תולעת המשפט חיפוש

עת"מ 14607-06-20 : זומר נ' יריב אגמון, הממונה על חופש המידע ברשות הארצית לכבאות והצלה ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' א. רבינוביץ ברון בית משפט המחוזי מרכז
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק עתירה מנהלית (עת"מ) עניין חופש המידע
תאריך פתיחה04/06/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
עותר 1 גיא זומר
משיב 1 יריב אגמון, הממונה על חופש המידע ברשות הארצית לכבאות והצלה שירלי אנגלרד
משיב 2 דדי שמחי, ראש הרשות הארצית לכבאות והצלה שירלי אנגלרד
משיב 3 משרד לביטחון פנים - נציבות כבאות והצלה שירלי אנגלרד

החלטות

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
04/08/2020 החלטה שניתנה ע"י איריס רבינוביץ ברון מחוזי מרכז 2
08/11/2020 החלטה על בקשה של משיב 3 בקשת ארכה להגשת תגובה מקדמית ובקשה לדחיית מועד דיון מחוזי מרכז 1
12/11/2020 החלטה על בקשה של משיב 3 בקשת ארכה להגשת תגובה מקדמית ובקשה לדחיית מועד דיון מחוזי מרכז 1
07/01/2021 החלטה שניתנה ע"י איריס רבינוביץ ברון מחוזי מרכז 1
18/01/2021 החלטה על בקשה של משיב 3 בקשה מטעם המשיבים לדחיית מועד דיון מחוזי מרכז 1
28/02/2021 החלטה על בקשה של משיב 3 בקשה לדחיית מועד דיון מטעם המדינה מחוזי מרכז 1

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
מחוזי מרכז 12/07/2021 13:30 14:00 דיון מוקדם איריס רבינוביץ ברון נקבע
מחוזי מרכז 14/04/2021 11:30 12:00 דיון מוקדם איריס רבינוביץ ברון נדחה
מחוזי מרכז 03/03/2021 12:30 13:00 דיון מוקדם איריס רבינוביץ ברון נדחה
מחוזי מרכז 20/01/2021 13:30 14:00 דיון מוקדם איריס רבינוביץ ברון נדחה
מחוזי מרכז 18/11/2020 11:30 12:00 דיון מוקדם איריס רבינוביץ ברון נדחה

תוכן גולשים 🛈

מסמכים שנשלחו לתולעת המשפט על ידי צדדים או בעלי עניין בהליך (בהרצה).
עמודים תאריך העלאה כותרת
10 03/08/2020 עתירה מסמך 1
2 08/11/2020 בקשה בתיק מסמך 2
2 08/11/2020 החלטה מסמך 3
2 10/11/2020 תגובה/תשובה מסמך 4
2 15/11/2020 החלטה מסמך 5
22 18/11/2020 אחר (מהאתר) מסמך 6
37 07/01/2021 בקשה בתיק מסמך 7
1 26/02/2021 בקשה בתיק מסמך 8
1 26/02/2021 בקשה בתיק מסמך 9
1 28/02/2021 החלטה מסמך 10
1 28/02/2021 החלטה מסמך 11
1 13/04/2021 בקשה בתיק מסמך 12

שחקנים חוזרים

שירלי אנגלרד וכב' השו' א. רבינוביץ ברון 129 תיקים
שירלי אנגלרד ומשרד לביטחון פנים - נציבות כבאות והצלה 5 תיקים
שירלי אנגלרד וגיא זומר 4 תיקים
כב' השו' א. רבינוביץ ברון וגיא זומר 2 תיקים
יריב אגמון, הממונה על חופש המידע ברשות הארצית לכבאות והצלה וגיא זומר 2 תיקים
כב' השו' א. רבינוביץ ברון ויריב אגמון, הממונה על חופש המידע ברשות הארצית לכבאות והצלה 2 תיקים
שירלי אנגלרד ויריב אגמון, הממונה על חופש המידע ברשות הארצית לכבאות והצלה 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-17 במרץ 2021.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-13 באפריל 2021.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים