תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' טל הל יסכה בע"מ ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. רוטקופף בית משפט שלום פתח תקווה
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין נזקי גוף (ח)
תאריך פתיחה18/07/2017 תאריך סגירה22/08/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 טל הל יסכה בע"מ שרון המר
נתבע 2 גבריאל מצסה שרון המר
מודיע 1 טל הל יסכה בע"מ שרון המר
מודיע 2 גבריאל מצסה שרון המר
מקבל 1 חמזה מדאגמה
מקבל 2 מנורה חב' לבטוח בע"מ שיראל סלע

ישיבות

סוג תאריך התחלה סיום פרוטוקול מצב גורם
קדם משפט 18/09/2019 11:30 12:00 בוטל אשרית רוטקופף
קדם משפט 17/01/2019 08:30 09:00 כן התקיים אשרית רוטקופף
קדם משפט 28/10/2018 09:30 10:00 כן התקיים אשרית רוטקופף

שחקנים חוזרים

פלוני וכב' השו' א. רוטקופף 4147 תיקים
שיראל סלע ופלוני 1208 תיקים
שרון המר ופלוני 114 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
טל הל יסכה בע"מ וגבריאל מצסה 62 תיקים
שיראל סלע וכב' השו' א. רוטקופף 55 תיקים
כב' השו' א. רוטקופף ודורית קורץ 16 תיקים
פלוני ומנורה חב' לבטוח בע"מ 10 תיקים
פלוני וטל הל יסכה בע"מ 7 תיקים
שרון המר ושיראל סלע 4 תיקים
שרון המר וטל הל יסכה בע"מ 3 תיקים
חמזה מדאגמה וגבריאל מצסה 3 תיקים
שרון המר וכב' השו' א. רוטקופף 3 תיקים
טל הל יסכה בע"מ וחמזה מדאגמה 2 תיקים
שיראל סלע ומנורה חב' לבטוח בע"מ 2 תיקים
שיראל סלע ודורית קורץ 2 תיקים
מנורה חב' לבטוח בע"מ וכב' השו' א. רוטקופף 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-25 בפברואר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים