תולעת המשפט חיפוש

ב"ל 23387-09-19 : גרסון נ' המוסד לביטוח לאומי

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' הרש' ע. רוטמן בית משפט אזורי לעבודה ירושלים
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק ביטוח לאומי (ב"ל) עניין ערעור על ועדה
תאריך פתיחה10/09/2019 תאריך סגירה02/02/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 יעקב גרסון ענת רוביו קימלמן
משיב 1 המוסד לביטוח לאומי אלי בלום עמרי בניאל

שחקנים חוזרים

המוסד לביטוח לאומי ואלי בלום 13314 תיקים
כב' הרש' ע. רוטמן והמוסד לביטוח לאומי 1258 תיקים
כב' הרש' ע. רוטמן ואלי בלום 1193 תיקים
עמרי בניאל והמוסד לביטוח לאומי 520 תיקים
עמרי בניאל ואלי בלום 278 תיקים
ענת רוביו קימלמן והמוסד לביטוח לאומי 235 תיקים
ענת רוביו קימלמן ואלי בלום 165 תיקים
עמרי בניאל וכב' הרש' ע. רוטמן 128 תיקים
ענת רוביו קימלמן וכב' הרש' ע. רוטמן 65 תיקים
ענת רוביו קימלמן ועמרי בניאל 26 תיקים
יעקב גרסון ואלי בלום 3 תיקים
יעקב גרסון והמוסד לביטוח לאומי 3 תיקים
כב' הרש' ע. רוטמן ויעקב גרסון 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-23 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים