תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' גל-ים עבודות ימיות בע"מ ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ש. מזרחי בית משפט שלום תל אביב - יפו
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין נזקי גוף (ח)
תאריך פתיחה25/02/2016 תאריך סגירה28/09/2017

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 גל-ים עבודות ימיות בע"מ אילן אורלי
נתבע 2 מגדל חברה לביטוח בע"מ אילן אורלי
מבקש 1 המוסד לביטוח לאומי

שחקנים חוזרים

פלוני ומגדל חברה לביטוח בע"מ 15616 תיקים
פלוני והמוסד לביטוח לאומי 1460 תיקים
פלוני וכב' השו' ש. מזרחי 1102 תיקים
מגדל חברה לביטוח בע"מ והמוסד לביטוח לאומי 503 תיקים
מגדל חברה לביטוח בע"מ וכב' השו' ש. מזרחי 190 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
כב' השו' ש. מזרחי והמוסד לביטוח לאומי 57 תיקים
מגדל חברה לביטוח בע"מ ואילן אורלי 44 תיקים
המוסד לביטוח לאומי ודורית קורץ 13 תיקים
פלוני ואילן אורלי 12 תיקים
מגדל חברה לביטוח בע"מ וגל-ים עבודות ימיות בע"מ 6 תיקים
מגדל חברה לביטוח בע"מ ודורית קורץ 4 תיקים
המוסד לביטוח לאומי ואילן אורלי 4 תיקים
המוסד לביטוח לאומי וגל-ים עבודות ימיות בע"מ 3 תיקים
פלוני וגל-ים עבודות ימיות בע"מ 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-9 ביוני 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים