תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' מגדל חב' לביטוח בעמ

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ד. שוהם בית משפט שלום רמלה
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה19/12/2018 תאריך סגירה20/01/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 מגדל חב' לביטוח בעמ

שחקנים חוזרים

פלוני וכב' השו' ד. שוהם 5101 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
פלוני ומגדל חב' לביטוח בעמ 54 תיקים
מגדל חב' לביטוח בעמ וכב' השו' ד. שוהם 22 תיקים
כב' השו' ד. שוהם ודורית קורץ 3 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-11 ביוני 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים