תולעת המשפט חיפוש

צ"א 55908-05-16 : רשות לניירות ערך תל אביב ואח' נ' מוטולה ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ע. מסארווה בית משפט שלום תל אביב - יפו
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק צו אחר (צ"א)
תאריך פתיחה26/05/2016 תאריך סגירה01/03/2017

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 רשות לניירות ערך תל אביב ליאת בן-ארי
מבקש 2 פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה
משיב 1 אבי מוטולה אייל רוזובסקי
משיב 2 אביהו איבשיץ מיכל רוזן עוזר
משיב 3 שוחמית אביטן
משיב 4 נגב קרמיקה בע"מ ואפריקה תעשיות יעל מושקוביץ

שחקנים חוזרים

פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה וליאת בן-ארי 106 תיקים
ליאת בן-ארי וכב' השו' ע. מסארווה 22 תיקים
פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה וכב' השו' ע. מסארווה 7 תיקים
אביהו איבשיץ ואבי מוטולה 7 תיקים
מיכל רוזן עוזר וליאת בן-ארי 5 תיקים
רשות לניירות ערך תל אביב וליאת בן-ארי 4 תיקים
מיכל רוזן עוזר וכב' השו' ע. מסארווה 4 תיקים
ליאת בן-ארי ואייל רוזובסקי 4 תיקים
פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה ואביהו איבשיץ 3 תיקים
פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה ואייל רוזובסקי 3 תיקים
ליאת בן-ארי ואביהו איבשיץ 3 תיקים
רשות לניירות ערך תל אביב ואייל רוזובסקי 3 תיקים
רשות לניירות ערך תל אביב ויעל מושקוביץ 2 תיקים
ליאת בן-ארי ואבי מוטולה 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-15 בפברואר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים