסמך 476 (תוכן מערכת)
147 01/11/2021 פרוטוקול מסמך 477 (תוכן מערכת)
196 01/11/2021 פרוטוקול מסמך 478 (תוכן מערכת)
129 01/11/2021 פרוטוקול מסמך 479 (תוכן מערכת)
162 01/11/2021 פרוטוקול מסמך 480 (תוכן מערכת)
154 04/11/2021 מסמך מסמך 481 (תוכן מערכת)
126 09/11/2021 מסמך מסמך 482 (תוכן מערכת)
175 09/11/2021 מסמך מסמך 483 (תוכן מערכת)
4 21/11/2021 מסמך מסמך 484 (תוכן מערכת)
1 22/11/2021 מסמך מסמך 485 (תוכן מערכת)
144 23/11/2021 מסמך מסמך 486 (תוכן מערכת)
197 23/11/2021 מסמך מסמך 487 (תוכן מערכת)
45 23/11/2021 מסמך מסמך 488 (תוכן מערכת)
57 23/11/2021 מסמך מסמך 489 (תוכן מערכת)
19 23/11/2021 מסמך מסמך 490 (תוכן מערכת)
108 28/11/2021 מסמך מסמך 491 (תוכן מערכת)
114 28/11/2021 מסמך מסמך 492 (תוכן מערכת)
79 30/11/2021 מסמך מסמך 493 (תוכן מערכת)
116 05/12/2021 מסמך מסמך 494 (תוכן מערכת)
71 29/12/2021 מסמך מסמך 495 (תוכן מערכת)
156 29/12/2021 מסמך מסמך 496 (תוכן מערכת)
206 29/12/2021 מסמך מסמך 497 (תוכן מערכת)
144 29/12/2021 מסמך מסמך 498 (תוכן מערכת)
144 29/12/2021 מסמך מסמך 499 (תוכן מערכת)
153 29/12/2021 מסמך מסמך 500 (תוכן מערכת)
109 29/12/2021 מסמך מסמך 501 (תוכן מערכת)
129 29/12/2021 מסמך מסמך 502 (תוכן מערכת)
125 29/12/2021 מסמך מסמך 503 (תוכן מערכת)
49 03/01/2022 מסמך מסמך 504 (תוכן מערכת)
152 03/01/2022 מסמך מסמך 505 (תוכן מערכת)
183 03/01/2022 מסמך מסמך 506 (תוכן מערכת)
115 21/01/2022 מסמך מסמך 507 (תוכן מערכת)
1 23/01/2022 מסמך מסמך 508 (תוכן מערכת)
12 03/02/2022 מסמך מסמך 509 (תוכן מערכת)
52 03/02/2022 מסמך מסמך 510 (תוכן מערכת)
177 08/02/2022 מסמך מסמך 511 (תוכן מערכת)
177 08/02/2022 מסמך מסמך 512 (תוכן מערכת)
3 10/02/2022 מסמך מסמך 513 (תוכן מערכת)
2 13/02/2022 מסמך מסמך 514 (תוכן מערכת)
3 13/02/2022 מסמך מסמך 515 (תוכן מערכת)
119 14/02/2022 מסמך מסמך 516 (תוכן מערכת)
6 16/02/2022 מסמך מסמך 517 (תוכן מערכת)
9 16/02/2022 מסמך מסמך 518 (תוכן מערכת)
30 17/02/2022 מסמך מסמך 519 (תוכן מערכת)
76 09/03/2022 מסמך מסמך 520 (תוכן מערכת)
126 09/03/2022 מסמך מסמך 521 (תוכן מערכת)
208 16/03/2022 מסמך מסמך 522 (תוכן מערכת)
152 16/03/2022 מסמך מסמך 523 (תוכן מערכת)
41 21/03/2022 מסמך מסמך 524 (תוכן מערכת)
133 27/03/2022 מסמך מסמך 525 (תוכן מערכת)
173 27/03/2022 מסמך מסמך 526 (תוכן מערכת)
163 30/03/2022 מסמך מסמך 527 (תוכן מערכת)
152 04/04/2022 מסמך מסמך 528 (תוכן מערכת)
139 07/04/2022 מסמך מסמך 529 (תוכן מערכת)
112 08/04/2022 מסמך מסמך 530 (תוכן מערכת)
123 10/04/2022 מסמך מסמך 531 (תוכן מערכת)
106 23/04/2022 מסמך מסמך 532 (תוכן מערכת)
162 12/05/2022 מסמך מסמך 533 (תוכן מערכת)
171 12/05/2022 מסמך מסמך 534 (תוכן מערכת)
4 15/05/2022 מסמך מסמך 535 (תוכן מערכת)
11 17/05/2022 מסמך מסמך 536 (תוכן מערכת)
17 22/05/2022 מסמך מסמך 537 (תוכן מערכת)
5 22/05/2022 מסמך מסמך 538 (תוכן מערכת)
167 26/05/2022 מסמך מסמך 539 (תוכן מערכת)
10 29/05/2022 מסמך מסמך 540 (תוכן מערכת)
8 31/05/2022 מסמך מסמך 541 (תוכן מערכת)
157 07/06/2022 מסמך מסמך 542 (תוכן מערכת)
163 07/06/2022 מסמך מסמך 543 (תוכן מערכת)
160 08/06/2022 מסמך מסמך 544 (תוכן מערכת)
129 13/06/2022 מסמך מסמך 545 (תוכן מערכת)
165 13/06/2022 מסמך מסמך 546 (תוכן מערכת)
203 14/06/2022 מסמך מסמך 547 (תוכן מערכת)
87 16/06/2022 מסמך מסמך 548 (תוכן מערכת)
72 22/06/2022 מסמך מסמך 549 (תוכן מערכת)
184 22/06/2022 מסמך מסמך 550 (תוכן מערכת)
7 28/06/2022 מסמך מסמך 551 (תוכן מערכת)
7 28/06/2022 מסמך מסמך 552 (תוכן מערכת)
114 03/07/2022 מסמך מסמך 553 (תוכן מערכת)
26 04/07/2022 מסמך מסמך 554 (תוכן מערכת)
94 17/07/2022 מסמך מסמך 555 (תוכן מערכת)
162 18/07/2022 מסמך מסמך 556 (תוכן מערכת)
139 18/07/2022 מסמך מסמך 557 (תוכן מערכת)
205 18/07/2022 מסמך מסמך 558 (תוכן מערכת)
232 22/07/2022 מסמך מסמך 559 (תוכן מערכת)
214 28/07/2022 מסמך מסמך 560 (תוכן מערכת)
222 10/08/2022 מסמך מסמך 561 (תוכן מערכת)
16 12/08/2022 מסמך מסמך 562 (תוכן מערכת)
203 30/09/2022 מסמך מסמך 563 (תוכן מערכת)
210 04/10/2022 מסמך מסמך 564 (תוכן מערכת)
54 04/10/2022 מסמך מסמך 565 (תוכן מערכת)
36 04/10/2022 מסמך מסמך 566 (תוכן מערכת)
82 19/10/2022 מסמך מסמך 567 (תוכן מערכת)
9 24/10/2022 מסמך מסמך 568 (תוכן מערכת)
106 14/11/2022 מסמך מסמך 569 (תוכן מערכת)
88 14/11/2022 מסמך מסמך 570 (תוכן מערכת)
144 24/11/2022 מסמך מסמך 571 (תוכן מערכת)
71 29/11/2022 מסמך מסמך 572 (תוכן מערכת)
145 30/11/2022 מסמך מסמך 573 (תוכן מערכת)
146 30/11/2022 מסמך מסמך 574 (תוכן מערכת)
139 30/11/2022 מסמך מסמך 575 (תוכן מערכת)
164 30/11/2022 מסמך מסמך 576 (תוכן מערכת)
181 07/12/2022 מסמך מסמך 577 (תוכן מערכת)
125 07/12/2022 מסמך מסמך 578 (תוכן מערכת)
142 07/12/2022 מסמך מסמך 579 (תוכן מערכת)
176 29/12/2022 מסמך מסמך 580 (תוכן מערכת)
103 29/12/2022 מסמך מסמך 581 (תוכן מערכת)
141 02/01/2023 מסמך מסמך 582 (תוכן מערכת)
188 05/01/2023 מסמך מסמך 583 (תוכן מערכת)
138 05/01/2023 מסמך מסמך 584 (תוכן מערכת)
155 10/01/2023 מסמך מסמך 585 (תוכן מערכת)
141 10/01/2023 מסמך מסמך 586 (תוכן מערכת)
161 12/01/2023 מסמך מסמך 587 (תוכן מערכת)
160 19/01/2023 מסמך מסמך 588 (תוכן מערכת)
130 24/01/2023 מסמך מסמך 589 (תוכן מערכת)
161 02/02/2023 מסמך מסמך 590 (תוכן מערכת)
267 02/02/2023 מסמך מסמך 591 (תוכן מערכת)
80 08/02/2023 מסמך מסמך 592 (תוכן מערכת)
181 13/02/2023 מסמך מסמך 593 (תוכן מערכת)
124 16/02/2023 מסמך מסמך 594 (תוכן מערכת)
168 16/02/2023 מסמך מסמך 595 (תוכן מערכת)
176 22/02/2023 מסמך מסמך 596 (תוכן מערכת)
12 22/02/2023 מסמך מסמך 597 (תוכן מערכת)
160 27/02/2023 מסמך מסמך 598 (תוכן מערכת)
120 27/02/2023 מסמך מסמך 599 (תוכן מערכת)
183 01/03/2023 מסמך מסמך 600 (תוכן מערכת)
175 18/03/2023 מסמך מסמך 601 (תוכן מערכת)
165 18/03/2023 מסמך מסמך 602 (תוכן מערכת)
193 29/03/2023 מסמך מסמך 603 (תוכן מערכת)
20 29/03/2023 מסמך מסמך 604 (תוכן מערכת)
218 30/04/2023 מסמך מסמך 605 (תוכן מערכת)
172 30/04/2023 מסמך מסמך 606 (תוכן מערכת)
152 09/05/2023 מסמך מסמך 607 (תוכן מערכת)
235 09/05/2023 מסמך מסמך 608 (תוכן מערכת)
177 14/05/2023 מסמך מסמך 609 (תוכן מערכת)
136 14/05/2023 מסמך מסמך 610 (תוכן מערכת)
182 16/05/2023 מסמך מסמך 611 (תוכן מערכת)
159 18/05/2023 מסמך מסמך 612 (תוכן מערכת)
178 24/05/2023 מסמך מסמך 613 (תוכן מערכת)
192 01/06/2023 מסמך מסמך 614 (תוכן מערכת)
168 24/06/2023 מסמך מסמך 615 (תוכן מערכת)
166 24/06/2023 מסמך מסמך 616 (תוכן מערכת)
134 24/06/2023 מסמך מסמך 617 (תוכן מערכת)
138 24/06/2023 מסמך מסמך 618 (תוכן מערכת)
209 24/06/2023 מסמך מסמך 619 (תוכן מערכת)
12 26/06/2023 מסמך מסמך 620 (תוכן מערכת)
8 26/06/2023 מסמך מסמך 621 (תוכן מערכת)
216 27/06/2023 מסמך מסמך 622 (תוכן מערכת)
111 28/06/2023 מסמך מסמך 623 (תוכן מערכת)
143 02/07/2023 מסמך מסמך 624 (תוכן מערכת)
125 02/07/2023 מסמך מסמך 625 (תוכן מערכת)
123 04/07/2023 מסמך מסמך 626 (תוכן מערכת)
109 11/07/2023 מסמך מסמך 627 (תוכן מערכת)
129 11/07/2023 מסמך מסמך 628 (תוכן מערכת)
52 12/07/2023 מסמך מסמך 629 (תוכן מערכת)
130 12/07/2023 מסמך מסמך 630 (תוכן מערכת)
54 12/07/2023 מסמך מסמך 631 (תוכן מערכת)
175 24/07/2023 מסמך מסמך 632 (תוכן מערכת)
136 24/07/2023 מסמך מסמך 633 (תוכן מערכת)
147 24/07/2023 מסמך מסמך 634 (תוכן מערכת)
147 24/07/2023 מסמך מסמך 635 (תוכן מערכת)
3 31/07/2023 מסמך מסמך 636 (תוכן מערכת)
167 11/08/2023 מסמך מסמך 637 (תוכן מערכת)
149 11/08/2023 מסמך מסמך 638 (תוכן מערכת)
144 21/09/2023 מסמך מסמך 639 (תוכן מערכת)
105 08/12/2023 מסמך מסמך 640 (תוכן מערכת)
107 08/12/2023 מסמך מסמך 641 (תוכן מערכת)
113 08/12/2023 מסמך מסמך 642 (תוכן מערכת)
180 08/12/2023 מסמך מסמך 643 (תוכן מערכת)
155 08/12/2023 מסמך מסמך 644 (תוכן מערכת)
145 08/12/2023 מסמך מסמך 645 (תוכן מערכת)
120 08/12/2023 מסמך מסמך 646 (תוכן מערכת)
4 09/12/2023 מסמך מסמך 647 (תוכן מערכת)
154 25/12/2023 מסמך מסמך 648 (תוכן מערכת)
136 25/12/2023 מסמך מסמך 649 (תוכן מערכת)
127 25/12/2023 מסמך מסמך 650 (תוכן מערכת)
69 25/12/2023 מסמך מסמך 651 (תוכן מערכת)
154 25/12/2023 מסמך מסמך 652 (תוכן מערכת)
204 30/12/2023 מסמך מסמך 653 (תוכן מערכת)
162 11/01/2024 מסמך מסמך 654 (תוכן מערכת)
77 11/01/2024 מסמך מסמך 655 (תוכן מערכת)
106 11/01/2024 מסמך מסמך 656 (תוכן מערכת)
121 11/01/2024 מסמך מסמך 657 (תוכן מערכת)
170 18/01/2024 מסמך מסמך 658 (תוכן מערכת)
170 18/01/2024 מסמך מסמך 659 (תוכן מערכת)
169 31/01/2024 מסמך מסמך 660 (תוכן מערכת)
160 02/02/2024 מסמך מסמך 661 (תוכן מערכת)
126 05/02/2024 מסמך מסמך 662 (תוכן מערכת)
171 09/02/2024 מסמך מסמך 663 (תוכן מערכת)
75 09/02/2024 מסמך מסמך 664 (תוכן מערכת)
160 13/02/2024 מסמך מסמך 665 (תוכן מערכת)
120 15/02/2024 מסמך מסמך 666 (תוכן מערכת)
187 15/02/2024 מסמך מסמך 667 (תוכן מערכת)
139 23/02/2024 מסמך מסמך 668 (תוכן מערכת)
193 23/02/2024 מסמך מסמך 669 (תוכן מערכת)

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
סגור המחוזי ירושלים צ"א 67146-01-20 אחר .
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 33218-09-20 אחר ע
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 49960-11-20 אחר עתירה לגילוי ראיה
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 50090-11-20 אחר עתירה לגילוי ראיה
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 58651-03-21 אחר ת"פ
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 61156-03-21 אחר גילוי חומרי חקירה
פתוח המחוזי ירושלים תל"פ 68293-06-21 אחר .
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 35763-07-22 אחר .
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 54464-12-22 אחר .
פתוח המחוזי ירושלים בע"ח 7363-03-24 אחר בקשה לקבלת חומרי חקירה

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל וליאת בן-ארי 398 תיקים
מדינת ישראל ויוסף אשכנזי 343 תיקים
מדינת ישראל ויהונתן תדמור 299 תיקים
עמית חדד ומדינת ישראל 118 תיקים
מדינת ישראל ואביעד ויסולי 57 תיקים
נוית נגב ומדינת ישראל 52 תיקים
יורם מושקט וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 51 תיקים
מדינת ישראל וג'ק חן 36 תיקים
מדינת ישראל ויורם מושקט 29 תיקים
מיכל רוזן עוזר ומדינת ישראל 25 תיקים
שלום סגל ומדינת ישראל 20 תיקים
מדינת ישראל ואיריס סבאג 15 תיקים
מדינת ישראל ויעקב גרסון 15 תיקים
נוית נגב וליאת בן-ארי 14 תיקים
עמית חדד ויהונתן תדמור 14 תיקים
מדינת ישראל וגיא זומר 11 תיקים
נוית נגב ויהונתן תדמור 10 תיקים
עמית חדד ויוסף אשכנזי 6 תיקים
מדינת ישראל וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 6 תיקים
מדינת ישראל ובנימין נתניהו 6 תיקים
נוית נגב וארנון מוזס 5 תיקים
מדינת ישראל ואלי ציפורי 5 תיקים
יהונתן תדמור וארנון מוזס 5 תיקים
ליאת בן-ארי וג'ק חן 5 תיקים
יורם מושקט ויוסף אשכנזי 5 תיקים
יהונתן תדמור וג'ק חן 5 תיקים
מיכל רוזן עוזר וליאת בן-ארי 5 תיקים
מדינת ישראל וארנון מוזס 5 תיקים
יהונתן תדמור ובנימין נתניהו 4 תיקים
נוית נגב וג'ק חן 4 תיקים
עמית חדד ובנימין נתניהו 4 תיקים
יורם מושקט ואביעד ויסולי 4 תיקים
אלי ציפורי ואבישי גרינצייג 4 תיקים
יהונתן תדמור ואיריס סבאג 4 תיקים
יורם מושקט ואלי ציפורי 4 תיקים
ג'ק חן ובנימין נתניהו 3 תיקים
מדינת ישראל ואבישי גרינצייג 3 תיקים
ליאת בן-ארי ואיריס סבאג 3 תיקים
מדינת ישראל וכב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם 3 תיקים
יוסף אשכנזי וגיא זומר 3 תיקים
תמר אלמוג ומדינת ישראל 3 תיקים
מדינת ישראל ואוהד גולן 3 תיקים
שאול אלוביץ' וג'ק חן 3 תיקים
שאול אלוביץ' ויהונתן תדמור 3 תיקים
בנימין נתניהו ואביעד ויסולי 3 תיקים
בנימין נתניהו וארנון מוזס 3 תיקים
ליאת בן-ארי ויהונתן תדמור 3 תיקים
מיכל רוזן עוזר וג'ק חן 3 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם ובנימין נתניהו 3 תיקים
יוסף אשכנזי ואביעד ויסולי 3 תיקים
עמית חדד ויורם מושקט 3 תיקים
ג'ק חן וארנון מוזס 3 תיקים
ארנון מוזס ואביעד ויסולי 3 תיקים
עמית חדד וכב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם 3 תיקים
מיכל רוזן עוזר ויהונתן תדמור 3 תיקים
עמית חדד וליאת בן-ארי 3 תיקים
נוית נגב ובנימין נתניהו 3 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם ויהונתן תדמור 3 תיקים
שאול אלוביץ' ומדינת ישראל 3 תיקים
גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ ואלי ציפורי 3 תיקים
ג'ק חן ואביעד ויסולי 2 תיקים
איריס אלוביץ' ואביעד ויסולי 2 תיקים
תמר אלמוג ובנימין נתניהו 2 תיקים
יורם מושקט ויהונתן תדמור 2 תיקים
שאול אלוביץ' ונוית נגב 2 תיקים
נוית נגב ואביעד ויסולי 2 תיקים
יוסף אשכנזי וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
עמית חדד וג'ק חן 2 תיקים
מדינת ישראל ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם וארנון מוזס 2 תיקים
תמר אלמוג וארנון מוזס 2 תיקים
תמר אלמוג ונוית נגב 2 תיקים
תמר אלמוג וג'ק חן 2 תיקים
יורם מושקט ואבישי גרינצייג 2 תיקים
גיא זומר ואלי ציפורי 2 תיקים
תמר אלמוג ושאול אלוביץ' 2 תיקים
שאול אלוביץ' ובנימין נתניהו 2 תיקים
עמית חדד וארנון מוזס 2 תיקים
עמית חדד ונוית נגב 2 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם וג'ק חן 2 תיקים
תמר אלמוג ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
נוית נגב ואיריס סבאג 2 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם ואביעד ויסולי 2 תיקים
עמיחי וורמס וגיא זומר 2 תיקים
יהונתן תדמור וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
ג'ק חן ואיריס סבאג 2 תיקים
גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ וגיא זומר 2 תיקים
שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
מיכל רוזן עוזר וארנון מוזס 2 תיקים
תמר אלמוג וכב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם 2 תיקים
יוסף אשכנזי ואוהד גולן 2 תיקים
יורם מושקט וגיא זומר 2 תיקים
שאול אלוביץ' וארנון מוזס 2 תיקים
שאול אלוביץ' ואיריס סבאג 2 תיקים
יהונתן תדמור ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
תמר אלמוג ויורם מושקט 2 תיקים
נוית נגב וכב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם 2 תיקים
נוית נגב ויוסף אשכנזי 2 תיקים
יהונתן תדמור ואביעד ויסולי 2 תיקים
יהונתן תדמור ואבישי גרינצייג 2 תיקים
בנימין נתניהו ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
נוית נגב ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
יוסף אשכנזי וג'ק חן 2 תיקים
שאול אלוביץ' וכב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם 2 תיקים
ליאת בן-ארי וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
תמר אלמוג ועמית חדד 2 תיקים
עמית חדד ואביעד ויסולי 2 תיקים
ג'ק חן ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
אלי ציפורי ואביעד ויסולי 2 תיקים
שאול אלוביץ' ואביעד ויסולי 2 תיקים
גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ ואביעד ויסולי 2 תיקים
ארנון מוזס ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
תמר אלמוג ואביעד ויסולי 2 תיקים
נוית נגב וגלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ 2 תיקים
עמית חדד ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
מיכל רוזן עוזר ובנימין נתניהו 2 תיקים
כב' ההר' פרידמן-פלדמן, בר-עם, שחם ואיריס אלוביץ' 2 תיקים
שאול אלוביץ' ועמית חדד 2 תיקים
נוית נגב ומיכל רוזן עוזר 2 תיקים
יוסף אשכנזי ויהונתן תדמור 2 תיקים
תמר אלמוג ויהונתן תדמור 2 תיקים
ליאת בן-ארי ויוסף אשכנזי 2 תיקים

תאריכי עדכון:
פרטי התיק והצדדים - 5 במרץ 2024
החלטות ודיונים - 5 במרץ 2024
הופעות חוזרות של צדדים בהליך - 2 במרץ 2024חיפוש תקנון פרסם כתבי טענות ופרוטוקולים