תולעת המשפט חיפוש

ה"פ 15434-11-10 : י.ש ברכה חברה ליזמות השקעות בע"מ נ' ח.מ.ת - חברת מבני תעשייה בע"מ ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' הרש' ר. ברקאי בית משפט המחוזי באר שבע
מצב סגור תוצאה תיק נדחה/נמחק ע"י מגישו
סוג תיק המרצת פתיחה (ה"פ) עניין הצהרתי
תאריך פתיחה08/11/2010 תאריך סגירה01/03/2011

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 י.ש ברכה חברה ליזמות השקעות בע"מ שלמה אביטן
משיב 1 ח.מ.ת - חברת מבני תעשייה בע"מ יורם מושקט
משיב 2 מדינת ישראל איתי בר
משיב 3 עיריית באר שבע
משיב 4 מע"מ באר שבע איתי בר

ישיבות

סוג תאריך התחלה סיום פרוטוקול מצב גורם
קדם משפט 19/01/2011 09:30 10:00 כן התקיים רחל ברקאי

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל ואיתי בר 1283 תיקים
מדינת ישראל וכב' הרש' ר. ברקאי 322 תיקים
כב' הרש' ר. ברקאי ואיתי בר 250 תיקים
שלמה אביטן ומדינת ישראל 78 תיקים
עיריית באר שבע וכב' הרש' ר. ברקאי 48 תיקים
עיריית באר שבע ואיתי בר 42 תיקים
עיריית באר שבע ומדינת ישראל 24 תיקים
מדינת ישראל ויורם מושקט 22 תיקים
שלמה אביטן ואיתי בר 20 תיקים
שלמה אביטן ועיריית באר שבע 19 תיקים
שלמה אביטן וכב' הרש' ר. ברקאי 17 תיקים
עיריית באר שבע ומע"מ באר שבע 8 תיקים
מע"מ באר שבע ואיתי בר 7 תיקים
מע"מ באר שבע ומדינת ישראל 6 תיקים
יורם מושקט ואיתי בר 5 תיקים
מע"מ באר שבע וכב' הרש' ר. ברקאי 3 תיקים
שלמה אביטן ומע"מ באר שבע 3 תיקים
כב' הרש' ר. ברקאי ויורם מושקט 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-26 בדצמבר 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים