תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' עיריית חולון ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ל. שגב בית משפט שלום בת ים
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין נזקי גוף (ח)
תאריך פתיחה02/07/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 עיריית חולון ירון אורי
נתבע 2 "אשד עמיקם ואהוד" תכנון תאום ובינוי בע"מ אהרון שפרבר
מודיע 1 עיריית חולון ירון אורי
מקבל 1 "אשד עמיקם ואהוד" תכנון תאום ובינוי בע"מ אהרון שפרבר
מקבל 3 שומרה חברה לביטוח בע"מ
מודיע 1 "אשד עמיקם ואהוד" תכנון תאום ובינוי בע"מ אהרון שפרבר
מקבל 1 פארי מהנדסים בע"מ

שחקנים חוזרים

פלוני ואהרון שפרבר 1956 תיקים
שומרה חברה לביטוח בע"מ ופלוני 1478 תיקים
פלוני וירון אורי 1452 תיקים
פלוני וכב' השו' ל. שגב 809 תיקים
עיריית חולון וירון אורי 352 תיקים
פלוני ועיריית חולון 270 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
שומרה חברה לביטוח בע"מ ואהרון שפרבר 77 תיקים
עיריית חולון ואהרון שפרבר 50 תיקים
כב' השו' ל. שגב ואהרון שפרבר 34 תיקים
כב' השו' ל. שגב וירון אורי 34 תיקים
ירון אורי ואהרון שפרבר 33 תיקים
שומרה חברה לביטוח בע"מ וירון אורי 16 תיקים
שומרה חברה לביטוח בע"מ ועיריית חולון 16 תיקים
שומרה חברה לביטוח בע"מ וכב' השו' ל. שגב 15 תיקים
עיריית חולון ו"אשד עמיקם ואהוד" תכנון תאום ובינוי בע"מ 12 תיקים
עיריית חולון וכב' השו' ל. שגב 10 תיקים
אהרון שפרבר ו"אשד עמיקם ואהוד" תכנון תאום ובינוי בע"מ 8 תיקים
פלוני ו"אשד עמיקם ואהוד" תכנון תאום ובינוי בע"מ 7 תיקים
ירון אורי ו"אשד עמיקם ואהוד" תכנון תאום ובינוי בע"מ 7 תיקים
פארי מהנדסים בע"מ ועיריית חולון 7 תיקים
שומרה חברה לביטוח בע"מ ו"אשד עמיקם ואהוד" תכנון תאום ובינוי בע"מ 6 תיקים
פארי מהנדסים בע"מ וירון אורי 5 תיקים
פארי מהנדסים בע"מ ואהרון שפרבר 4 תיקים
פלוני ופארי מהנדסים בע"מ 4 תיקים
שומרה חברה לביטוח בע"מ ופארי מהנדסים בע"מ 4 תיקים
כב' השו' ל. שגב ודורית קורץ 3 תיקים
פארי מהנדסים בע"מ ו"אשד עמיקם ואהוד" תכנון תאום ובינוי בע"מ 2 תיקים
ירון אורי ודורית קורץ 2 תיקים
שומרה חברה לביטוח בע"מ ודורית קורץ 2 תיקים
דורית קורץ ואהרון שפרבר 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-23 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים