תולעת המשפט חיפוש

ה"פ 23822-06-10 : שטרן נ' ציפורי

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ח. ברנר בית משפט המחוזי תל אביב - יפו
מצב סגור תוצאה נמחק
סוג תיק המרצת פתיחה (ה"פ) עניין אחר
תאריך פתיחה14/06/2010 תאריך סגירה07/04/2011

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 אסתר שטרן אלקנה בישיץ
משיב 1 אלי ציפורי

שחקנים חוזרים

כב' השו' ח. ברנר ואלקנה בישיץ 10 תיקים
אסתר שטרן ואלקנה בישיץ 6 תיקים
כב' השו' ח. ברנר ואסתר שטרן 3 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-27 בדצמבר 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים