תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' מידד ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ד. גוטליב בית משפט שלום רמלה
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה01/09/2019 תאריך סגירה18/12/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 מידלר מידד
נתבע 2 דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
נתבע 3 הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

שחקנים חוזרים

פלוני והראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078 9697 תיקים
פלוני וכב' השו' ד. גוטליב 4311 תיקים
פלוני ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ 620 תיקים
כב' השו' ד. גוטליב והראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078 216 תיקים
הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078 ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ 214 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
כב' השו' ד. גוטליב ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ 12 תיקים
הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078 ודורית קורץ 6 תיקים
כב' השו' ד. גוטליב ודורית קורץ 5 תיקים
דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ ודורית קורץ 3 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-23 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים