תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' גרינברג

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ע. רט בית משפט שלום הרצליה
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין נזקי גוף (ח)
תאריך פתיחה14/09/2016 תאריך סגירה26/03/2017

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 נחמן גרינברג טל זהבי

שחקנים חוזרים

פלוני וכב' השו' ע. רט 1464 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
פלוני וטל זהבי 21 תיקים
כב' השו' ע. רט ודורית קורץ 5 תיקים
כב' השו' ע. רט וטל זהבי 4 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-9 ביוני 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים