תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. כהן בית משפט שלום רמלה
מצב סגור תוצאה נמחק
סוג תיק בקשה לתשלום תכוף (בת"ת) עניין בקשה לתשלום תכוף (ח)
תאריך פתיחה09/10/2018 תאריך סגירה22/10/2018

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 פלוני דורית קורץ
משיב 1 דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
משיב 2 הראל חברה לביטוח בע"מ

ישיבות

סוג תאריך התחלה סיום פרוטוקול מצב גורם
דיון 25/11/2018 09:00 10:30 בוטל אייל כהן

שחקנים חוזרים

פלוני והראל חברה לביטוח בע"מ 16123 תיקים
פלוני וכב' השו' א. כהן 2037 תיקים
פלוני ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ 620 תיקים
הראל חברה לביטוח בע"מ ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ 286 תיקים
כב' השו' א. כהן והראל חברה לביטוח בע"מ 123 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
כב' השו' א. כהן ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ 26 תיקים
הראל חברה לביטוח בע"מ ודורית קורץ 9 תיקים
כב' השו' א. כהן ודורית קורץ 4 תיקים
דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ ודורית קורץ 3 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-11 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים