תולעת המשפט חיפוש

ה"ת 53536-01-13 : סידס ואח' נ' מדינת ישראל

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' מ. מזרחי בית משפט שלום ראשון לציון
מצב סגור תוצאה התקבל
סוג תיק החזרה/טיפול בתפוס
תאריך פתיחה28/01/2013 תאריך סגירה25/02/2013

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 משה סידס ג'ק חן
מבקש 2 איילת סידס ג'ק חן
מבקש 3 ***משה ואיילת סידס בע"מ ג'ק חן
מבקש 4 ***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ יוסף אשכנזי דוד זילר ג'ק חן
מבקש 5 ***א.צ.מ. דרום בע"מ יוסף אשכנזי דוד זילר ג'ק חן
מבקש 6 ***א.צ.מ מזרח בע"מ יוסף אשכנזי דוד זילר ג'ק חן
מבקש 7 ***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" יוסף אשכנזי דוד זילר ג'ק חן
מבקש 8 ***א.צ.מ. צפון בע"מ יוסף אשכנזי דוד זילר ג'ק חן
מבקש 9 צפריר סטמפל ג'ק חן עודד שמע סבוראי
מבקש 10 חגית סטמפל ג'ק חן עודד שמע סבוראי
מבקש 11 ***סטמפל צפריר בע"מ ג'ק חן עודד שמע סבוראי
מבקש 12 ***גלילי אברהם בע"מ ג'ק חן
מבקש 13 ברוך איתן אונר ג'ק חן
מבקש 14 מיקי אונר ג'ק חן
משיב 1 מדינת ישראל כלכלית כלכלית

ישיבות

סוג תאריך התחלה סיום פרוטוקול מצב גורם
דיון 13/08/2013 10:00 10:30 כן התקיים מנחם מזרחי
דיון 21/02/2013 14:00 14:30 כן התקיים מנחם מזרחי

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
סגור שלום ראשון לציון צ"א 16591-01-13 אחר מעצרים
סגור שלום ראשון לציון צ"א 44112-01-13 אחר מעצרים
סגור המחוזי מרכז ע"ח 650-03-13 תיק דלמטה

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל וכב' השו' מ. מזרחי 7058 תיקים
מדינת ישראל ויוסף אשכנזי 280 תיקים
יוסף אשכנזי ודוד זילר 221 תיקים
עודד שמע סבוראי ומדינת ישראל 81 תיקים
מדינת ישראל וכלכלית כלכלית 66 תיקים
מדינת ישראל ודוד זילר 51 תיקים
כלכלית כלכלית וכב' השו' מ. מזרחי 39 תיקים
מדינת ישראל וג'ק חן 25 תיקים
כב' השו' מ. מזרחי ויוסף אשכנזי 10 תיקים
צפריר סטמפל ומדינת ישראל 7 תיקים
משה סידס ומדינת ישראל 6 תיקים
מדינת ישראל ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 4 תיקים
צפריר סטמפל ועודד שמע סבוראי 4 תיקים
מדינת ישראל וברוך איתן אונר 4 תיקים
משה סידס ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 3 תיקים
משה סידס וג'ק חן 3 תיקים
עודד שמע סבוראי ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 3 תיקים
עודד שמע סבוראי וכב' השו' מ. מזרחי 3 תיקים
עודד שמע סבוראי ומשה סידס 3 תיקים
צפריר סטמפל וג'ק חן 3 תיקים
צפריר סטמפל ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 3 תיקים
ג'ק חן ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 3 תיקים
עודד שמע סבוראי וג'ק חן 3 תיקים
כב' השו' מ. מזרחי וברוך איתן אונר 3 תיקים
צפריר סטמפל ומשה סידס 3 תיקים
צפריר סטמפל ו***א.צ.מ. צפון בע"מ 2 תיקים
חגית סטמפל ו***גלילי אברהם בע"מ 2 תיקים
***גלילי אברהם בע"מ ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
***א.צ.מ. דרום בע"מ ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
חגית סטמפל ו***משה ואיילת סידס בע"מ 2 תיקים
***גלילי אברהם בע"מ ו***א.צ.מ. צפון בע"מ 2 תיקים
צפריר סטמפל וחגית סטמפל 2 תיקים
משה סידס ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
ג'ק חן ו***סטמפל צפריר בע"מ 2 תיקים
משה סידס ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
חגית סטמפל ו***א.צ.מ. צפון בע"מ 2 תיקים
מדינת ישראל ו***משה ואיילת סידס בע"מ 2 תיקים
ג'ק חן ו***א.צ.מ. צפון בע"מ 2 תיקים
צפריר סטמפל ו***גלילי אברהם בע"מ 2 תיקים
***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
עודד שמע סבוראי ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
***א.צ.מ. צפון בע"מ ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
***א.צ.מ. דרום בע"מ ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
***סטמפל צפריר בע"מ ו***א.צ.מ. צפון בע"מ 2 תיקים
***משה ואיילת סידס בע"מ ו***א.צ.מ. דרום בע"מ 2 תיקים
ג'ק חן ואיילת סידס 2 תיקים
עודד שמע סבוראי ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
מדינת ישראל ו***א.צ.מ. צפון בע"מ 2 תיקים
***משה ואיילת סידס בע"מ ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 2 תיקים
עודד שמע סבוראי ואיילת סידס 2 תיקים
צפריר סטמפל ואיילת סידס 2 תיקים
***א.צ.מ. צפון בע"מ ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
עודד שמע סבוראי ו***א.צ.מ. דרום בע"מ 2 תיקים
צפריר סטמפל ו***סטמפל צפריר בע"מ 2 תיקים
ברוך איתן אונר ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 2 תיקים
ג'ק חן ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
חגית סטמפל ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 2 תיקים
***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
***גלילי אברהם בע"מ ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
חגית סטמפל ו***סטמפל צפריר בע"מ 2 תיקים
***גלילי אברהם בע"מ ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 2 תיקים
יוסף אשכנזי וג'ק חן 2 תיקים
מדינת ישראל ו***א.צ.מ. דרום בע"מ 2 תיקים
ג'ק חן ו***א.צ.מ. דרום בע"מ 2 תיקים
***גלילי אברהם בע"מ ו***א.צ.מ. דרום בע"מ 2 תיקים
משה סידס ואיילת סידס 2 תיקים
***א.צ.מ. צפון בע"מ ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 2 תיקים
***משה ואיילת סידס בע"מ ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
ג'ק חן וברוך איתן אונר 2 תיקים
ג'ק חן ו***משה ואיילת סידס בע"מ 2 תיקים
חגית סטמפל ואיילת סידס 2 תיקים
***א.צ.מ. צפון בע"מ ו***א.צ.מ. דרום בע"מ 2 תיקים
***סטמפל צפריר בע"מ ו***א.צ.מ. דרום בע"מ 2 תיקים
ג'ק חן ו***גלילי אברהם בע"מ 2 תיקים
***סטמפל צפריר בע"מ ו***משה ואיילת סידס בע"מ 2 תיקים
ג'ק חן ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
***א.צ.מ. דרום בע"מ ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 2 תיקים
***סטמפל צפריר בע"מ ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
***משה ואיילת סידס בע"מ ו***גלילי אברהם בע"מ 2 תיקים
צפריר סטמפל ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
***סטמפל צפריר בע"מ ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
מדינת ישראל ו***סטמפל צפריר בע"מ 2 תיקים
עודד שמע סבוראי ו***גלילי אברהם בע"מ 2 תיקים
מדינת ישראל ואיילת סידס 2 תיקים
משה סידס וכב' השו' מ. מזרחי 2 תיקים
מדינת ישראל ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
מדינת ישראל ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
איילת סידס ו***סטמפל צפריר בע"מ 2 תיקים
***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
איילת סידס ו***משה ואיילת סידס בע"מ 2 תיקים
עודד שמע סבוראי ו***סטמפל צפריר בע"מ 2 תיקים
איילת סידס ו***א.צ.מ. דרום בע"מ 2 תיקים
חגית סטמפל וג'ק חן 2 תיקים
צפריר סטמפל וברוך איתן אונר 2 תיקים
משה סידס ו***משה ואיילת סידס בע"מ 2 תיקים
חגית סטמפל ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
חגית סטמפל ו***א.צ.מ. דרום בע"מ 2 תיקים
מדינת ישראל ו***גלילי אברהם בע"מ 2 תיקים
משה סידס ו***א.צ.מ. דרום בע"מ 2 תיקים
משה סידס וחגית סטמפל 2 תיקים
***משה ואיילת סידס בע"מ ו***א.צ.מ. צפון בע"מ 2 תיקים
צפריר סטמפל וכב' השו' מ. מזרחי 2 תיקים
משה סידס ו***גלילי אברהם בע"מ 2 תיקים
משה סידס ו***א.צ.מ. צפון בע"מ 2 תיקים
איילת סידס ו***א.צ.מ. צפון בע"מ 2 תיקים
***סטמפל צפריר בע"מ ו***גלילי אברהם בע"מ 2 תיקים
חגית סטמפל ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
מדינת ישראל וחגית סטמפל 2 תיקים
צפריר סטמפל ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
משה סידס וברוך איתן אונר 2 תיקים
עודד שמע סבוראי וברוך איתן אונר 2 תיקים
צפריר סטמפל ו***א.צ.מ. דרום בע"מ 2 תיקים
עודד שמע סבוראי ו***א.צ.מ. צפון בע"מ 2 תיקים
איילת סידס ו***גלילי אברהם בע"מ 2 תיקים
***סטמפל צפריר בע"מ ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 2 תיקים
איילת סידס ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ 2 תיקים
משה סידס ו***סטמפל צפריר בע"מ 2 תיקים
עודד שמע סבוראי וחגית סטמפל 2 תיקים
איילת סידס ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
עודד שמע סבוראי ו***משה ואיילת סידס בע"מ 2 תיקים
***משה ואיילת סידס בע"מ ו***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות - אחזקות (2012) בע" 2 תיקים
איילת סידס ו***א.צ.מ מזרח בע"מ 2 תיקים
צפריר סטמפל ו***משה ואיילת סידס בע"מ 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-6 בפברואר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים