תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' עיריית רמת גן ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' י. ברכיה בית משפט שלום הרצליה
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין נזקי גוף (ח)
תאריך פתיחה27/04/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 עיריית רמת גן תומר זמר
נתבע 2 הפניקס פיננסים (2004) בע"מ

שחקנים חוזרים

פלוני וכב' השו' י. ברכיה 1435 תיקים
תומר זמר ופלוני 1404 תיקים
פלוני ועיריית רמת גן 458 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
תומר זמר ועיריית רמת גן 75 תיקים
תומר זמר וכב' השו' י. ברכיה 22 תיקים
עיריית רמת גן וכב' השו' י. ברכיה 5 תיקים
תומר זמר ודורית קורץ 4 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-1 באוגוסט 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים