תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' כהן ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ל. שגב בית משפט שלום בת ים
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה07/08/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני נירית לוין
נתבע 1 שמואל כהן דורית קורץ
נתבע 2 רונן כהן דורית קורץ
נתבע 3 קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים אבי ל. אמסלם
מודיע 1 קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים אבי ל. אמסלם
מקבל 1 שמואל כהן דורית קורץ
מקבל 2 רונן כהן דורית קורץ

שחקנים חוזרים

קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ופלוני 2455 תיקים
פלוני ואבי ל. אמסלם 1776 תיקים
פלוני וכב' השו' ל. שגב 809 תיקים
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ואבי ל. אמסלם 319 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
פלוני ונירית לוין 36 תיקים
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים וכב' השו' ל. שגב 15 תיקים
רונן כהן ופלוני 10 תיקים
שמואל כהן ופלוני 10 תיקים
כב' השו' ל. שגב ואבי ל. אמסלם 6 תיקים
כב' השו' ל. שגב ודורית קורץ 3 תיקים
דורית קורץ ואבי ל. אמסלם 2 תיקים
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ונירית לוין 2 תיקים
רונן כהן וכב' השו' ל. שגב 2 תיקים
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ודורית קורץ 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-23 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים