תולעת המשפט חיפוש

עת"מ 50383-06-19 : זומר נ' יוגב שמני, מנהל ממשל זמין ברשות תקשוב הממשלתית ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ע. אבמן-מולר בית משפט המחוזי ירושלים
מצב סגור תוצאה נמחק
סוג תיק עתירה מנהלית (עת"מ) עניין חופש המידע
תאריך פתיחה23/06/2019 תאריך סגירה10/11/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עותר 1 גיא זומר
משיב 1 יוגב שמני, מנהל ממשל זמין ברשות תקשוב הממשלתית כוכבית נצח
משיב 2 רוית קורן, מנהלת תחום בכיר, ראש מטה רשות התקשוב הממשלתית כוכבית נצח
משיב 3 שקד פרידריך לבטוב, הממונה על חופש המידע במשרד רה'מ כוכבית נצח
משיב 4 משרד ראש הממשלה כוכבית נצח
משיב 5 משרד המשפטים - מחלקת ייעוץ וחקיקה כוכבית נצח

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי י-ם 08/11/2020 12:00 12:30 דיון חוק חופש המידע עינת אבמן-מולר התקיים
מחוזי י-ם 23/09/2020 10:00 10:30 דיון חוק חופש המידע עינת אבמן-מולר נדחה
מחוזי י-ם 22/07/2020 10:00 10:30 דיון חוק חופש המידע עינת אבמן-מולר נדחה
מחוזי י-ם 05/07/2020 10:00 10:30 דיון עינת אבמן-מולר בוטל
מחוזי י-ם 05/07/2020 10:00 10:30 דיון חופש המידע עינת אבמן-מולר בוטל
מחוזי י-ם 05/03/2020 10:00 10:30 דיון חופש המידע עינת אבמן-מולר נדחה
מחוזי י-ם 20/02/2020 09:00 09:30 דיון חופש המידע עינת אבמן-מולר נדחה

תוכן גולשים 🛈

מסמכים שנשלחו לתולעת המשפט על ידי צדדים או בעלי עניין בהליך (בהרצה).
עמודים תאריך העלאה כותרת
1 23/05/2020 בקשה בתיק מסמך 1
1 23/05/2020 החלטה מסמך 2
2 23/05/2020 החלטה מסמך 3
1 23/05/2020 החלטה מסמך 4
1 23/05/2020 החלטה מסמך 5
2 23/05/2020 החלטה מסמך 6
29 25/10/2020 כתב תגובה מסמך 7
59 07/11/2020 אחר (מהאתר) מסמך 8
33 07/11/2020 עתירה מסמך 9
8 09/11/2020 פרוטוקול מסמך 10
2 10/11/2020 בקשה בתיק מסמך 11

שחקנים חוזרים

כוכבית נצח וכב' השו' ע. אבמן-מולר 271 תיקים
משרד ראש הממשלה וכוכבית נצח 28 תיקים
כוכבית נצח וגיא זומר 21 תיקים
משרד ראש הממשלה וגיא זומר 2 תיקים
כב' השו' ע. אבמן-מולר וגיא זומר 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-9 בדצמבר 2020.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-10 במרץ 2021.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים