תולעת המשפט חיפוש

ס"ע 57174-05-18 : PRASERT נ' אלמוג

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' הרש' ת. עציון פלץ בית משפט אזורי לעבודה תל אביב - יפו
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק סכסוך עבודה (ס"ע) עניין עובדים זרים סכום התביעה 13,000.00
תאריך פתיחה27/05/2018 תאריך סגירה03/06/2018

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 MANEESUK PRASERT דודו זהבי
נתבע 1 תמר אלמוג

שחקנים חוזרים

כב' הרש' ת. עציון פלץ ודודו זהבי 15 תיקים
תמר אלמוג ודודו זהבי 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-11 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים