תולעת המשפט חיפוש

עת"מ 16697-09-19 : זומר נ' סבן ספראי ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ד. גדעוני בית משפט המחוזי ירושלים
מצב סגור תוצאה נדחה
סוג תיק עתירה מנהלית (עת"מ) עניין חופש המידע
תאריך פתיחה08/09/2019 תאריך סגירה10/08/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עותר 1 גיא זומר
משיב 1 שרון סבן ספראי כוכבית נצח
משיב 2 רונה מסרופי כוכבית נצח
משיב 3 הנהלת בתי המשפט - המחלקה המשפטית כוכבית נצח

פסקי דין

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
10/08/2020 פסק דין שניתנה ע"י דוד גדעוני מחוזי י-ם 12

החלטות

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
01/11/2020 החלטה שניתנה ע"י דוד גדעוני מחוזי י-ם 1
15/11/2020 החלטה שניתנה ע"י דוד גדעוני מחוזי י-ם 1
22/11/2020 הוראה לבא כוח משיבים להגיש תגובה מחוזי י-ם 1
24/11/2020 החלטה שניתנה ע"י דוד גדעוני מחוזי י-ם 1
24/11/2020 הוראה לעותר 1 להגיש תגובת העותר מחוזי י-ם 1
09/12/2020 החלטה שניתנה ע"י דוד גדעוני מחוזי י-ם 1
09/12/2020 החלטה שניתנה ע"י דוד גדעוני מחוזי י-ם 1
23/12/2020 החלטה שניתנה ע"י דוד גדעוני מחוזי י-ם 1
20/01/2021 החלטה שניתנה ע"י דוד גדעוני מחוזי י-ם 1

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי י-ם 17/01/2021 08:30 09:30 דיון בקשות לאחר פסק דין (ולביטולו) ** דוד גדעוני התקיים
מחוזי י-ם 24/12/2020 10:00 11:00 דיון בקשות לאחר פסק דין (ולביטולו) דוד גדעוני נדחה
מחוזי י-ם 15/11/2020 09:00 10:00 דיון חופש המידע **? דוד גדעוני נדחה
מחוזי י-ם 18/06/2020 11:00 12:30 דיון חופש המידע **? דוד גדעוני התקיים
מחוזי י-ם 19/03/2020 09:00 10:30 דיון חופש מידע דוד גדעוני לא התקיים

תוכן גולשים 🛈

מסמכים שנשלחו לתולעת המשפט על ידי צדדים או בעלי עניין בהליך (בהרצה).
עמודים תאריך העלאה כותרת
15 22/04/2020 כתב תגובה מסמך 1
1 23/05/2020 החלטה מסמך 2
2 03/08/2020 כתב תגובה מסמך 3
2 03/08/2020 החלטה מסמך 4
4 03/08/2020 תגובה/תשובה מסמך 5
4 03/08/2020 עיקרי טיעון מסמך 6
3 03/08/2020 פרוטוקול מסמך 7
20 26/08/2020 עתירה מסמך 8
5 01/11/2020 בקשה בתיק מסמך 9
5 01/11/2020 החלטה מסמך 10
8 13/11/2020 תגובה/תשובה מסמך 11
8 15/11/2020 החלטה מסמך 12
5 15/11/2020 בקשה בתיק מסמך 13
3 22/11/2020 תצהיר מסמך 14
1 23/11/2020 בקשה בתיק מסמך 15
1 23/11/2020 החלטה מסמך 16
12 24/11/2020 בקשה בתיק מסמך 17
1 24/11/2020 החלטה מסמך 18
12 24/11/2020 החלטה מסמך 19
1 25/11/2020 תשובה לבקשה מסמך 20
10 09/12/2020 תגובה/תשובה מסמך 21
10 09/12/2020 החלטה מסמך 22
10 09/12/2020 החלטה מסמך 23
29 16/01/2021 אחר (מהאתר) מסמך 24
5 16/01/2021 בקשה בתיק מסמך 25
5 16/01/2021 בקשה בתיק מסמך 26
2 16/01/2021 כתב תגובה מסמך 27
5 17/01/2021 פרוטוקול מסמך 28

שחקנים חוזרים

כוכבית נצח וכב' השו' ד. גדעוני 361 תיקים
כוכבית נצח וגיא זומר 21 תיקים
כוכבית נצח והנהלת בתי המשפט - המחלקה המשפטית 21 תיקים
הנהלת בתי המשפט - המחלקה המשפטית וגיא זומר 5 תיקים
שרון סבן ספראי וכוכבית נצח 5 תיקים
שרון סבן ספראי והנהלת בתי המשפט - המחלקה המשפטית 4 תיקים
שרון סבן ספראי ורונה מסרופי 4 תיקים
רונה מסרופי וכוכבית נצח 4 תיקים
שרון סבן ספראי וגיא זומר 4 תיקים
רונה מסרופי וגיא זומר 4 תיקים
רונה מסרופי והנהלת בתי המשפט - המחלקה המשפטית 4 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-9 בדצמבר 2020.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-3 באפריל 2021.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים