תולעת המשפט חיפוש

דמ"ש 28479-08-10 : אלמוג נ' מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ח. טרכטינגוט בית משפט אזורי לעבודה תל אביב - יפו
מצב סגור תוצאה פשרה
סוג תיק דיון מהיר בסמכות שופט (דמ"ש) עניין דיון מהיר בסמכות שופט סכום התביעה 3,000.00
תאריך פתיחה16/08/2010 תאריך סגירה19/12/2011

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 תמר אלמוג מיכאל בך
נתבע 1 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ בעז בן צור
מבקש 1 צבי ברק

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
אזורי ת"א 09/10/2011 14:30 15:00 תזכורת בנוכחות הצדדים חנה טרכטינגוט התקיים
אזורי ת"א 27/06/2011 09:00 09:30 הוכחות חנה טרכטינגוט התקיים
אזורי ת"א 04/04/2011 12:00 12:30 הוכחות חנה טרכטינגוט נדחה
אזורי ת"א 19/01/2011 17:00 17:30 ישיבת גישור סולי דרוויש בוטל

ישיבות

סוג תאריך התחלה סיום פרוטוקול מצב גורם
תזכורת בנוכחות הצדדים 09/10/2011 14:30 15:00 כן התקיים חנה טרכטינגוט
הוכחות 27/06/2011 09:00 09:30 כן התקיים חנה טרכטינגוט
הוכחות 04/04/2011 12:00 12:30 נדחה חנה טרכטינגוט
ישיבת גישור 19/01/2011 17:00 17:30 בוטל סולי דרוויש

שחקנים חוזרים

צבי ברק וכב' השו' ח. טרכטינגוט 4 תיקים
צבי ברק ובעז בן צור 3 תיקים
כב' השו' ח. טרכטינגוט ובעז בן צור 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-27 בדצמבר 2019.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-9 באוגוסט 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים