תולעת המשפט חיפוש

עת"א 30999-09-13 : מעוז(אסיר) נ' משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' י. עדן בית משפט המחוזי באר שבע
מצב סגור תוצאה התקבל
סוג תיק עתירות אסירים (עת"א) עניין עתירות אסירים
תאריך פתיחה16/09/2013 תאריך סגירה09/12/2013

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עותר 1 דניאל מעוז (אסיר)
משיב 1 ועדת השחרורים בכלא שיטה אילן רזניק
משיב 2 היועץ המשפטי לממשלה איתי בר
מבקש 1 אביעד גליקמן
מבקש 1 רשות השידור יורם מושקט
מבקש 2 תמר אלמוג יורם מושקט

ישיבות

סוג תאריך התחלה סיום פרוטוקול מצב גורם
דיון 19/11/2013 09:00 09:30 כן התקיים יואל עדן
דיון 19/11/2013 09:00 09:45 לא התקיים יעקב פרסקי
דיון 19/11/2013 09:00 09:45 בוטל יואל עדן

שחקנים חוזרים

ועדת השחרורים בכלא שיטה והיועץ המשפטי לממשלה 3952 תיקים
היועץ המשפטי לממשלה ואילן רזניק 2715 תיקים
היועץ המשפטי לממשלה ואיתי בר 2596 תיקים
ועדת השחרורים בכלא שיטה ואילן רזניק 1657 תיקים
כב' השו' י. עדן וועדת השחרורים בכלא שיטה 1641 תיקים
כב' השו' י. עדן ואילן רזניק 1336 תיקים
כב' השו' י. עדן והיועץ המשפטי לממשלה 647 תיקים
ועדת השחרורים בכלא שיטה ואיתי בר 534 תיקים
איתי בר ואילן רזניק 501 תיקים
כב' השו' י. עדן ואיתי בר 454 תיקים
רשות השידור והיועץ המשפטי לממשלה 62 תיקים
יורם מושקט והיועץ המשפטי לממשלה 16 תיקים
היועץ המשפטי לממשלה ודניאל מעוז (אסיר) 14 תיקים
רשות השידור ואיתי בר 10 תיקים
דניאל מעוז (אסיר) ואילן רזניק 6 תיקים
ועדת השחרורים בכלא שיטה ודניאל מעוז (אסיר) 5 תיקים
יורם מושקט ואיתי בר 5 תיקים
כב' השו' י. עדן ודניאל מעוז (אסיר) 4 תיקים
רשות השידור ויורם מושקט 3 תיקים
דניאל מעוז (אסיר) ואיתי בר 3 תיקים
יורם מושקט ודניאל מעוז (אסיר) 2 תיקים
יורם מושקט ואילן רזניק 2 תיקים
כב' השו' י. עדן ויורם מושקט 2 תיקים
תמר אלמוג ויורם מושקט 2 תיקים
יורם מושקט וועדת השחרורים בכלא שיטה 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-6 בפברואר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים