תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' לביטוח בע"מ ח.פ520004078

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ד. גוטליב בית משפט שלום רמלה
מצב פתוח תוצאה
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה06/10/2020

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

שחקנים חוזרים

פלוני והראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078 9697 תיקים
פלוני וכב' השו' ד. גוטליב 4311 תיקים
כב' השו' ד. גוטליב והראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078 216 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078 ודורית קורץ 6 תיקים
כב' השו' ד. גוטליב ודורית קורץ 5 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-18 באוקטובר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים