תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. זכריה בית משפט שלום עכו
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה24/08/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 הפניקס חברה לביטוח בע"מ ענאן חדיד

שחקנים חוזרים

פלוני והפניקס חברה לביטוח בע"מ 12450 תיקים
פלוני וכב' השו' א. זכריה 301 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
פלוני וענאן חדיד 77 תיקים
כב' השו' א. זכריה והפניקס חברה לביטוח בע"מ 75 תיקים
ענאן חדיד והפניקס חברה לביטוח בע"מ 39 תיקים
הפניקס חברה לביטוח בע"מ ודורית קורץ 6 תיקים
כב' השו' א. זכריה ודורית קורץ 4 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-18 באוקטובר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים