תולעת המשפט חיפוש

ת"א 45636-08-15 : בן ציון ואח' נ' מדינת ישראל ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ע. אלקלעי בית משפט שלום תל אביב - יפו
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין תביעה כספית אחרת סכום התביעה 848,880.00
תאריך פתיחה24/08/2015 תאריך סגירה10/01/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 עפרה בן ציון יוסי רוזנשטיין רונן שחר
תובע 2 יעקב גבריאלי יוסי רוזנשטיין רונן שחר
נתבע 1 מדינת ישראל תמר ברעם קינג ליאורה חביליו
נתבע 2 דרור חוטר-ישי דרור חוטר ישי
נתבע 3 נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ רתם ארביב
נתבע 4 שלתם בנין בע"מ יניב עורקבי
נתבע 5 ע. צובארי בנין בע"מ יניב עורקבי
נתבע 6 איציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ אחיקם גריידי יניב עורקבי
נתבע 7 ששון נמני דוד שידלובר
נתבע 8 רן ששון דוד שידלובר
נתבע 9 רפאל שוחט ניסים בזזי
נתבע 10 יצחק שוחט ניסים בזזי
נתבע 11 ג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ
נתבע 12 אסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ דור מצגר
נתבע 13 גבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ גונן קסטנבאום
נתבע 14 אביוד נכסים בע"מ
מבקש 1 מועצה מקומית אזור יורם מושקט

החלטות

תאריךגורם חותםנושא
10/01/2019 עזריה אלקלעי פסק דין שניתנה ע"י עזריה אלקלעי מסמך 1
12/12/2017 עזריה אלקלעי החלטה על בקשה של תובע 1 גילוי מסמכים /פרטים נוספים/שאלון מסמך 2
08/09/2015 טל לוי-מיכאלי החלטה על בקשה של תובע 1 סעד זמני אחר מסמך 3
08/09/2015 דורון יעקבי החלטה על תשובה מטעם המשיב 2 לבקשה החדשה למתן צו מניעה זמני מסמך 4

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל וליאורה חביליו 9336 תיקים
מדינת ישראל וכב' השו' ע. אלקלעי 281 תיקים
מדינת ישראל ואחיקם גריידי 102 תיקים
ליאורה חביליו וכב' השו' ע. אלקלעי 66 תיקים
רונן שחר ויוסי רוזנשטיין 43 תיקים
מועצה מקומית אזור ויורם מושקט 42 תיקים
מדינת ישראל ויוסי רוזנשטיין 32 תיקים
כב' השו' ע. אלקלעי ויורם מושקט 22 תיקים
מדינת ישראל ויורם מושקט 22 תיקים
כב' השו' ע. אלקלעי ויוסי רוזנשטיין 18 תיקים
כב' השו' ע. אלקלעי ואחיקם גריידי 18 תיקים
ליאורה חביליו ויוסי רוזנשטיין 11 תיקים
ליאורה חביליו ויורם מושקט 11 תיקים
מדינת ישראל וגונן קסטנבאום 11 תיקים
יצחק שוחט ויעקב גבריאלי 11 תיקים
שלתם בנין בע"מ ודור מצגר 8 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ויצחק שוחט 8 תיקים
רפאל שוחט ויעקב גבריאלי 8 תיקים
שלתם בנין בע"מ ויצחק שוחט 8 תיקים
ליאורה חביליו ואחיקם גריידי 8 תיקים
שלתם בנין בע"מ וע. צובארי בנין בע"מ 8 תיקים
יוסי רוזנשטיין ואחיקם גריידי 8 תיקים
רפאל שוחט ויצחק שוחט 8 תיקים
ניסים בזזי ויעקב גבריאלי 7 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ויעקב גבריאלי 7 תיקים
יצחק שוחט ודור מצגר 7 תיקים
שלתם בנין בע"מ ויעקב גבריאלי 7 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ודור מצגר 7 תיקים
רונן שחר ומדינת ישראל 7 תיקים
מועצה מקומית אזור וליאורה חביליו 7 תיקים
רונן שחר ואחיקם גריידי 7 תיקים
יצחק שוחט ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 7 תיקים
דור מצגר ואחיקם גריידי 7 תיקים
יעקב גבריאלי ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 6 תיקים
שלתם בנין בע"מ ודוד שידלובר 6 תיקים
שלתם בנין בע"מ ואחיקם גריידי 6 תיקים
ניסים בזזי ודור מצגר 6 תיקים
דוד שידלובר ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 6 תיקים
מדינת ישראל ודוד שידלובר 6 תיקים
רפאל שוחט ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 6 תיקים
יעקב גבריאלי ודור מצגר 6 תיקים
אסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 6 תיקים
יצחק שוחט ודוד שידלובר 6 תיקים
יצחק שוחט ואחיקם גריידי 5 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ וניסים בזזי 5 תיקים
דור מצגר ודוד שידלובר 5 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ודוד שידלובר 5 תיקים
יעקב גבריאלי ודוד שידלובר 5 תיקים
רונן שחר וליאורה חביליו 5 תיקים
יצחק שוחט ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 5 תיקים
דוד שידלובר ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 5 תיקים
מועצה מקומית אזור ומדינת ישראל 5 תיקים
כב' השו' ע. אלקלעי וגונן קסטנבאום 5 תיקים
ניסים בזזי ומדינת ישראל 5 תיקים
שלתם בנין בע"מ וניסים בזזי 5 תיקים
מדינת ישראל ודור מצגר 5 תיקים
ניסים בזזי ויצחק שוחט 5 תיקים
ששון נמני ויעקב גבריאלי 5 תיקים
דוד שידלובר ואחיקם גריידי 5 תיקים
שלתם בנין בע"מ ויניב עורקבי 5 תיקים
ששון נמני ויצחק שוחט 5 תיקים
ששון נמני ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 5 תיקים
ששון נמני ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 5 תיקים
דור מצגר ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 5 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ואחיקם גריידי 5 תיקים
גונן קסטנבאום ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 4 תיקים
רונן שחר וכב' השו' ע. אלקלעי 4 תיקים
מדינת ישראל ויעקב גבריאלי 4 תיקים
יצחק שוחט וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 4 תיקים
איציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ ואחיקם גריידי 4 תיקים
יעקב גבריאלי ודרור חוטר ישי 4 תיקים
דור מצגר ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 4 תיקים
יעקב גבריאלי וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 4 תיקים
יניב עורקבי ודוד שידלובר 4 תיקים
דור מצגר וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 4 תיקים
יעקב גבריאלי ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 4 תיקים
שלתם בנין בע"מ וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 4 תיקים
ששון נמני ודוד שידלובר 4 תיקים
רפאל שוחט ודוד שידלובר 4 תיקים
ששון נמני ושלתם בנין בע"מ 4 תיקים
דור מצגר וגונן קסטנבאום 4 תיקים
יצחק שוחט ויניב עורקבי 4 תיקים
רפאל שוחט ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 4 תיקים
ליאורה חביליו ודוד שידלובר 4 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ויניב עורקבי 4 תיקים
גונן קסטנבאום ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 4 תיקים
ששון נמני ורפאל שוחט 4 תיקים
שלתם בנין בע"מ ודרור חוטר ישי 4 תיקים
דוד שידלובר וגונן קסטנבאום 4 תיקים
ניסים בזזי ודוד שידלובר 4 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 4 תיקים
שלתם בנין בע"מ ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 4 תיקים
שלתם בנין בע"מ ורפאל שוחט 4 תיקים
שלתם בנין בע"מ ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 4 תיקים
גונן קסטנבאום ואחיקם גריידי 4 תיקים
ליאורה חביליו וגונן קסטנבאום 4 תיקים
ששון נמני ואחיקם גריידי 4 תיקים
רפאל שוחט וע. צובארי בנין בע"מ 4 תיקים
מועצה מקומית אזור ודוד שידלובר 4 תיקים
דרור חוטר ישי ודור מצגר 4 תיקים
ליאורה חביליו ודור מצגר 4 תיקים
מדינת ישראל ויצחק שוחט 4 תיקים
יעקב גבריאלי ואחיקם גריידי 4 תיקים
ששון נמני ודור מצגר 4 תיקים
ניסים בזזי ואחיקם גריידי 4 תיקים
דרור חוטר ישי ודוד שידלובר 4 תיקים
אסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ ואחיקם גריידי 4 תיקים
שלתם בנין בע"מ וגונן קסטנבאום 4 תיקים
מדינת ישראל ואביוד נכסים בע"מ 3 תיקים
יורם מושקט ויוסי רוזנשטיין 3 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 3 תיקים
רונן שחר וגונן קסטנבאום 3 תיקים
דור מצגר ואביוד נכסים בע"מ 3 תיקים
ששון נמני ואביוד נכסים בע"מ 3 תיקים
יניב עורקבי ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 3 תיקים
גונן קסטנבאום וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 3 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 3 תיקים
דרור חוטר ישי ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 3 תיקים
רפאל שוחט ויניב עורקבי 3 תיקים
רפאל שוחט ואחיקם גריידי 3 תיקים
יצחק שוחט ודרור חוטר ישי 3 תיקים
ניסים בזזי וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 3 תיקים
רפאל שוחט ודור מצגר 3 תיקים
ניסים בזזי וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 3 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ וגונן קסטנבאום 3 תיקים
גבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ ואחיקם גריידי 3 תיקים
רונן שחר ויעקב גבריאלי 3 תיקים
ניסים בזזי ויניב עורקבי 3 תיקים
אסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ ואביוד נכסים בע"מ 3 תיקים
יניב עורקבי וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 3 תיקים
יצחק שוחט וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 3 תיקים
דוד שידלובר וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 3 תיקים
דרור חוטר ישי ואחיקם גריידי 3 תיקים
איציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ ואביוד נכסים בע"מ 3 תיקים
יניב עורקבי ואחיקם גריידי 3 תיקים
מועצה מקומית אזור ויוסי רוזנשטיין 3 תיקים
יניב עורקבי ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 3 תיקים
ששון נמני וע. צובארי בנין בע"מ 3 תיקים
דור מצגר וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 3 תיקים
ניסים בזזי וכב' השו' ע. אלקלעי 3 תיקים
שלתם בנין בע"מ ואביוד נכסים בע"מ 3 תיקים
רפאל שוחט וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 3 תיקים
ששון נמני וגונן קסטנבאום 3 תיקים
גונן קסטנבאום ואביוד נכסים בע"מ 3 תיקים
ג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 3 תיקים
דרור חוטר ישי ואביוד נכסים בע"מ 3 תיקים
יניב עורקבי ודור מצגר 3 תיקים
ניסים בזזי ודרור חוטר ישי 3 תיקים
רפאל שוחט וניסים בזזי 3 תיקים
אחיקם גריידי ואביוד נכסים בע"מ 3 תיקים
ג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 3 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ודרור חוטר ישי 3 תיקים
דרור חוטר ישי וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 3 תיקים
מדינת ישראל ודרור חוטר ישי 3 תיקים
דרור חוטר ישי וגונן קסטנבאום 3 תיקים
שלתם בנין בע"מ וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 3 תיקים
ששון נמני ודרור חוטר ישי 3 תיקים
ניסים בזזי וגונן קסטנבאום 3 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 3 תיקים
ניסים בזזי ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 3 תיקים
יצחק שוחט וגונן קסטנבאום 3 תיקים
ג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ ואחיקם גריידי 3 תיקים
דוד שידלובר ואביוד נכסים בע"מ 3 תיקים
ניסים בזזי ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 3 תיקים
דרור חוטר ישי ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 3 תיקים
יניב עורקבי וגונן קסטנבאום 3 תיקים
יוסי רוזנשטיין ודוד שידלובר 3 תיקים
יעקב גבריאלי ויניב עורקבי 3 תיקים
דרור חוטר ישי וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
גונן קסטנבאום וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
שלתם בנין בע"מ ונ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ 2 תיקים
רתם ארביב ואחיקם גריידי 2 תיקים
יניב עורקבי ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
רונן שחר ויצחק שוחט 2 תיקים
רונן שחר ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
רונן שחר ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 2 תיקים
רפאל שוחט וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
דרור חוטר-ישי ודרור חוטר ישי 2 תיקים
רן ששון ונ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ 2 תיקים
ששון נמני וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
רפאל שוחט ורן ששון 2 תיקים
עפרה בן ציון ויצחק שוחט 2 תיקים
שלתם בנין בע"מ ורתם ארביב 2 תיקים
רפאל שוחט ונ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ 2 תיקים
רן ששון ויניב עורקבי 2 תיקים
יעקב גבריאלי ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
רן ששון ויעקב גבריאלי 2 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
עפרה בן ציון וגונן קסטנבאום 2 תיקים
עפרה בן ציון ודור מצגר 2 תיקים
שלתם בנין בע"מ ורן ששון 2 תיקים
ניסים בזזי ויוסי רוזנשטיין 2 תיקים
יוסי רוזנשטיין וגונן קסטנבאום 2 תיקים
רונן שחר ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
גבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 2 תיקים
רן ששון ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
עפרה בן ציון וניסים בזזי 2 תיקים
רן ששון וגונן קסטנבאום 2 תיקים
יוסי רוזנשטיין וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
מדינת ישראל ויניב עורקבי 2 תיקים
רונן שחר ועפרה בן ציון 2 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
יורם מושקט ודוד שידלובר 2 תיקים
יוסי רוזנשטיין ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 2 תיקים
רתם ארביב ועפרה בן ציון 2 תיקים
גבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 2 תיקים
רן ששון וליאורה חביליו 2 תיקים
רן ששון וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
עפרה בן ציון ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 2 תיקים
יניב עורקבי ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
ג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
רונן שחר וניסים בזזי 2 תיקים
רתם ארביב ודור מצגר 2 תיקים
רונן שחר ודור מצגר 2 תיקים
ששון נמני ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
רפאל שוחט ודרור חוטר ישי 2 תיקים
יוסי רוזנשטיין ודור מצגר 2 תיקים
רן ששון וע. צובארי בנין בע"מ 2 תיקים
רפאל שוחט ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
ניסים בזזי ונ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ 2 תיקים
רתם ארביב ורפאל שוחט 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ וגונן קסטנבאום 2 תיקים
רונן שחר ויניב עורקבי 2 תיקים
ניסים בזזי ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
רתם ארביב ודוד שידלובר 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ודור מצגר 2 תיקים
עפרה בן ציון ואחיקם גריידי 2 תיקים
דרור חוטר-ישי וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ואחיקם גריידי 2 תיקים
רתם ארביב ורונן שחר 2 תיקים
דרור חוטר-ישי ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 2 תיקים
רן ששון ודוד שידלובר 2 תיקים
רונן שחר ודוד שידלובר 2 תיקים
רונן שחר וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
גבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
דרור חוטר-ישי ודוד שידלובר 2 תיקים
יוסי רוזנשטיין ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 2 תיקים
רונן שחר ונ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ 2 תיקים
דרור חוטר-ישי וגונן קסטנבאום 2 תיקים
שלתם בנין בע"מ ועפרה בן ציון 2 תיקים
עפרה בן ציון ודרור חוטר ישי 2 תיקים
עפרה בן ציון ודוד שידלובר 2 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ויוסי רוזנשטיין 2 תיקים
רתם ארביב ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ויניב עורקבי 2 תיקים
רפאל שוחט ורונן שחר 2 תיקים
רתם ארביב ויניב עורקבי 2 תיקים
רתם ארביב ויצחק שוחט 2 תיקים
דוד שידלובר וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
ע. צובארי בנין בע"מ ונ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ 2 תיקים
רן ששון ועפרה בן ציון 2 תיקים
ליאורה חביליו ודרור חוטר ישי 2 תיקים
רונן שחר ודרור חוטר ישי 2 תיקים
רתם ארביב וניסים בזזי 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ודוד שידלובר 2 תיקים
מועצה מקומית אזור וכב' השו' ע. אלקלעי 2 תיקים
רתם ארביב ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
רן ששון ודרור חוטר ישי 2 תיקים
יניב עורקבי וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
ניסים בזזי ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
עפרה בן ציון ונ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ 2 תיקים
ששון נמני ורתם ארביב 2 תיקים
רן ששון וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
יצחק שוחט ויוסי רוזנשטיין 2 תיקים
רונן שחר ואיציק הובלות ואריזות חקלאיות בע"מ 2 תיקים
רן ששון ויצחק שוחט 2 תיקים
עפרה בן ציון ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 2 תיקים
עפרה בן ציון ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
יעקב גבריאלי וגונן קסטנבאום 2 תיקים
רונן שחר וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
עפרה בן ציון וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 2 תיקים
עפרה בן ציון ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
ששון נמני ויניב עורקבי 2 תיקים
דרור חוטר-ישי ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 2 תיקים
רן ששון ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 2 תיקים
יניב עורקבי ודרור חוטר ישי 2 תיקים
רתם ארביב ויעקב גבריאלי 2 תיקים
רתם ארביב ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
רתם ארביב וגונן קסטנבאום 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
עפרה בן ציון וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ודרור חוטר ישי 2 תיקים
רן ששון ודור מצגר 2 תיקים
עפרה בן ציון ויעקב גבריאלי 2 תיקים
ששון נמני ועפרה בן ציון 2 תיקים
דרור חוטר-ישי ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
עפרה בן ציון וע. צובארי בנין בע"מ 2 תיקים
יצחק שוחט ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
שלתם בנין בע"מ ויוסי רוזנשטיין 2 תיקים
רתם ארביב וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
רן ששון ואחיקם גריידי 2 תיקים
רתם ארביב ונ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ 2 תיקים
רן ששון ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
רתם ארביב וע. צובארי בנין בע"מ 2 תיקים
רפאל שוחט וגונן קסטנבאום 2 תיקים
יצחק שוחט ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
ששון נמני וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ויצחק שוחט 2 תיקים
רן ששון ורונן שחר 2 תיקים
מדינת ישראל ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ויעקב גבריאלי 2 תיקים
רפאל שוחט ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
רתם ארביב ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 2 תיקים
יעקב גבריאלי וג.ש.י.ב. נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
ששון נמני ורונן שחר 2 תיקים
שלתם בנין בע"מ ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
רן ששון ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
יעקב גבריאלי ואביוד נכסים בע"מ 2 תיקים
עפרה בן ציון ויניב עורקבי 2 תיקים
שלתם בנין בע"מ ורונן שחר 2 תיקים
נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ודרור חוטר-ישי 2 תיקים
גבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ ואסנת חברה לעבודות קבלניות בע"מ 2 תיקים
רתם ארביב ודרור חוטר ישי 2 תיקים
ששון נמני ונ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ 2 תיקים
ששון נמני וניסים בזזי 2 תיקים
רן ששון וניסים בזזי 2 תיקים
רפאל שוחט ועפרה בן ציון 2 תיקים
רתם ארביב ורן ששון 2 תיקים
דרור חוטר-ישי ודור מצגר 2 תיקים
ששון נמני ורן ששון 2 תיקים
יניב עורקבי ויוסי רוזנשטיין 2 תיקים
רונן שחר וע. צובארי בנין בע"מ 2 תיקים
רתם ארביב וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
דרור חוטר-ישי וגבריאלי ראובן נכסים והשקעות בע"מ 2 תיקים
דרור חוטר-ישי ואחיקם גריידי 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-8 ביוני 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים