תולעת המשפט חיפוש

עת"מ 15139-09-19 : ברעם פרסום מקורי בע"מ נ' עיריית בני ברק ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' י. שטופמן בית משפט המחוזי תל אביב - יפו
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק עתירה מנהלית (עת"מ) עניין תכנון ובנייה
תאריך פתיחה08/09/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עותר 1 ברעם פרסום מקורי בע"מ גיורא אונגר
משיב 1 עיריית בני ברק יהודה ליבוביץ
משיב 2 הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ליאורה חביליו
משיב 3 מדינת ישראל ליאורה חביליו
משיב 4 החברה הכלכלית לבני-ברק בע"מ ליאורה חביליו
משיב 5 חוצות זהב בע"מ יורם מושקט

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל וליאורה חביליו 9336 תיקים
ליאורה חביליו וכב' השו' י. שטופמן 226 תיקים
עיריית בני ברק ומדינת ישראל 60 תיקים
מדינת ישראל וכב' השו' י. שטופמן 58 תיקים
עיריית בני ברק והחברה הכלכלית לבני-ברק בע"מ 55 תיקים
מדינת ישראל והחברה הכלכלית לבני-ברק בע"מ 48 תיקים
עיריית בני ברק ויהודה ליבוביץ 36 תיקים
עיריית בני ברק וליאורה חביליו 33 תיקים
מדינת ישראל ויורם מושקט 22 תיקים
יורם מושקט וחוצות זהב בע"מ 20 תיקים
עיריית בני ברק וכב' השו' י. שטופמן 16 תיקים
ליאורה חביליו ויורם מושקט 11 תיקים
מדינת ישראל וגיורא אונגר 11 תיקים
ליאורה חביליו וגיורא אונגר 10 תיקים
ליאורה חביליו ויהודה ליבוביץ 9 תיקים
מדינת ישראל ויהודה ליבוביץ 8 תיקים
ליאורה חביליו והחברה הכלכלית לבני-ברק בע"מ 5 תיקים
מדינת ישראל וחוצות זהב בע"מ 5 תיקים
יהודה ליבוביץ והחברה הכלכלית לבני-ברק בע"מ 4 תיקים
חוצות זהב בע"מ וברעם פרסום מקורי בע"מ 3 תיקים
כב' השו' י. שטופמן ויורם מושקט 3 תיקים
חוצות זהב בע"מ והחברה הכלכלית לבני-ברק בע"מ 2 תיקים
יורם מושקט וברעם פרסום מקורי בע"מ 2 תיקים
יהודה ליבוביץ וחוצות זהב בע"מ 2 תיקים
כב' השו' י. שטופמן ויהודה ליבוביץ 2 תיקים
גיורא אונגר וברעם פרסום מקורי בע"מ 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-23 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-2 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים