תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' יונתן מבורך ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ע. רט בית משפט שלום הרצליה
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה17/04/2018

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 עזבון המנוח יונתן מבורך
נתבע 2 הכשרה היישוב חברה לביטוח יגאל ליטוין
נתבע 3 קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים אילן חגי
מודיע 1 קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים אילן חגי
מקבל 1 עזבון המנוח יונתן מבורך
מקבל 2 תמרה קיקוזשוילי ארז שופס
מקבל 3 אליהו דיבה ארז שופס

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
פתוח שלום הרצליה ת"א 30909-10-20 איחוד תיקים

שחקנים חוזרים

פלוני והכשרה היישוב חברה לביטוח 6168 תיקים
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ופלוני 2455 תיקים
פלוני וכב' השו' ע. רט 1464 תיקים
פלוני ויגאל ליטוין 974 תיקים
פלוני ואילן חגי 679 תיקים
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ואילן חגי 587 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים והכשרה היישוב חברה לביטוח 66 תיקים
יגאל ליטוין והכשרה היישוב חברה לביטוח 58 תיקים
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים וכב' השו' ע. רט 39 תיקים
כב' השו' ע. רט והכשרה היישוב חברה לביטוח 35 תיקים
הכשרה היישוב חברה לביטוח ואילן חגי 22 תיקים
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ויגאל ליטוין 19 תיקים
כב' השו' ע. רט ויגאל ליטוין 18 תיקים
כב' השו' ע. רט ואילן חגי 17 תיקים
פלוני וארז שופס 7 תיקים
הכשרה היישוב חברה לביטוח ודורית קורץ 6 תיקים
כב' השו' ע. רט ודורית קורץ 5 תיקים
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים וארז שופס 5 תיקים
יגאל ליטוין ואילן חגי 5 תיקים
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ודורית קורץ 2 תיקים
ארז שופס ואילן חגי 2 תיקים
ארז שופס ואליהו דיבה 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-2 באפריל 2021.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים