תולעת המשפט חיפוש

ע"ח 35774-06-17 : מגנצי ואח' נ' מדינת ישראל

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' נ. בכור בית משפט המחוזי מרכז
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק ערר אחר (ע"ח)
תאריך פתיחה15/06/2017 תאריך סגירה19/06/2017

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עורר 1 - משיב גבריאל מגנצי ג'ק חן
עורר 2 - מבקש מגנזי תשתיות בע"מ ג'ק חן
עורר 3 - מבקש מגנזי תשתיות ב.ג.מ. בע"מ ג'ק חן
משיב 1 - משיב מדינת ישראל ציון אמיר ליאת בן-ארי לא מזוהה לא מזוהה

ישיבות

סוג תאריך התחלה סיום פרוטוקול מצב גורם
דיון 19/06/2017 14:30 15:00 כן התקיים נאוה בכור

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
סגור שלום ראשון לציון ה"ת 47378-12-15 תיק דלמטה
סגור המחוזי מרכז ע"ח 50573-12-15 תיק דלמטה
סגור המחוזי מרכז ע"ח 62290-02-16 תיק דלמטה
סגור המחוזי מרכז ע"ח 28018-04-16 תיק דלמטה

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל ולא מזוהה לא מזוהה 346324 תיקים
מדינת ישראל וכב' השו' נ. בכור 1372 תיקים
מדינת ישראל וליאת בן-ארי 466 תיקים
ציון אמיר ומדינת ישראל 226 תיקים
לא מזוהה לא מזוהה וכב' השו' נ. בכור 183 תיקים
ציון אמיר ולא מזוהה לא מזוהה 46 תיקים
ליאת בן-ארי ולא מזוהה לא מזוהה 45 תיקים
מדינת ישראל וג'ק חן 25 תיקים
מדינת ישראל ומגנזי תשתיות בע"מ 22 תיקים
מגנזי תשתיות בע"מ ומגנזי תשתיות ב.ג.מ. בע"מ 13 תיקים
מדינת ישראל ומגנזי תשתיות ב.ג.מ. בע"מ 11 תיקים
לא מזוהה לא מזוהה וג'ק חן 11 תיקים
ליאת בן-ארי וכב' השו' נ. בכור 8 תיקים
מדינת ישראל וגבריאל מגנצי 8 תיקים
ציון אמיר וליאת בן-ארי 6 תיקים
מגנזי תשתיות בע"מ וגבריאל מגנצי 6 תיקים
מגנזי תשתיות בע"מ וליאת בן-ארי 6 תיקים
מגנזי תשתיות ב.ג.מ. בע"מ וליאת בן-ארי 6 תיקים
מגנזי תשתיות בע"מ ולא מזוהה לא מזוהה 5 תיקים
ציון אמיר ומגנזי תשתיות בע"מ 5 תיקים
לא מזוהה לא מזוהה וגבריאל מגנצי 5 תיקים
ליאת בן-ארי וג'ק חן 5 תיקים
ציון אמיר ומגנזי תשתיות ב.ג.מ. בע"מ 5 תיקים
ציון אמיר וגבריאל מגנצי 5 תיקים
מגנזי תשתיות ב.ג.מ. בע"מ וגבריאל מגנצי 5 תיקים
מגנזי תשתיות ב.ג.מ. בע"מ ולא מזוהה לא מזוהה 4 תיקים
ליאת בן-ארי וגבריאל מגנצי 3 תיקים
ציון אמיר וכב' השו' נ. בכור 3 תיקים
מגנזי תשתיות בע"מ וג'ק חן 3 תיקים
ציון אמיר וג'ק חן 2 תיקים
מגנזי תשתיות ב.ג.מ. בע"מ וג'ק חן 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-25 בפברואר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים