תולעת המשפט חיפוש

ה"פ 22106-02-16 : אוניל בניה בע"מ נ' מימון ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ח. פלינר בית משפט המחוזי תל אביב - יפו
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק המרצת פתיחה (ה"פ) עניין הצהרתי
תאריך פתיחה10/02/2016 תאריך סגירה29/09/2016

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 אוניל בניה בע"מ יורם מושקט
משיב 1 ינון מימון
משיב 2 רשות מקרקעי ישראל
משיב 3 בנק לאומי לישראל בעמ סניף 800
מבקש 1 מדינת ישראל
מבקש 1 בנק לאומי לישראל בעמ

ישיבות

סוג תאריך התחלה סיום פרוטוקול מצב גורם
קדם משפט 29/09/2016 09:00 10:00 כן התקיים חנה פלינר

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל וכב' השו' ח. פלינר 138 תיקים
רשות מקרקעי ישראל ומדינת ישראל 87 תיקים
מדינת ישראל ובנק לאומי לישראל בעמ 43 תיקים
כב' השו' ח. פלינר ובנק לאומי לישראל בעמ 34 תיקים
יורם מושקט ואוניל בניה בע"מ 34 תיקים
מדינת ישראל ויורם מושקט 22 תיקים
רשות מקרקעי ישראל וכב' השו' ח. פלינר 4 תיקים
רשות מקרקעי ישראל ובנק לאומי לישראל בעמ 4 תיקים
רשות מקרקעי ישראל ויורם מושקט 3 תיקים
מדינת ישראל וינון מימון 2 תיקים
כב' השו' ח. פלינר ויורם מושקט 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-15 בפברואר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים