תולעת המשפט חיפוש

עת"מ 17719-10-15 : גלידר נ' המחלקה לחקירת שוטרים

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. דראל בית משפט המחוזי ירושלים
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק עתירה מנהלית (עת"מ) עניין חופש המידע
תאריך פתיחה12/10/2015 תאריך סגירה19/06/2016

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עותר 1 איגור גלידר איגור גלידר
משיב 1 המחלקה לחקירת שוטרים איתן לדרר כוכבית נצח

פסקי דין

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
19/06/2016 פסק דין שניתנה ע"י ארנון דראל מחוזי י-ם 9

החלטות

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
13/10/2015 החלטה שניתנה ע"י דר' מנחם רניאל מחוזי י-ם 1
11/11/2015 החלטה על בקשה להעברת תיק מחוזי י-ם 1

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי י-ם 12/04/2016 09:00 09:30 דיון ארנון דראל התקיים
מחוזי י-ם 16/12/2015 09:00 11:00 הוכחות מנחם רניאל בוטל

שחקנים חוזרים

כוכבית נצח וכב' השו' א. דראל 1036 תיקים
איתן לדרר ואיגור גלידר 39 תיקים
כוכבית נצח ואיתן לדרר 23 תיקים
כוכבית נצח ואיגור גלידר 6 תיקים
כב' השו' א. דראל ואיתן לדרר 3 תיקים
כוכבית נצח והמחלקה לחקירת שוטרים 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-4 באוגוסט 2020.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-23 בספטמבר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים