תולעת המשפט חיפוש

עת"מ 17657-03-20 : זומר נ' פרידריך לבטוב ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ר. וינוגרד בית משפט המחוזי ירושלים
מצב סגור תוצאה נמחק
סוג תיק עתירה מנהלית (עת"מ) עניין חופש המידע
תאריך פתיחה09/03/2020 תאריך סגירה26/10/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עותר 1 גיא זומר
משיב 1 שקד פרידריך לבטוב כוכבית נצח
משיב 2 רונן פרץ כוכבית נצח
משיב 3 משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי כוכבית נצח
משיב 4 היחידה הממשלתית לחופש המידע כוכבית נצח

פסקי דין

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
26/10/2020 פסק דין שניתנה ע"י רם וינוגרד מחוזי י-ם 4

החלטות

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
26/10/2020 החלטה על בקשה של עותר 1 בקשה לצו להגשת כתב תשובה מחוזי י-ם 1

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי י-ם 19/10/2020 09:00 09:30 דיון רם וינוגרד התקיים

תוכן גולשים 🛈

מסמכים שנשלחו לתולעת המשפט על ידי צדדים או בעלי עניין בהליך (בהרצה).
עמודים תאריך העלאה כותרת
2 08/07/2020 החלטה מסמך 1
10 03/08/2020 עתירה מסמך 2
1 03/08/2020 בקשה בתיק מסמך 3
5 03/08/2020 החלטה מסמך 4
8 03/08/2020 כתב תגובה מסמך 5
2 03/08/2020 תגובה/תשובה מסמך 6
2 03/08/2020 החלטה מסמך 7
3 20/10/2020 פרוטוקול מסמך 8
1 26/10/2020 החלטה מסמך 9
5 26/10/2020 בקשה בתיק מסמך 10
5 26/10/2020 החלטה מסמך 11
1 26/10/2020 בקשה בתיק מסמך 12
4 26/10/2020 פסק דין מסמך 13

שחקנים חוזרים

כוכבית נצח וכב' השו' ר. וינוגרד 491 תיקים
משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי וכוכבית נצח 43 תיקים
כוכבית נצח וגיא זומר 21 תיקים
שקד פרידריך לבטוב וגיא זומר 3 תיקים
כב' השו' ר. וינוגרד וגיא זומר 3 תיקים
שקד פרידריך לבטוב וכוכבית נצח 3 תיקים
משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי וגיא זומר 2 תיקים
רונן פרץ וכוכבית נצח 2 תיקים
שקד פרידריך לבטוב ורונן פרץ 2 תיקים
רונן פרץ וגיא זומר 2 תיקים
רונן פרץ ומשרד ראש הממשלה/המשרד הראשי 2 תיקים
שקד פרידריך לבטוב ומשרד ראש הממשלה/המשרד הראשי 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-9 בדצמבר 2020.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-30 באוקטובר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים