תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' אלמוג ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ע. רט בית משפט שלום הרצליה
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה16/12/2018

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני עדן מולקנדו דורית קורץ
נתבע 1 ליטל אלמוג
נתבע 2 מגדל חברה לביטוח בע"מ אריה קפלן

שחקנים חוזרים

פלוני ומגדל חברה לביטוח בע"מ 15616 תיקים
פלוני וכב' השו' ע. רט 1464 תיקים
פלוני ואריה קפלן 285 תיקים
מגדל חברה לביטוח בע"מ וכב' השו' ע. רט 266 תיקים
מגדל חברה לביטוח בע"מ ואריה קפלן 232 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
כב' השו' ע. רט ואריה קפלן 31 תיקים
פלוני ועדן מולקנדו 8 תיקים
כב' השו' ע. רט ודורית קורץ 5 תיקים
מגדל חברה לביטוח בע"מ ודורית קורץ 4 תיקים
עדן מולקנדו ודורית קורץ 2 תיקים
עדן מולקנדו וכב' השו' ע. רט 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-2 באפריל 2021.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים