תולעת המשפט חיפוש

עת"מ 64005-01-20 : זומר נ' כץ ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. רון בית משפט המחוזי ירושלים
מצב סגור תוצאה נמחק
סוג תיק עתירה מנהלית (עת"מ) עניין חופש המידע
תאריך פתיחה27/01/2020 תאריך סגירה02/12/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עותר 1 גיא זומר
משיב 1 מיטל כץ כוכבית נצח
משיב 2 אביחי מנדלבליט כוכבית נצח
משיב 3 משרד המשפטים כוכבית נצח

פסקי דין

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
14/06/2020 פסק דין שניתנה ע"י אלכסנדר רון מחוזי י-ם 7

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי י-ם 09/06/2020 12:35 13:00 דיון אלכסנדר רון נדחה
מחוזי י-ם 09/06/2020 08:30 08:55 דיון אלכסנדר רון התקיים

תוכן גולשים 🛈

מסמכים שנשלחו לתולעת המשפט על ידי צדדים או בעלי עניין בהליך (בהרצה).
עמודים תאריך העלאה כותרת
1 23/05/2020 החלטה מסמך 1
7 14/06/2020 פסק דין מסמך 2
1 05/08/2020 החלטה מסמך 3
41 05/08/2020 כתב תגובה מסמך 4
21 05/08/2020 עתירה מסמך 5
4 05/08/2020 עיקרי טיעון מסמך 6
3 05/08/2020 פרוטוקול מסמך 7
38 06/02/2021 אחר (מהאתר) מסמך 8
43 06/02/2021 אחר (מהאתר) מסמך 9

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
תיק בית המשפט העליון 6329/20 חיצוני

שחקנים חוזרים

כוכבית נצח וכב' השו' א. רון 278 תיקים
משרד המשפטים וכוכבית נצח 42 תיקים
כוכבית נצח וגיא זומר 21 תיקים
כב' השו' א. רון וגיא זומר 6 תיקים
מיטל כץ וכוכבית נצח 3 תיקים
משרד המשפטים ומיטל כץ 2 תיקים
משרד המשפטים וגיא זומר 2 תיקים
כוכבית נצח ואביחי מנדלבליט 2 תיקים
מיטל כץ וגיא זומר 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-9 בדצמבר 2020.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-30 באוגוסט 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים