תולעת המשפט חיפוש

עת"מ 38870-10-16 : איגור נ' הממונה על חופש המידע , משרד המשפטים

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ע. שחם בית משפט המחוזי ירושלים
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק עתירה מנהלית (עת"מ) עניין חופש המידע
תאריך פתיחה30/10/2016 תאריך סגירה14/06/2018

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עותר 1 עו"ד גלידר איגור איגור גלידר
משיב 1 הממונה על חופש המידע , משרד המשפטים כוכבית נצח

פסקי דין

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
11/06/2018 פסק דין שניתנה ע"י עודד שחם מחוזי י-ם 7

החלטות

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
17/09/2017 החלטה על בקשה של עותר 1 ביזיון בית משפט מחוזי י-ם 1
22/02/2018 החלטה על תגובת העותר לתשובת המשיב מחוזי י-ם 1
09/05/2018 הוראה למשיב 1 להגיש כתבי אישום מחוזי י-ם 1
20/05/2018 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מחוזי י-ם 1

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי י-ם 31/10/2017 09:00 09:30 הוכחות עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 23/03/2017 14:00 14:30 דיון עודד שחם התקיים
מחוזי י-ם 12/03/2017 13:00 13:30 דיון עודד שחם בוטל

שחקנים חוזרים

כוכבית נצח וכב' השו' ע. שחם 925 תיקים
כוכבית נצח ואיגור גלידר 6 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-4 באוגוסט 2020.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-10 במרץ 2021.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים