תולעת המשפט חיפוש

ה"פ 45716-09-12 : מושקט נ' משרד המשפטים/ רשם ההקדשות

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת בית משפט המחוזי תל אביב - יפו
מצב סגור תוצאה התקבל
סוג תיק המרצת פתיחה (ה"פ) עניין הצהרתי
תאריך פתיחה23/09/2012 תאריך סגירה09/10/2012

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 יורם מושקט יורם מושקט
משיב 1 משרד המשפטים/ רשם ההקדשות

שחקנים חוזרים

משרד המשפטים/ רשם ההקדשות ויורם מושקט 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-8 בינואר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים