תולעת המשפט חיפוש

ה"פ 13027-11-18 : מושקט נ' לשכת רישום מקרקעין חולון

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ע. מאור בית משפט המחוזי תל אביב - יפו
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק המרצת פתיחה (ה"פ) עניין הצהרתי
תאריך פתיחה06/11/2018 תאריך סגירה16/01/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 יורם מושקט יורם מושקט
משיב 1 לשכת רישום מקרקעין חולון ליאורה חביליו

ישיבות

סוג תאריך התחלה סיום פרוטוקול מצב גורם
דיון - 1 18/03/2019 09:00 09:30 כן התקיים עודד מאור

שחקנים חוזרים

ליאורה חביליו וכב' השו' ע. מאור 299 תיקים
לשכת רישום מקרקעין חולון וליאורה חביליו 33 תיקים
ליאורה חביליו ויורם מושקט 11 תיקים
לשכת רישום מקרקעין חולון וכב' השו' ע. מאור 7 תיקים
כב' השו' ע. מאור ויורם מושקט 6 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-11 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-9 באוגוסט 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים