תולעת המשפט חיפוש

ה"פ 5981-10-10 : מושקט יורם ושות' - משרד עו"ד נ' משרד המשפטים/ רשם ההקדשות

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. נחליאלי חיאט בית משפט המחוזי תל אביב - יפו
מצב סגור תוצאה התקבל
סוג תיק המרצת פתיחה (ה"פ) עניין הצהרתי
תאריך פתיחה04/10/2010 תאריך סגירה06/10/2010

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 יורם מושקט
משיב 1 משרד המשפטים/ רשם ההקדשות

שחקנים חוזרים

משרד המשפטים/ רשם ההקדשות וכב' השו' א. נחליאלי חיאט 3 תיקים
כב' השו' א. נחליאלי חיאט ויורם מושקט 3 תיקים
משרד המשפטים/ רשם ההקדשות ויורם מושקט 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-27 בדצמבר 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים