תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' סיאגה ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ד. שוהם בית משפט שלום רמלה
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה20/12/2017 תאריך סגירה14/03/2018

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 וסים סיאגה
נתבע 2 שלמה חברה לביטוח בע"מ

שחקנים חוזרים

פלוני וכב' השו' ד. שוהם 5101 תיקים
שלמה חברה לביטוח בע"מ ופלוני 967 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
שלמה חברה לביטוח בע"מ וכב' השו' ד. שוהם 47 תיקים
כב' השו' ד. שוהם ודורית קורץ 3 תיקים
שלמה חברה לביטוח בע"מ ודורית קורץ 3 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-9 ביוני 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים