תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' חברה לביטוח

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. מני-גור בית משפט שלום הרצליה
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה29/03/2017 תאריך סגירה06/06/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 הכשרה היישוב חברה לביטוח דן סלע

שחקנים חוזרים

פלוני והכשרה היישוב חברה לביטוח 6168 תיקים
פלוני וכב' השו' א. מני-גור 1327 תיקים
פלוני ודן סלע 879 תיקים
הכשרה היישוב חברה לביטוח ודן סלע 149 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
כב' השו' א. מני-גור והכשרה היישוב חברה לביטוח 37 תיקים
כב' השו' א. מני-גור ודן סלע 35 תיקים
הכשרה היישוב חברה לביטוח ודורית קורץ 6 תיקים
כב' השו' א. מני-גור ודורית קורץ 4 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-9 ביוני 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים