תולעת המשפט חיפוש

ק"פ 41486-09-12 : כהן נ' יצחק

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. רוטקופף בית משפט שלום פתח תקווה
מצב סגור תוצאה מחיקת אישום
סוג תיק קובלנה פלילית (ק"פ)
תאריך פתיחה20/09/2012 תאריך סגירה26/08/2015

צדדים

תפקידשםבא/י כח
קובל 1 יוסף כהן יוסף כהן
נאשם 1 יואב יצחק יורם מושקט אסף תומר
מבקש 1 מדינת ישראל

ישיבות

סוג תאריך התחלה סיום פרוטוקול מצב גורם
הוכחות 19/11/2015 11:30 16:00 בוטל אשרית רוטקופף
הוכחות 12/11/2015 08:30 16:00 בוטל אשרית רוטקופף
תזכורת בנוכחות הצדדים 06/01/2015 10:00 10:30 כן התקיים אשרית רוטקופף
הוכחות 20/11/2014 08:30 16:00 בוטל אשרית רוטקופף
הוכחות 02/10/2014 08:30 14:00 כן התקיים אשרית רוטקופף
דיון 11/09/2014 08:30 09:30 כן התקיים אשרית רוטקופף
תזכורת בנוכחות הצדדים 20/03/2014 12:00 12:30 כן התקיים אשרית רוטקופף
הוכחות 06/02/2014 11:30 16:00 כן התקיים אשרית רוטקופף
הוכחות 06/02/2014 11:30 16:00 לא התקיים אשרית רוטקופף
הוכחות 06/01/2014 11:30 16:00 כן התקיים אשרית רוטקופף
תזכורת בנוכחות הצדדים 17/10/2013 11:30 12:00 כן התקיים אשרית רוטקופף
תזכורת בנוכחות הצדדים 16/09/2013 11:30 12:00 נדחה אשרית רוטקופף
הוכחות 15/07/2013 13:00 16:00 כן התקיים אשרית רוטקופף
הוכחות 14/07/2013 13:00 16:00 כן התקיים אשרית רוטקופף
הוכחות 11/07/2013 13:00 16:00 כן התקיים אשרית רוטקופף
דיון 30/06/2013 14:00 14:30 כן התקיים אשרית רוטקופף
דיון 21/04/2013 13:00 13:30 כן התקיים אשרית רוטקופף
דיון 07/04/2013 08:30 09:00 נדחה אשרית רוטקופף
דיון 14/01/2013 08:30 08:30 כן התקיים אשרית רוטקופף
הקראה 10/12/2012 11:30 11:30 כן התקיים אשרית רוטקופף
הקראה 13/11/2012 08:30 08:30 נדחה אשרית רוטקופף

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
סגור המחוזי מרכז עק"פ 52447-10-14 תיק דלמטה

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל וכב' השו' א. רוטקופף 1092 תיקים
מדינת ישראל ויוסף כהן 504 תיקים
מדינת ישראל ואסף תומר 483 תיקים
יורם מושקט ויואב יצחק 41 תיקים
מדינת ישראל ויורם מושקט 22 תיקים
כב' השו' א. רוטקופף ויורם מושקט 10 תיקים
כב' השו' א. רוטקופף ויוסף כהן 6 תיקים
מדינת ישראל ויואב יצחק 5 תיקים
כב' השו' א. רוטקופף ויואב יצחק 4 תיקים
יוסף כהן ויואב יצחק 3 תיקים
יורם מושקט ויוסף כהן 3 תיקים
כב' השו' א. רוטקופף ואסף תומר 2 תיקים
יוסף כהן ואסף תומר 2 תיקים
יואב יצחק ואסף תומר 2 תיקים
יורם מושקט ואסף תומר 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-8 בינואר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים