תולעת המשפט חיפוש

עת"מ 34136-12-17 : זומר נ' הרשות הארצית לכבאות והצלה

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' מ. פינקלשטיין בית משפט המחוזי מרכז
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק עתירה מנהלית (עת"מ) עניין חופש המידע
תאריך פתיחה17/12/2017 תאריך סגירה08/07/2018

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עותר 1 גיא זומר
משיב 1 הרשות הארצית לכבאות והצלה שירלי אנגלרד

החלטות

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
25/12/2017 החלטה שניתנה ע"י מנחם פינקלשטיין מחוזי מרכז 1
24/05/2018 החלטה שניתנה ע"י מנחם פינקלשטיין מחוזי מרכז 1

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי מרכז 17/04/2019 09:00 09:30 דיון מנחם פינקלשטיין התקיים
מחוזי מרכז 01/07/2018 10:00 10:30 דיון מנחם פינקלשטיין התקיים
מחוזי מרכז 06/06/2018 10:00 10:30 דיון מנחם פינקלשטיין נדחה
מחוזי מרכז 26/03/2018 11:30 12:00 דיון מנחם פינקלשטיין התקיים
מחוזי מרכז 04/02/2018 11:30 12:00 דיון מוקדם מנחם פינקלשטיין התקיים

תוכן גולשים 🛈

מסמכים שנשלחו לתולעת המשפט על ידי צדדים או בעלי עניין בהליך (בהרצה).
עמודים תאריך העלאה כותרת
29 07/03/2020 עתירה מסמך 1
12 07/03/2020 כתב תגובה מסמך 2
7 07/03/2020 פרוטוקול מסמך 3
1 07/03/2020 החלטה מסמך 4
1 07/03/2020 החלטה מסמך 5
3 24/04/2020 פרוטוקול מסמך 6
3 07/11/2020 פרוטוקול מסמך 7

שחקנים חוזרים

שירלי אנגלרד וכב' השו' מ. פינקלשטיין 124 תיקים
שירלי אנגלרד וגיא זומר 4 תיקים
שירלי אנגלרד והרשות הארצית לכבאות והצלה 4 תיקים
הרשות הארצית לכבאות והצלה וגיא זומר 3 תיקים
כב' השו' מ. פינקלשטיין והרשות הארצית לכבאות והצלה 2 תיקים
כב' השו' מ. פינקלשטיין וגיא זומר 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-29 ביוני 2019.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-24 במרץ 2021.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים