תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' הרש' ע. דבי בית משפט שלום הרצליה
מצב סגור תוצאה נמחק
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה06/04/2017 תאריך סגירה19/09/2017

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 איילון חברה לביטוח בע"מ

שחקנים חוזרים

פלוני ואיילון חברה לביטוח בע"מ 16595 תיקים
פלוני וכב' הרש' ע. דבי 1383 תיקים
כב' הרש' ע. דבי ואיילון חברה לביטוח בע"מ 1200 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
דורית קורץ ואיילון חברה לביטוח בע"מ 8 תיקים
כב' הרש' ע. דבי ודורית קורץ 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-9 ביוני 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים