תולעת המשפט חיפוש

עת"מ 19631-01-21 : זומר נ' לוי ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. אברבנאל בית משפט המחוזי ירושלים
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק עתירה מנהלית (עת"מ) עניין חופש המידע
תאריך פתיחה11/01/2021

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עותר 1 גיא זומר
משיב 1 חזי לוי כוכבית נצח
משיב 2 שלומית בלנק כוכבית נצח
משיב 3 משרד הבריאות/המשרד הראשי כוכבית נצח

פסקי דין

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
09/02/2021 פסק דין שניתנה ע"י אלי אברבנאל מחוזי י-ם 1

החלטות

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
14/01/2021 הוראה לבא כוח משיבים להגיש כתב תשובה מחוזי י-ם 1
28/01/2021 הוראה לבא כוח משיבים להגיש כתב תשובה מחוזי י-ם 1
17/02/2021 החלטה שניתנה ע"י אלי אברבנאל מחוזי י-ם 1

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי י-ם 11/02/2021 10:00 10:30 דיון אלי אברבנאל בוטל
מחוזי י-ם 04/02/2021 12:00 12:30 דיון אלי אברבנאל נדחה

תוכן גולשים 🛈

מסמכים שנשלחו לתולעת המשפט על ידי צדדים או בעלי עניין בהליך (בהרצה).
עמודים תאריך העלאה כותרת
2 11/01/2021 הודעת מזכירות מסמך 1
30 12/01/2021 עתירה מסמך 2
30 15/01/2021 החלטה מסמך 3
2 02/02/2021 בקשה בתיק מסמך 4

שחקנים חוזרים

כוכבית נצח וכב' השו' א. אברבנאל 670 תיקים
משרד הבריאות/המשרד הראשי וכוכבית נצח 244 תיקים
כוכבית נצח וגיא זומר 21 תיקים
משרד הבריאות/המשרד הראשי וכב' השו' א. אברבנאל 14 תיקים
כוכבית נצח וחזי לוי 2 תיקים
חזי לוי וגיא זומר 2 תיקים
שלומית בלנק וכוכבית נצח 2 תיקים
שלומית בלנק וחזי לוי 2 תיקים
משרד הבריאות/המשרד הראשי וגיא זומר 2 תיקים
שלומית בלנק וגיא זומר 2 תיקים
שלומית בלנק ומשרד הבריאות/המשרד הראשי 2 תיקים
משרד הבריאות/המשרד הראשי וחזי לוי 2 תיקים
כב' השו' א. אברבנאל וגיא זומר 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-3 בפברואר 2021.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-20 בפברואר 2021.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-18 בפברואר 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים