תולעת המשפט חיפוש

ת"פ 28192-08-12 : מדינת ישראל נ' אנגל ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ע. שחם בית משפט המחוזי ירושלים
מצב סגור תוצאה הרשעה
סוג תיק תיק פלילי (ת"פ)
תאריך פתיחה29/08/2012 תאריך סגירה26/02/2018

סעיפי אישום

הגבלים עסקיים, התשמ"ח-1988 - חוקחוק העונשין, התשל"ז-1977

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מאשימה 1 מדינת ישראל עמנואל ברכפלד אייל פרג'ון אורי שוורץ
נאשם 1 ירון יוסף אנגל ניב זקלר
נאשם 2 מרדכי חסין ==== ניב זקלר
נאשם 3 ערן שפיגל ==== ניב זקלר
נאשם 4 משה (בן יהושע) מרקוביץ ניב זקלר
נאשם 5 אורי (בן יצחק)= בן יהודה=== ניב זקלר
נאשם 6 אורנים מאפיה איזורית בע"מ ניב זקלר
נאשם 7 שלמה א אנגל בע'מ ניב זקלר
נאשם 8 יהודה שניידמן ירון קוסטליץ תמר תורג'מן
נאשם 9 רחמים יצחק חיים ==סגן (אחר/נוסף) תמר תורג'מן
נאשם 10 י את א ברמן בעמ ירון קוסטליץ תמר תורג'מן
נאשם 11 ישעיהו דודוביץ נוית נגב
נאשם 12 מרק קינן נוית נגב
נאשם 13 אלומות חולון בעמ נוית נגב
נאשם 14 מאפית אחדות חיפה (93) בע"מ נוית נגב
נאשם 15 מאפית דוידוביץ ובניו בעמ נוית נגב
נאשם 16 יוחנן אהרונסון עמי אסנת ג'ק חן
נאשם 17 מנחם מנדל אוברקוביץ עמי אסנת ג'ק חן
נאשם 18 דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת עמי אסנת ג'ק חן
נאשם 19 מאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ עמי אסנת ג'ק חן
מבקש 1 צבי אגמון
מבקש 1 תומר דנון טל ליבליך
מבקש 1 ידיעות אחרונות בעמ
מבקש 1 יהושע זקבך דוד גדנסקי
מבקש 2 אלעד רוזנבלום דוד גדנסקי
מבקש 1 צחי יגור
מבקש 1 מאיר קליין מיכאל בך
מבקש 1 עו"ד יעל שחר

החלטות

תאריךגורם חותםנושא
04/09/2012 החלטה מתאריך 04/09/12 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 1
14/11/2012 הוראה לנאשם 1 להגיש תשובות לכתב האישום מסמך 2
22/11/2012 הוראה לבא כוח נאשמים להגיש יפויי כוח מסמך 3
20/02/2013 החלטה על בקשה של מאשימה 1 כללית, לרבות הודעה עמדת המאשימה לעניין דיון בבקשה 20/02/13 מסמך 4
04/03/2013 החלטה מתאריך 04/03/13 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 5
01/05/2013 החלטה מתאריך 01/05/13 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 6
02/05/2013 החלטה על תגובת נאשמים 1-7 לבקשת המאשימה מיום 24.4.13 02/05/13 מסמך 7
16/05/2013 החלטה על בקשה מטעם הנאשמת מס' 10 למתן צו בעניין סודות מסחריים 16/05/13 מסמך 8
22/05/2013 החלטה מתאריך 22/05/13 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 9
09/06/2013 החלטה מתאריך 09/06/13 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 10
18/06/2013 החלטה מתאריך 18/06/13 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 11
30/06/2013 החלטה מתאריך 30/06/13 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 12
01/07/2013 החלטה על הודעה 01/07/13 מסמך 13
06/08/2013 החלטה מתאריך 06/08/13 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 14
09/10/2013 החלטה מתאריך 09/10/13 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 15
28/10/2013 החלטה על בקשה בהסכמה חלקית לתיקון כת"א 28/10/13 מסמך 16
19/11/2013 הוראה לנאשם 11 להגיש תעודת רופא - נא' 11 מסמך 17
12/01/2014 החלטה מתאריך 12/01/14 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 18
13/01/2014 החלטה מתאריך 13/01/14 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 19
13/01/2014 החלטה על בקשה של מבקש 1 עיון בתיק / צילום מסמכים 13/01/14 מסמך 20
13/01/2014 החלטה מתאריך 13/01/14 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 21
22/01/2014 החלטה מתאריך 22/01/14 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 22
25/02/2014 החלטה על בקשה בהסכמה לביטול הדיון מחר 25/02/14 מסמך 23
03/03/2014 החלטה מתאריך 03/03/14 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 24
23/03/2014 החלטה מתאריך 23/03/14 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 25
25/03/2014 החלטה מתאריך 25/03/14 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 26
26/03/2014 הוראה לנאשם 8 להגיש הודעה - נא' 8, 10 מסמך 27
24/04/2014 החלטה מתאריך 24/04/14 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 28
11/06/2014 החלטה מתאריך 11/06/14 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 29
30/06/2014 החלטה מתאריך 30/06/14 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 30
30/06/2014 החלטה מתאריך 30/06/14 שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 31
02/07/2014 החלטה על תגובת הנאשם 16 לתגובת המאשימה בעניין בקשת נאשם 16 להגשת עדות מומחה 02/07/14 מסמך 32
13/07/2014 הוראה למאשימה 1 להגיש סיכומי המאשימה - נא' 8,10-13,1 מסמך 33
28/07/2014 הוראה למאשימה 1 להגיש התייחסות לאיסור פרסום מסמך 34
30/09/2014 החלטה על בקשה למתן הוראות לנאשמים להודיע על עדות ועדי הגנה מסמך 35
26/11/2014 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 36
31/12/2014 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 37
06/01/2015 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 38
25/02/2015 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 39
29/04/2015 החלטה על הודעה ובקשה בהסכמה בדבר מועד וסדר עדויות עדים מטעם הנאשמים 1-7 מסמך 40
06/05/2015 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 41
26/05/2015 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 42
11/06/2015 הוראה למאשימה 1 להגיש הודעת הסדר מסמך 43
24/06/2015 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 44
30/06/2015 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 45
09/07/2015 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 46
07/09/2015 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 47
07/09/2015 הוראה למבקש 1 להגיש תגובת עו"ד יגור מסמך 48
09/11/2015 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 49
12/11/2015 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 50
19/11/2015 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 51
08/12/2015 הוראה לממונה על עבודות שירות בשירות בתי הסוהר להגיש חוו"ד מסמך 52
26/10/2016 החלטה על בקשה של מאיר קליין עיון בתיק / צילום מסמכים מסמך 53
13/11/2016 החלטה על בקשה של מבקש 1 עיון בתיק / צילום מסמכים מסמך 54
13/01/2016 הוראה לנאשם 11 להגיש הודעה מטעם הצדדים לגבי מועד תק מסמך 55
07/03/2017 הוראה לנאשם 10 להגיש אסמכתא לתשלום קנס מסמך 56
15/02/2018 החלטה שניתנה ע"י עודד שחם מסמך 57
27/02/2018 החלטה על בקשה של מאשימה 1 כללית, לרבות הודעה כתב אישום מסמך 58
25/02/2018 הוראה לממונה על עבודות שירות בשירות בתי הסוהר להגיש חוו"ד מסמך 59

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
סגור המחוזי ירושלים בע"ח 9036-03-13 אחר גילוי חומר חקירה

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל וכב' השו' ע. שחם 373 תיקים
ניב זקלר ומדינת ישראל 97 תיקים
ידיעות אחרונות בעמ וטל ליבליך 77 תיקים
מדינת ישראל וירון קוסטליץ 58 תיקים
נוית נגב ומדינת ישראל 44 תיקים
צבי אגמון ומדינת ישראל 40 תיקים
מדינת ישראל וטל ליבליך 35 תיקים
מדינת ישראל ואורי שוורץ 35 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ ומדינת ישראל 26 תיקים
מדינת ישראל וג'ק חן 25 תיקים
תמר תורג'מן ומדינת ישראל 22 תיקים
מאפית דוידוביץ ובניו בעמ ואלומות חולון בעמ 11 תיקים
מדינת ישראל וידיעות אחרונות בעמ 11 תיקים
מיכאל בך ומדינת ישראל 10 תיקים
עמי אסנת ומדינת ישראל 9 תיקים
תמר תורג'מן וצבי אגמון 9 תיקים
עמנואל ברכפלד ומדינת ישראל 9 תיקים
עמנואל ברכפלד ואורי שוורץ 9 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ וי את א ברמן בעמ 7 תיקים
מדינת ישראל וי את א ברמן בעמ 7 תיקים
ניב זקלר ואורי שוורץ 6 תיקים
תמר תורג'מן וטל ליבליך 6 תיקים
מאפית דוידוביץ ובניו בעמ ומאפית אחדות חיפה (93) בע"מ 6 תיקים
י את א ברמן בעמ ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 6 תיקים
כב' השו' ע. שחם וטל ליבליך 6 תיקים
תמר תורג'מן ונוית נגב 5 תיקים
תמר תורג'מן ומיכאל בך 5 תיקים
צבי אגמון וכב' השו' ע. שחם 5 תיקים
כב' השו' ע. שחם ואורי שוורץ 4 תיקים
ירון קוסטליץ וי את א ברמן בעמ 4 תיקים
יהושע זקבך ודוד גדנסקי 4 תיקים
מדינת ישראל ויוחנן אהרונסון 4 תיקים
מאפית אחדות חיפה (93) בע"מ ואלומות חולון בעמ 4 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ ומאפית דוידוביץ ובניו בעמ 4 תיקים
ניב זקלר וירון יוסף אנגל 3 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ וירון קוסטליץ 3 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 3 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 3 תיקים
מאפית דוידוביץ ובניו בעמ ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 3 תיקים
דוד גדנסקי ואלעד רוזנבלום 3 תיקים
עמי אסנת וניב זקלר 3 תיקים
מדינת ישראל ודוד גדנסקי 3 תיקים
ניב זקלר ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 3 תיקים
י את א ברמן בעמ ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 3 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ וניב זקלר 3 תיקים
תמר תורג'מן וידיעות אחרונות בעמ 3 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ וירון יוסף אנגל 3 תיקים
צבי אגמון ועמי אסנת 3 תיקים
נוית נגב וירון קוסטליץ 3 תיקים
מאפית דוידוביץ ובניו בעמ ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 3 תיקים
מאפית דוידוביץ ובניו בעמ וי את א ברמן בעמ 3 תיקים
יהושע זקבך ואלעד רוזנבלום 3 תיקים
מדינת ישראל ואייל פרג'ון 3 תיקים
דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 3 תיקים
דוד גדנסקי ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 2 תיקים
י את א ברמן בעמ ודוד גדנסקי 2 תיקים
ירון קוסטליץ ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 2 תיקים
ניב זקלר וי את א ברמן בעמ 2 תיקים
מאפית אחדות חיפה (93) בע"מ וי את א ברמן בעמ 2 תיקים
צבי אגמון ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 2 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ ומיכאל בך 2 תיקים
מיכאל בך ואלומות חולון בעמ 2 תיקים
ירון יוסף אנגל ואורי שוורץ 2 תיקים
ניב זקלר ומאפית דוידוביץ ובניו בעמ 2 תיקים
דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת ואלומות חולון בעמ 2 תיקים
צבי אגמון וטל ליבליך 2 תיקים
ניב זקלר ואלומות חולון בעמ 2 תיקים
עמי אסנת וכב' השו' ע. שחם 2 תיקים
ניב זקלר ומיכאל בך 2 תיקים
מאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 2 תיקים
מיכאל בך וי את א ברמן בעמ 2 תיקים
אלעד רוזנבלום ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 2 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ ומאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ 2 תיקים
מיכאל בך ומאפית דוידוביץ ובניו בעמ 2 תיקים
כב' השו' ע. שחם וירון קוסטליץ 2 תיקים
מאפית אחדות חיפה (93) בע"מ ומאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ 2 תיקים
עמי אסנת ואורי שוורץ 2 תיקים
ידיעות אחרונות בעמ ואלומות חולון בעמ 2 תיקים
טל ליבליך ואלומות חולון בעמ 2 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ ומאפית אחדות חיפה (93) בע"מ 2 תיקים
עמנואל ברכפלד ונוית נגב 2 תיקים
מאפית דוידוביץ ובניו בעמ ומאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ 2 תיקים
יהושע זקבך וי את א ברמן בעמ 2 תיקים
י את א ברמן בעמ ואלומות חולון בעמ 2 תיקים
מיכאל בך ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 2 תיקים
יהושע זקבך ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 2 תיקים
דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת ואלעד רוזנבלום 2 תיקים
נוית נגב וג'ק חן 2 תיקים
ניב זקלר וכב' השו' ע. שחם 2 תיקים
מדינת ישראל ומאיר קליין 2 תיקים
אורנים מאפיה איזורית בע"מ ואורי שוורץ 2 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ ואלומות חולון בעמ 2 תיקים
שלמה א אנגל בע'מ ואורי שוורץ 2 תיקים
ידיעות אחרונות בעמ ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 2 תיקים
ניב זקלר ונוית נגב 2 תיקים
צבי אגמון וי את א ברמן בעמ 2 תיקים
ניב זקלר ומאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ 2 תיקים
עמנואל ברכפלד וניב זקלר 2 תיקים
מדינת ישראל ומאפית דוידוביץ ובניו בעמ 2 תיקים
ניב זקלר וטל ליבליך 2 תיקים
מיכאל בך ומאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ 2 תיקים
מאפית דוידוביץ ובניו בעמ וירון קוסטליץ 2 תיקים
כב' השו' ע. שחם ואייל פרג'ון 2 תיקים
תמר תורג'מן וניב זקלר 2 תיקים
צבי אגמון ודוד גדנסקי 2 תיקים
צבי אגמון ויהושע זקבך 2 תיקים
מדינת ישראל ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 2 תיקים
אלומות חולון בעמ ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 2 תיקים
צבי אגמון ואלעד רוזנבלום 2 תיקים
י את א ברמן בעמ ואלעד רוזנבלום 2 תיקים
מיכאל בך ומאפית אחדות חיפה (93) בע"מ 2 תיקים
מדינת ישראל וירון יוסף אנגל 2 תיקים
צבי אגמון וניב זקלר 2 תיקים
מאפית אחדות חיפה (93) בע"מ ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 2 תיקים
צבי אגמון ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 2 תיקים
מדינת ישראל ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 2 תיקים
יהושע זקבך ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 2 תיקים
מאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 2 תיקים
ניב זקלר ומאפית אחדות חיפה (93) בע"מ 2 תיקים
מאפית אחדות חיפה (93) בע"מ ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 2 תיקים
מנחם מנדל אוברקוביץ ומדינת ישראל 2 תיקים
ירון קוסטליץ ואורי שוורץ 2 תיקים
ירון יוסף אנגל ואורנים מאפיה איזורית בע"מ 2 תיקים
מאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ ואלומות חולון בעמ 2 תיקים
מאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ וי את א ברמן בעמ 2 תיקים
ניב זקלר ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 2 תיקים
מיכאל בך ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 2 תיקים
ירון קוסטליץ וג'ק חן 2 תיקים
דוד גדנסקי ודגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה שותפות מוגבלת 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-15 בנובמבר 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים