תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. רוטקופף בית משפט שלום פתח תקווה
מצב סגור תוצאה נדחה
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה01/06/2017 תאריך סגירה06/03/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דוד אור חן )אוחנה( דורית קורץ
נתבע 1 איילון חברה לביטוח בע"מ משה זילברברג

שחקנים חוזרים

פלוני ואיילון חברה לביטוח בע"מ 16595 תיקים
פלוני וכב' השו' א. רוטקופף 4147 תיקים
פלוני ומשה זילברברג 1746 תיקים
כב' השו' א. רוטקופף ואיילון חברה לביטוח בע"מ 730 תיקים
משה זילברברג ואיילון חברה לביטוח בע"מ 115 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
משה זילברברג וכב' השו' א. רוטקופף 48 תיקים
פלוני ודוד אור חן )אוחנה( 29 תיקים
כב' השו' א. רוטקופף ודורית קורץ 16 תיקים
דוד אור חן )אוחנה( ואיילון חברה לביטוח בע"מ 10 תיקים
דורית קורץ ואיילון חברה לביטוח בע"מ 8 תיקים
כב' השו' א. רוטקופף ודוד אור חן )אוחנה( 5 תיקים
משה זילברברג ודוד אור חן )אוחנה( 2 תיקים
משה זילברברג ודורית קורץ 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-10 ביוני 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים