תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' חברה לביטוח

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ג. נאסר בית משפט שלום עכו
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה17/05/2017 תאריך סגירה08/11/2018

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 הכשרה היישוב חברה לביטוח ווסים אבו-חאטום

החלטות

תאריךגורם חותםנושא
16/07/2018 ג'מיל נאסר החלטה שניתנה ע"י ג'מיל נאסר מסמך 1
09/08/2017 ג'מיל נאסר החלטה שניתנה ע"י ג'מיל נאסר מסמך 2

שחקנים חוזרים

פלוני והכשרה היישוב חברה לביטוח 6168 תיקים
פלוני וווסים אבו-חאטום 2134 תיקים
פלוני וכב' השו' ג. נאסר 463 תיקים
כב' השו' ג. נאסר וווסים אבו-חאטום 113 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
ווסים אבו-חאטום והכשרה היישוב חברה לביטוח 47 תיקים
כב' השו' ג. נאסר והכשרה היישוב חברה לביטוח 30 תיקים
הכשרה היישוב חברה לביטוח ודורית קורץ 6 תיקים
ווסים אבו-חאטום ודורית קורץ 3 תיקים
כב' השו' ג. נאסר ודורית קורץ 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-10 ביוני 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים