תולעת המשפט חיפוש

תא"ח 2360-02-19 : קסם - קרית ספר מרכזים (1994) בע"מ נ' גולן

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' הרש' א. ון-קרפלד בית משפט שלום ירושלים
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין מיוחד (תא"ח) עניין תביעה לפינוי מושכר שאינו לפי חוק הגנת הדייר
תאריך פתיחה03/02/2019 תאריך סגירה24/03/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 קסם - קרית ספר מרכזים (1994) בע"מ אברהם גרוניך
נתבע 1 אוהד גולן

שחקנים חוזרים

קסם - קרית ספר מרכזים (1994) בע"מ ואברהם גרוניך 10 תיקים
כב' הרש' א. ון-קרפלד ואברהם גרוניך 9 תיקים
קסם - קרית ספר מרכזים (1994) בע"מ וכב' הרש' א. ון-קרפלד 2 תיקים
אוהד גולן ואברהם גרוניך 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-23 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים